Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Stationär eller programdelning går inte att ansluta i ett Skype för Business Online-konferens

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2386684
PROBLEMET
En användare delar skrivbordet eller ett program med andra deltagare via Skype för Business Online(formerly Lync Online). Deltagare i konversationen kan emellertid ansluta till skrivbordets delningssession. Följande felmeddelande visas i Lync 2010 eller Lync 2013:

Kan inte starta delning av fjärrskrivbord/program på grund av nätverksproblem.
Ett meddelande som liknar följande post registreras i Lync UCCP loggar:

ms-client-diagnostics: 23; reason="
Call failed to establish due to a media connectivity failure when one endpoint is internal and the other is remote"
;CallerMediaDebug="application-sharing:ICEWarn=0x4000320,LocalSite=207.46.5.9:20702, LocalMR=207.46.5.63:54829,RemoteSite=11.1.111.11:62198, RemoteMR=65.55.127.64:51184,PortRange=1025:65000,LocalMRTCPPort=54829, RemoteMRTCPPort=51184,LocalLocation=1,RemoteLocation=2,FederationType=0"
LÖSNING
Lös problemet så här:
  1. Försök återskapa problemet genom att använda en kontakt eller flera kontakter. Om problemet uppstår för en kontakt, kan du bestämma om någon annan kan återskapa problemet med samma kontakt. Om problemet uppstår för flera kontakter, söka efter gemensamma utformning gör bland en grupp med kontakter.
  2. Viktigt Det här steget gäller endast för Office 365 för företag och Office 365 för experter och småföretag planer. Det här steget gäller inte för Office 365 dedikerad abonnemang planer. Använd inte det här steget för att felsöka problemet om du har en särskild plan för Office 365.

    Kontrollera att nätverket uppfyller alla krav för den bästa upplevelsen med Skype för Business Online. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
    2409256 Du kan inte ansluta till Skype för Business Online eller vissa funktioner fungerar inte, eftersom en lokal brandvägg blockerar anslutningen
  3. Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterad och fungerar som de ska.
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår oftast eftersom en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
  • Port 443 eller 50040 50059-portar blockeras.
  • Trafik till eller från meet.lync.com är blockerad.
Om felmeddelandet i avsnittet "Symptom" finns i UCCP klient loggar för Lync finns troligen ett kommunikationsfel mellan två Lync nätverksperifera servrar. Detta innebär att två användare som försöker ansluta är anslutna via olika nätverksperifera servrar som inte kan kommunicera med varandra.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Svojstva

ID članka: 2386684 - Poslednji pregled: 05/01/2015 14:51:00 - Verzija: 13.0

Skype for Business Online

  • o365 o365a o365e o365022013 o365p o365m kbmt KB2386684 KbMtsv
Povratne informacije