Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft-databasmotorn Jet 4.0

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV239114
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Artikeln innehåller instruktioner för att fastställa vilken utgåva av Microsoft-databasmotorn Jet 4.0 som finns på datorn. Här finns information om hämtning av den senaste Service Pack-versionen för databasmotorn Jet 4.0, installationsinstruktioner, en lista med filerna i den senaste Service Pack-versionen för Jet och Jet-säkerhetsbulletiner samt en historik över Service Pack-versioner för Jet 4.0.

Viktigt! Du måste installera den senaste Jet-uppdateringen för att Jet-databasen ska fungera bra. Om du vill veta mer om övriga rekommendationer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
303528 Hålla en Jet 4.0-databas i bästa möjliga skick
Överst på sidan
Mer Information

Ta reda på vilken utgåva av Jet 4.0 som finns på datorn

Följ instruktionerna nedan om du vill ta på vilken utgåva av Jet 4.0 som finns på datorn.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Msjet40.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen Msjet40.dll i mappen Windows\System32 (eller Windows\System), och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Version, och använd sedan följande tabell för att ta reda på den aktuella Service Pack-nivån för Jet 4.0:
Msjet40.dll-versionJet 4.0-utgåva
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7Service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 eller 4.0.4431.3Service Pack 5 (SP5)
4.0.6218.0Service Pack 6 (SP6)
4.0.6807.0Service Pack 6 (SP6) levererades endast med Windows Server 2003
4.0.7328.0Service Pack 7 (SP7)
4.0.8015.0Service Pack 8 (SP8)
4.0.8618.0Säkerhetsbulletinen MS04-014

Obs! Om du har en version av Msjet40.dll som inte finns med i listan har du sannolikt installerat en snabbkorrigering. Gå i så fall tillbaka till närmast föregående versionsnummer för att ta reda på utgåvan.

Överst på sidan

Hämta den senaste Service Pack-versionen för Jet 4.0

Det finns fem versioner av Service Pack 8 (SP8) för Jet 4.0.
 • Den första versionen är endast avsedd för datorer med Windows 2000.
 • Den andra versionen är endast avsedd för datorer med Windows XP.
 • Den tredje versionen är endast avsedd för datorer med Windows Server 2003.
 • Den fjärde versionen är endast avsedd för datorer med Windows 95, Windows 98 eller Windows NT 4.0.
 • Den femte versionen är endast avsedd för datorer med Windows Millennium Edition.
Varje version innehåller uppdaterade versioner av flera DLL-filer som ingår i Windows 2000 och senare, Access 2000, Access 2002, Microsoft Office 2000 Developer, Microsoft Office XP Developer, Microsoft Visual Basic version 6.0 eller senare och andra Microsoft-produkter som innehåller Microsoft-databasmotorn Jet 4.0.

Installationsprogrammet för Access 2002 uppdaterar endast systemfiler i vissa Windows-versioner och till en viss nivå. Installationsprogrammet för Access 2003 uppdaterar inte några systemfiler. Därför har du kanske inte den senaste versionen av Jet 4.0-databasmotorn när du har installerat Access. Använd länkarna i den här artikeln för att hämta den senaste Service Pack-versionen för Jet 4.0-databasmotorn.

Om du redan har installerat den senaste Jet-Service Pack-versionen för Access eller ett annat program där Jet 4.0-databasmotorn används, behöver du inte installera den senaste Service Pack-versionen för Access igen om du installerar en senare version av Access.

Överst på sidan

Microsoft Windows 2000

Använd Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows 2000. Klicka på någon av följande länkar för att hämta och installera rätt version av Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows 2000.
 1. Klicka på Sök efter uppdateringar på Windows Update.
 2. När sökningen är klar klickar du på Windows 2000 under Välj uppdateringar i den vänstra rutan.

  Länken för Jet 4.0 Service Pack 8 finns under Rekommenderade uppdateringar som Uppdatering för Jet 4.0 Service Pack 8 (KB829558) i den högra rutan.
Överst på sidan

Microsoft Windows XP

Använd WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows XP. Klicka på någon av följande länkar om du vill hämta och installera rätt version av Jet 4.0 Service Pack 8 för din version av Windows XP.
 1. Klicka på Sök efter uppdateringarWindows Update.
 2. När sökningen är klar klickar du på Windows XP under Välj uppdateringar i den vänstra rutan.

  Länken för Jet 4.0 Service Pack 8 finns under Windows XP som Uppdatering för Jet 4.0 Service Pack 8 (KB829558) i den högra rutan.
Överst på sidan

Microsoft Windows Server 2003

Använd WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows Server 2003. Klicka på någon av följande länkar för att hämta och installera rätt version av Jet 4.0 Service Pack 8 för din version av Windows Server 2003.
 1. Klicka på Sök efter uppdateringar på Windows Update.
 2. När sökningen är klar klickar du på Windows Server 2003 under Välj uppdateringar i den vänstra rutan.

