Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Onlineaktivering slutfördes inte korrekt eftersom produktnyckeln har använts maximalt antal gånger som tillåts" med Office för Mac 2011

Symptom
När du försöker aktivera Microsoft Office för Mac 2011 får du följande felmeddelande:

Onlineaktivering slutfördes inte korrekt eftersom produktnyckeln har använts maximalt antal gånger som tillåts.
Klicka på Gå tillbaka, se till att du har angett rätt produktnyckel och klicka sedan på Aktivera igen. Om du inte har Internet-anslutning kan du aktivera via telefon.

Orsak
Du får felmeddelandet om ett av följande villkor är uppfyllt:

  • Du försöker använda samma produktnyckel på flera datorer och du överskrider den gräns som anges i licensvillkoren för programvara från Microsoft. Licensvillkoren för programvara från Microsoft finns i produktinstallationsmappen på datorn. För vissa produkter tillåter villkoren aktivering på fler än en dator. Mer information finns i licensvillkoren för programvara från Microsoft, bland annat antalet datorer som produkten kan aktiveras på.
  • Du har gjort betydande förändringar i datorns hårdvara, till exempel installerat ett nytt RAM-kort, ett grafikkort eller annan hårdvara.
  • Du har formaterat om hårddisken.

Lösning


Licensinformation:
Home and Business 1PK – Licensierat för 1 Mac (1 användare)
Hme and Business 2PK – Licensierat för 1 användare för installation på 2 Mac
Home and Student 1PK – Licensierat för användning hemma och för student på 1 Mac
Home and Student Family Pack – Licensierat för användning hemma och för student på 3 Mac per hushåll.
Academic– Licensierat för kvalificerad akademisk användning på 1 Mac.
Köper ett kort med en PIN-kod på 27 siffror:
Home and Business 2 Pack – Licensierat för 1 användare för installation på 2 Mac.

Om antalet produktaktiveringar överstiger antalet aktiveringar (se tabell ovan) som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft måste du köpa ytterligare exemplar av produkten. Gå till följande Microsoft-webbplats:


Information om antalet gånger som du kan aktivera produkten finns i licensvillkoren för programvara från Microsoft. Läs om installation och användarrättigheter under avsnittet om din produktversion. Om du till exempel har Office Home and Business 2011 läser du avsnitt 2 och 2. Installation och användarrättigheter. Villkoren finns på följande Microsoft-webbplatser:

Om du inte överskrider antalet aktiveringar som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft klickar du på knappen Aktivera via telefon, väljer plats och ringer sedan upp det telefonnummer som visas. I USA är till exempel telefonnumret (866) 825-4797. I Storbritannien är numret (44) (203) 147-4930.


Activation2011 åtkomst nekad skicka mer hjälp
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2390723 – senaste granskning 12/02/2011 12:56:00 – revision: 1.0

Microsoft Office for Mac 2011

  • dftsdahomeportal KB2390723
Feedback