Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Två Öppna- eller Spara-dialogrutor visas i Internet Explorer

Sammanfattning
Två Öppna- eller Spara-dialogrutor kan visas när Internet Explorer används för att ansluta till vissa webbsidor under följande förutsättningar:
 • Varken ett filnamn eller ett filnamnstillägg anges i URL:en (Uniform Resource Locator) i en Get-begäran.

  och

 • Servern svarar med både ett registrerat "Content-Type"-huvud och huvudet "Content-Disposition: attachment; filename=" som anger önskat filnamn.
Mer Information
Eftersom varken ett filnamn eller ett filnamnstillägg definieras i URL:en för en Get-begäran går det inte att veta vad för slags data som kan förväntas i svaret, och därför anges en standard-Octet-Stream-datatyp.

Denna datatyp medför att dialogrutan Öppna eller Spara visas i Internet Explorer med filnamnsinformationen som anger ASP- (Active Server Pages), CGI- (Common Gateway Interface) eller PerlScript-filen som hade funnits i URL:en för Get-begäran.

Om du öppnar dokumentet undersöks datatypen som för närvarande är angiven för Octet-Stream. Eftersom detta är en tvetydig datatyp och det inte finns någon information om filnamn eller filnamnstillägg i URL:en söks ytterligare huvuden, varvid "Content-Type" och "Content-Disposition: attachment; filename= " hittas.

Eftersom filnamn och filnamnstillägg är angivna i huvudet "Content-Disposition: attachment; filename=" och datatypen är angiven i huvudet "Content-Type" visas en andra Öppna-eller Spara-dialogruta med rätt filnamnsinformation.

I Internet Explorer 5.5 kan problemet lösas genom uppdatering till Service Pack 2.
Referenser
Om du vill veta mer om ett liknande problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
303750 Fel filnamn i dialogrutorna Öppna och Spara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 238588 – senaste granskning 02/15/2008 17:25:00 – revision: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbprb KB238588
Feedback