  Länken för Jet 4.0 Service Pack 8 finns under Windows Server 2003 som Uppdatering för Jet 4.0 Service Pack 8 (KB829558) i den högra rutan.
Överst på sidan

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows NT 4.0

Använd Jet40SP8_9xNT.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows 95, Windows 98 och Windows NT 4.0. Överst på sidan

Microsoft Windows Millennium Edition

Använd Jet40SP8_WMe.exe för att installera Jet 4.0 Service Pack 8 på datorer med Windows Millennium Edition. Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Överst på sidan

Installera den senaste Service Pack 8-versionen för Jet 4.0

Service Pack-versioner för Jet 4.0 är självextraherande arkiv som extraherar filerna till rätt mapp. Så här installerar du den senaste Service Pack-versionen för Jet 4.0:
 1. Hämta rätt Service Pack-version för datorn.
 2. Börja installationen av Service Pack-versionen genom att dubbelklicka i Utforskaren på filen du hämtade i steg 1.
 3. Starta om datorn.
Överst på sidan

Filer i Jet 4.0 Service Pack 8

Den senaste utgåvan, Jet 4.0 Service Pack 8, innehåller följande filer. Filerna uppdaterades den 15 oktober 2003:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8025.0   561 424  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380 957  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512 272  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      319 760  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.8015.0   348 432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151 824  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53 520  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241 936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213 264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      348 432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348 432  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30 749				
Obs! Filstorleken kan variera något, beroende på vilken Windows-version som används. Filversionen ändras inte.

Om du hämtar Jet 4.0 Service Pack 8 för datorer med Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows NT 4.0 får du också ODBC Desktop Driver Pack-drivrutinerna. Dessa drivrutiner ingår i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. I ODBC Desktop Driver Pack-drivrutinerna ingår följande filer:
FilnamnVersionStorlek
Odbcji32.dll4.0.6205.060 224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285 224
Oddbse32.dll4.0.6205.027 464
Odexl32.dll4.0.6205.027 464
Odfox32.dll4.0.6205.027 464
Odpdx32.dll4.0.6205.027 464
Odtext32.dll4.0.6205.027 464
Obs! Om du hämtar Jet 4.0 Service Pack 8 för datorer med Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows NT 4.0 får du också ODBC Desktop Driver Pack-drivrutinerna, men de installeras inte fullständigt. För att ODBC-drivrutinerna ska registreras korrekt på datorn måste du också installera MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 eller senare. De här drivrutinfilerna ingår inte i MDAC, men kärn-ODBC-DLL-filerna som krävs för att installera och använda drivrutinerna ingår. Du måste installera MDAC efter Jet 4.0 Service Pack 8 för att filerna ska registreras på rätt sätt.

Överst på sidan

Information om Microsoft Jet-säkerhetsbulletinen MS04-014

Den 13 april 2004 gav Microsoft ut Jet-säkerhetsbulletinen MS04-014, som är en uppdatering av Jet 4.0-databasmotorn. Den här utgåvan ersätter helt Jet 4.0 Service Pack 8.Om du vill veta mer om Microsoft Jet-säkerhetsbulletinen MS04-014 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
837001 MS04-014: Säkerhetsproblem i Microsoft Jet-databasmotorn möjliggör körning av kod
Obs! Den här säkerhetsbulletinen gäller endast följande:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 och Microsoft 2000 Windows Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-bitarsversion Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows Server 2003 64-bitarsutgåva
Överst på sidan

Filer i Microsoft Jet-säkerhetsbulletinen MS04-014

I Microsoft Jet-säkerhetsbulletinen MS04-014: "Säkerhetsproblem i Microsoft Jet-databasmotorn möjliggör körning av kod" ingår följande filer, som uppdaterades den 13 april 2004:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8618.0   561 424  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380 957  Msexch40.dll    4.0.8313.0   512 272  Msexcl40.dll    4.0.8618.0   319 760  Msjet40.dll    4.0.8618.0  1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   352 528  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53 520  Msjtes40.dll    4.0.8618.0   241 936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213 264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      348 432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.8015.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.8015.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.8025.0   348 432  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30 749				
Obs! Filstorleken kan variera något, beroende på vilken Windows-version som används. Filversionen ändras inte.

