Felmeddelandet "den här distributionslistan har nått den maximala storleken för nätverkets e-postserver" visas vid försök att lägga till många poster i en kontaktdistributionslista i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 238569
Endast för Outlook 2000:

Obs! Procedurerna i den här artikeln gäller endast om du har installerat Outlook med alternativet företag eller arbetsgrupp. Med det här alternativet kan du använda tjänster för Messaging Application Programming Interface (MAPI). Klicka på Om Microsoft OutlookHjälp -menyn om du vill ta reda på installationstypen. Om du har installationen företag eller arbetsgrupp kan se du "Företag eller arbetsgrupp".
Symptom
När du försöker lägga till många poster i en kontaktdistributionslista i Microsoft Outlook visas något av följande felmeddelanden:
 • Den här distributionslistan har nått den maximala storleken för nätverkets e-postserver.
 • Den här distributionslistan har nått den maximala storleken för nätverkets e-postserver. Endast första nummer av totalt_antal medlemmarna har lagts till.
 • Den här distributionslistan har nått den maximala storleken för nätverkets e-postserver. Inga nya medlemmar kunde läggas till.
Orsak
Detta är en begränsning i distributionslistorna som skapas och lagras i en Microsoft Exchange Server-postlådearkiv eller i en personlig mappfil (.pst). Det finns ingen definitiv begränsning för hur många kontakter som du kan lägga till en distributionslista. Den exakta gränsen baseras på den totala filstorleken kontakter.

Om du använder mycket grundläggande information för kontakter kan kan distributionslistan vara upp till 125 kontakter till 130 kontakter. Information om kontakter i en lista av den här storleken kan till exempel innehålla endast namn och e-postadress för varje kontakt. Du kan skapa mycket stora distributionslistor med över 1 000 kontakter. Så stora listor fungerar inte som förväntat i Outlook.

För bästa resultat är typiska antalet kontakter som du ska lägga till en distributionslista mellan 50 kontakter och 70 kontakter. Om kontakterna innehåller mycket information, bör distributionslistan inte omfatta dock vara så liten som 25 kontakter.

Dessutom utifrån distributionslistan inte omfatta egenskapsstorlek på datorn som kör Exchange Server. Egenskapsstorlek för en Exchange-server är cirka 8 kilobyte (KB). Exchange-servern lagras alla kontaktlänkar i ett egenskapsarkiv. Därför beror distributionslistan inte omfatta också på kontaktens namn genomsnittliga längd och den genomsnittliga storleken av post-ID. Storleken av post-ID: T beror på vilken typ av e-postadress och längden på meddelandet.
Lösning

Outlook 2007 Service Pack 2 (SP2) och senare

Problemet löstes först i 2007 Microsoft Office suite Service Pack 2. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
949585 Skaffa senaste Service Pack för Office 2007
När du har installerat Outlook 2007 Service Pack 2 visas följande meddelande när du försöker skapa en distributionslista med stora medlemskap:

Är du säker på att du vill lägga till <number>medlemmar till i distributionslistan?</number>
Om du klickar på Ja i det här meddelandet visas följande meddelande:

Den här distributionslistan innehåller fler medlemmar än vad som stöds när du använder Outlook 2007 Service Pack 1 eller tidigare. Vill du spara ändringar i distributionslistan?
Obs! Denna andra fråga innehåller en kryssruta med namnet Ange Visa inte den här dialogrutan igen. Om du klickar på OK visas andra distributionslistan sparas med dess aktuella medlemskap.

Obs!Samma problem gäller Outlook 2010.

Outlook 2007 SP1 eller tidigare

Undvik det här problemet i Outlook 2007 SP1 och tidigare måste du skapa flera distributionslistor. Varje distributionslista bör ha mer än det maximala antalet kontakter, enligt beskrivningen i avsnittet "Orsak". Så här skapar du flera distributionslistor:
 1. Öppna den stora distributionslistan i mappen Kontakter i Outlook.
 2. Klicka på Spara somArkiv -menyn.
 3. Typ distributionslistans_namn Kopiera, klicka på Outlook-meddelandeformat (* .msg) i Filformat och sedan på Spara.

  Obs! Detta skapar en säkerhetskopia av den ursprungliga distributionslistan.
 4. Stäng distributionslistan.
 5. Öppna distributionslistan igen.
 6. Skriv följande text i slutet av namnet på distributionslistan i rutan namn :
  (första_förnamn - sista_förnamn)
  I det här exemplet första_förnamn är texten i platshållaren för förnamnet som tillhör den första kontakten i den nya listan. Platshållaren för förnamnet som tillhör den sista kontakten i den nya listan är sista_förnamn. Välj ett intervall av kontakter med färre än det maximala antalet kontakter.

  Till exempel innehåller distributionslistan "Affärskontakter" 200 kontakter. Det finns 70 kontakter mellan David Jones och Tony Smith. Därför kan du byta namn på listan till "Affärskontakter (David - Tomas)."
 7. Markera och ta bort alla kontakter som inte finns i listan namn som du angav i det nya listnamnet.

  Till exempel om du byter namn på listan till "Affärskontakter (David - Tomas)" du sedan ta bort alla kontakter med förnamn som kommer före "David" i alfabetet. Dessutom tar du bort alla kontakter med förnamn som kommer efter "Tony" i alfabetet.
 8. Klicka på Spara somArkiv -menyn.
 9. Klicka på Outlook-meddelandeformat (* .msg) i Filformat och sedan på Spara.
 10. Klicka på StängArkiv -menyn. Klicka på Nejnär du tillfrågas om du vill spara ändringarna i listan.
 11. Öppna mappen där du sparade den ändrade distributionslistan i Utforskaren, högerklicka på MSG-filen och klicka sedan på Kopiera.
 12. Klicka på Redigerai mappen Kontakter i Outlook och klicka sedan på Klistra in. Detta skapar en ny distributionslista med det nya namnet som du angav i steg 6.
 13. Upprepa steg 5 till 12 för varje grupp av kontakter som du vill dela till en enskild distributionslista.
OL2K gräns ol2003 ol2007 ol2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 238569 – senaste granskning 11/19/2013 11:37:00 – revision: 9.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbcontacts kbprb kbmt KB238569 KbMtsv
Feedback