Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Drabbas av dålig ljud- och videokvalitet i Skype för Business Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2386655
PROBLEMET
När du försöker ansluta till en Skype för Business Online(formerly Lync Online) konferens eller ringa peer to peer-kan ljud- eller bildkvaliteten vara hackiga, tinny eller fördröjd. Detta medför att mötet eller samtalet blir oanvändbart.
LÖSNING
Det finns verktyg som du kan använda för att ta reda på orsaken till problemet.

I Lync 2010 och Lync 2013 kan du använda röst och video kvalitetsindikatorer för att identifiera hur väl du att höras eller visas. Nya indikatorer som visas i konversationsfönstret berättar om villkor är närvarande som kan påverka kvaliteten på röst- eller videosamtal. Dessa villkor kan inbegripa dålig nätverksanslutning, nätverksanslutningar med låg bandbredd eller dålig ljudkvalitet från en viss enhet. Klicka på indikatorn för att visa möjliga orsaker till ljudproblemet och för att länka till relevanta resurser i scenarier där du upplever dålig ljudkvalitet.

Lync 2010

Skärmbild av vioce och videokvalitet indikator i Lync 2010

Lync 2013

Skärmbild av vioce och videokvalitet indikator i Lync 2013


Som en allmän riktlinje för att felsöka situationer där det uppstår dålig ljud- och videokvalitet i en Skype för Business Online konferensen, så här:
  1. Ta reda på om datorn använder en kabelansluten eller trådlös Internet-anslutning. En trådbunden anslutning kan ge mer bandbredd och stabilitet i de flesta fall och bör vara den bästa metoden för att ansluta om den typen av anslutning är tillgänglig. Dessutom bör du stänga av alla trådlösa antenner att undvika ansluter via en trådlös anslutning.
  2. Kontrollera att ljud/video-enheten som används är godkända och certifierade för att arbeta med Lync 2010. Mer information finns i följande Microsoft TechNet-avsnittet: USB-kringutrustning
  3. Välj rätt enhet och kontrollera att inspelningsvolymen på lämplig nivå. I den övre högra delen av fönstret klickar du på ikonen redskap, klickar du på Verktyg, klicka på Alternativoch klicka på Ljudenheten. Kontrollera att rätt enhet är markerad.

    Justera denMikrofonskjutreglaget till önskad volymnivå som du vill använda. Tala med din normala röst-nivå. Indikatorn ska gå högre än mitt punkt.
MER INFORMATION
Detta problem kan uppstå för många skäl, till exempel svarstid för nätverk, video eller ljud drivrutin konfigurationsproblem eller problem med konfiguration.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2386655 – senaste granskning 05/01/2015 14:36:00 – revision: 15.0

Skype for Business Online

  • o365 o365a o365e kbgraphxlink o365p o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2386655 KbMtsv
Feedback