Överst på sidan

Service Pack-historik för Jet 4.0

Det finns sex tidigare uppdateringar av Jet 4.0. Den aktuella Jet-uppdateringen, Jet 4.0 Service Pack 8, innehåller uppdateringarna från tidigare Service Pack-versioner för Jet 4.0. Den första viktiga utgåvan, Jet 4.0 Service Pack 3, innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.2927.4  557 328  Jetcomp.exe    4.0.1532.0  65 536  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1 495 312  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348 342  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237 840  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315 664  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  557 056  Mstext40.dll    4.00.2927.6  241 936				
Den andra utgåvan är en mindre uppdatering av Jet 4.0 Service Pack 3 (11 oktober 1999) och innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     03.60.2927.4  557 328  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65 536  Msexcl40.dll    4.00.2927.9  323 856  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1 495 312  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348 432  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237 840  Msltus40.dll    4.00.2927.9  209 168  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315 664  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  553 232  Mstext40.dll    4.00.2927.11  250 128				
Den tredje utgåvan, Jet 4.0 Service Pack 4 (26 april 2000), innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557 328  Jetcomp.exe    4.0.1532.0   65 536  Msexcl40.dll    4.0.3714.0   323 856  Msjet40.dll    4.0.3714.7   1 499 408  Msjetoledb40.dll  4.0.3714.0   348 432  Msjtes40.dll    4.0.3714.5   241 936  Msltus40.dll    4.0.3714.0   213 264  Msrd3x40.dll    4.0.3714.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.3714.0   553 232  Msrpfs40.dll    4.0.3714.0   74 000  Mstext40.dll    4.0.3714.5   250 128  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37 136  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45 328				
Den fjärde utgåvan, Jet 4.0 Service Pack 5 (26 oktober 2000), innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557 328  Msexch40.dll    4.0.4331.7   512 272  Msexcl40.dll    4.0.4331.3   319 760  Msjet40.dll    4.0.4431.1   1 503 504  Msjetoledb40.dll  4.0.4331.4   348 432  Msjtes40.dll    4.0.4229.0   241 936  Msltus40.dll    4.0.4331.3   213 264  Mspbde40.dll    4.0.4331.6   348 432  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.4331.0   553 232  Msrpfs40.dll    4.0.4314.0   74 000  Mstext40.dll    4.0.4331.5   254 224  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37 136  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45 328  Msxbde40.dll    4.0.4331.6   344 336				
Den femte utgåvan, Jet 4.0 Service Pack 6 (15 april 2002), innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557 328  Expsrv.dll     6.0.72.9414  397 072  Msexch40.dll    4.0.5325.0   512 272  Msexcl40.dll    4.0.5919.0   319 760  Msjet40.dll    4.0.6218.0   1 503 504  Msjetoledb40.dll  4.0.5919.0   348 432  Msjtes40.dll    4.0.5914.0   241 936  Msltus40.dll    4.0.5325.0   213 264  Mspbde40.dll    4.0.5325.0   348 432  Msrd2x40.dll    4.0.4910.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.6226.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.5325.0   254 224  Msxbde40.dll    4.0.5427.0   344 336				
Den sjätte utgåvan, Jet 4.0 Service Pack 7 (11 juni 2003), innehåller följande filer:
  Filnamn     Version    Storlek  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561 424  Expsrv.dll     6.0.72.9589  380 957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512 272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319 760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1 507 600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348 432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151 824  Msjter40.dll    4.0.6508.0   53 520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241 936  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213 264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   422 160  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315 664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553 232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258 320  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831 760  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614 672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348 432  Vbajet32.dll    6.0.1.9431   30 749				
Överst på sidan
Referenser
I tidigare uppdateringar av Jet-databasmotorn ingick verktyget Jet Compact (JetComp). Detta verktyg ingår inte i Jet 4.0 Service Pack 5 och senare. Om du vill veta mer om hur du skaffar JetComp klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
273956 Microsoft Jet-verktyg i Download Center
Följande replikeringsfiler för Jet 4.0 har också uppdaterats:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Om du tänker använda Jet Replication Manager med Jet 4.0 Service Pack 7 eller senare och inte har Mstran40.exe version 4.0.6508.0, måste du också hämta och installera Jet4Repl.exe. Om du vill veta mer om hur du skaffar Jet4Repl.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
320805 Uppdaterad version av replikeringsfiler för Microsoft Jet 4.0 SP7 finns i Download Center
Från och med MDAC (Microsoft Data Access Components) version 2.6 innehåller MDAC inte längre Jet-komponenterna. Om du försöker installera Jet-komponenterna på en dator utan Jet 4.0 måste du skaffa dessa komponenter med hjälp av följande artikel:
271908MDAC version 2.6 och senare innehåller inte Jet- eller Desktop ODBC-drivrutiner
Om du vill veta mer om problem som kan lösas med den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Jet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829558 Information om Jet 4.0 Service Pack 8
Överst på sidan
inf jet 4 0 uppdatering senaste service pack sp
Egenskaper

Artikel-id: 239114 – senaste granskning 12/05/2015 15:30:05 – revision: 15.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbqfe kbHotfixServer kbhowtomaster kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB239114
Feedback