Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Två Öppna- eller Spara-dialogrutor visas i Internet Explorer

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Två Öppna- eller Spara-dialogrutor kan visas när Internet Explorer används för att ansluta till vissa webbsidor under följande förutsättningar:
  • Varken ett filnamn eller ett filnamnstillägg anges i URL:en (Uniform Resource Locator) i en Get-begäran.

    och

  • Servern svarar med både ett registrerat "Content-Type"-huvud och huvudet "Content-Disposition: attachment; filename=" som anger önskat filnamn.
Mer Information
Eftersom varken ett filnamn eller ett filnamnstillägg definieras i URL:en för en Get-begäran går det inte att veta vad för slags data som kan förväntas i svaret, och därför anges en standard-Octet-Stream-datatyp.

Denna datatyp medför att dialogrutan Öppna eller Spara visas i Internet Explorer med filnamnsinformationen som anger ASP- (Active Server Pages), CGI- (Common Gateway Interface) eller PerlScript-filen som hade funnits i URL:en för Get-begäran.

Om du öppnar dokumentet undersöks datatypen som för närvarande är angiven för Octet-Stream. Eftersom detta är en tvetydig datatyp och det inte finns någon information om filnamn eller filnamnstillägg i URL:en söks ytterligare huvuden, varvid "Content-Type" och "Content-Disposition: attachment; filename= " hittas.

Eftersom filnamn och filnamnstillägg är angivna i huvudet "Content-Disposition: attachment; filename=" och datatypen är angiven i huvudet "Content-Type" visas en andra Öppna-eller Spara-dialogruta med rätt filnamnsinformation.

I Internet Explorer 5.5 kan problemet lösas genom uppdatering till Service Pack 2.
Referenser
Om du vill veta mer om ett liknande problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
303750 Fel filnamn i dialogrutorna Öppna och Spara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 238588 – senaste granskning 12/05/2015 15:26:04 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB238588
Feedback