"Ej licensierad produkt" felmeddelande när du öppnar ett Office Professional Plus 2010-program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2390460
En Office-2013 version av denna artikel, se2899838.
PROBLEMET
När du öppnar ett Office Professional Plus 2010 program är många funktioner inaktiverade. Det här problemet uppstår när Office Professional Plus-prenumeration upphör att gälla och programmet blir stulna.

Dessutom händer något av följande inträffa:
 • När du klickar på fil i Office Professional Plus 2010-programmet och sedan klickar du på Hjälp, visas följande meddelande:

  Produktaktivering krävs
 • Namnlisten i Office Professional Plus 2010-programmet visas följande meddelande:

  Ej licensierad produkt
 • När du loggar in att aktivera Office Professional Plus 2010, visas följande meddelande:
  Ingen prenumeration hittades
ORSAK
Det här problemet uppstår om Office Professional Plus 2010 inte längre är licensierad.
LÖSNING
Lös problemet genom att använda en eller flera av följande metoder som behövs.

Metod 1: Kontrollera att den aktuella användaren tilldelas en licens för Office Professional Plus på Microsoft Online-Portal


 1. Logga in på Office 365-portalen som en administratörsanvändare.
 2. Klicka på användarei avsnittet Översikt över Office 365 Admin .
 3. Markera den användare som har problemet.
 4. Kontrollera att Office Professional Plus är markerat under Tilldela licenser.

Metod 2: Aktivera Office med organisations-ID i Office 365

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 51006
 1. Ta reda på om datorn har 32-bitars eller 64-bitars version av Office 2010 installerat. Genom att öppna ett Office 2010-program, klicka på Arkiv och sedan på Hjälp. Office-version visas bredvid versionsnumret .
 2. Stäng alla Office 2010-program.
 3. Klicka på Start, Skriv cmd i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 4. Skriv något av följande kommandon vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR:
  • Om du använder 64-bitars Windows 32-bitars Office:
   "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /F
  • Om du kör Windows 32-bitars eller 64-bitars Office med 64-bitars Windows:
   "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /F

Metod 3: Kontrollera klockan systeminställningar

 1. Kontrollera att datum och tid är korrekt inställda. Använd den Officiella amerikanska tid resurs för att kontrollera att datorns klocka är korrekt.
 2. Kontrollera att tidszonen är korrekt inställt.
 3. Kontrollera att inställningen för sommartid är korrekt konfigurerad.
 4. Klicka på Start, Skriv cmd i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 5. Skriv något av följande kommandon vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR:
  • Om du använder 64-bitars Windows 32-bitars Office:
   "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K
  • Om du kör Windows 32-bitars eller 64-bitars Office med 64-bitars Windows:
   "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\OSAUI.exe" /K

Metod 4: Avinstallera och installera om Office 2010

 1. Avinstallera Office 2010 med hjälp av en Microsofteasy lösning i avsnittet "Avinstallera Office automatiskt med korrigering för aneasy" i denAvinstallera eller ta bort Microsoft Office 2010-programsviter artikel.
 2. Efter korrigering för theeasy är slutfört, logga in på Microsoft Online-Portal för att installera om Office 2010.
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2390460 – senaste granskning 03/22/2016 14:49:00 – revision: 15.0

Office Professional Plus Subscription, Microsoft Office Professional Plus 2010

 • o365 o365a o365e o365p o365m kbfixme kbmsifixme kbmt KB2390460 KbMtsv
Feedback