Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsökning av problem med namnet användare som uppstår för federerade användare när de loggar in på Office 365, Azure eller Intune

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2392130
PROBLEMET
En nyligen federerade användare kan inte logga in till en moln-tjänst för Microsoft Office 365, Microsoft Azure eller Microsoft Intune. Användaren upplever något av följande inträffa:
 • När användaren anger sitt användar-ID på login.microsoftonline.com webbsida, användar-ID kan inte identifieras som en federerad användare hem discovery och användaren omdirigeras inte automatiskt för att logga in via enkel inloggning (SSO).
 • Misslyckas autentiseringen för Active Directory Federation Services (AD FS) och användaren får följande felmeddelande för forms-baserad autentisering:
  Användarnamnet eller lösenordet är felaktigt
  Skärmbild av användarnamnet eller lösenordet är felaktigt
 • Användaren får följande felmeddelande på webbsidan login.microsoftonline.com:
  Tyvärr, men vi har problem med att logga
ORSAK
Detta kan inträffa på grund av ett felaktigt lotsning SSO-aktiverade användar-ID. Allmänna krav för utförs ett SSO-aktiverade användar-ID är följande:
 • Lokal Active Directory-konto bör använda externa domännamn som suffixet för användarens huvudnamn (UPN).
 • Användar-ID och tillhörande Microsoft Exchange Online-postlåda primära e-postadress delar inte samma domänsuffix.
 • Verktyget Azure synkronisering av Active Directory måste synkronisera lokal Active Directory-kontot till en molnbaserad användar-ID.
 • Molnbaserad användar-ID och UPN för lokal Active Directory-användarkontot måste matcha.
Innan du förutsätter att ett felaktigt lotsning SSO-aktiverade användar-ID är orsaken till problemet, se till att följande villkor är uppfyllda:
 • Ett vanligt problem-inloggning drabbats inte av användaren. Mer information om hur du felsöker vanliga problem med inloggningen finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  2412085 Du kan inte logga in på Office 365, Azure eller Intune organisatoriska kontot
 • Externa domänen förbereds korrekt stöd för enkel inloggning på följande sätt:
LÖSNING
Lös det här problemet, se till att användarkontot lotsning korrekt som en SSO-aktiverade användar-ID. Genom att använda en eller flera av följande metoder:

Metod 1: Finns i Knowledge Base-artikeln 2615736 om användare får felet "tyvärr, men vi har problem med att logga in"

Om användaren får ett meddelande om "tyvärr, men vi har problem med att logga in dig", använder du följande artikel i Microsoft Knowledge Base för felsökning av problemet:
2615736 "Tyvärr, men vi har problem med att logga in" visas när en användare försöker logga in på Office 365, Azure och Intune

Metod 2: Uppdatera UPN i kontot lokal användare om du vill använda den externa domänen som dess suffix

Varning Ändra UPN-namnet på ett användarkonto i Active Directory kan ha en betydande inverkan på lokal Active Directory-funktionalitet för användaren. Vi rekommenderar att du använder försiktighet och deliberation om UPN-ändringar.

Effekten omfattar kan vara följande:
 • Fjärråtkomst till lokala resurser genom centrala användare som loggar in på operativsystemet med hjälp av cachelagrade referenser
 • Autentiseringstekniker för fjärråtkomst med hjälp av användarcertifikat
 • Krypteringstekniker som baseras på användarcertifikat som säker MIME (SMIME) information rights management (IRM) teknik och av NTFS-funktionen Kryptera filsystem (EFS)
 • Smartkort funktioner
Vi rekommenderar starkt att du pilotprojekt ett enda användarkonto för att få en bättre förståelse för hur uppdatera UPN påverkar användaråtkomst. Info är bra att planera eller minska certifikat reissuance dataåterställning och andra åtgärder som krävs för att upprätthålla tillgänglighet till data med hjälp av dessa tekniker.

Du måste uppdatera användarkontot UPN-motsvarar federerade domänsuffixet både lokal Active Directory-miljö och i Azure AD. Gör så här:
 1. Kontrollera att den externa domänen läggs till som ett UPN-suffix:
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, Administrationsverktygoch klicka på Active Directory-domäner och förtroendenpå lokal Active Directory-domänkontrollant.
  2. Högerklicka på rotnoden i Active Directory-domäner och förtroenden, Välj Egenskaperoch kontrollera att domännamnet som används för enkel inloggning finns.
  Obs! Ett icke-dirigerbart domänsuffix som domain.internaleller domain.microsoftonline.com-domän kan utnyttja funktioner för enkel inloggning eller externa tjänster. Ett icke-dirigerbart domänsuffix får inte användas i det här steget.
 2. Uppdatera UPN-suffixet för användarkontot problemet manuellt:
  1. På lokal Active Directory-domänkontrollant klickar du på Start, peka på alla program, klicka på Administrationsverktygoch klicka sedan på Active Directory-användare och datorer.
  2. Leta upp användarkontot för problemet, högerklickar du på det och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Använd den nedrullningsbara listrutan på fliken konto i det övre vänstra hörnet ändra UPN-suffixet till den egna domänen och klicka sedan på OK.

Metod 3: Kontrollera att användar-ID och den primära adressen för Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i Exchange Online-postlåda har samma domän

Använd lokal Exchange management-verktyg om du vill ange lokalerna användarens primära SMTP-adress till samma domän som UPN-attribut som beskrivs i metod 2. Mer information finns på följande Microsoft TechNet-webbplatser:Om Exchange inte är installerat i lokal miljö, kan du hantera SMTP-adressvärdet med hjälp av Active Directory-användare och datorer. Gör så här:
 1. Högerklicka på användarobjektet i Active Directory-användare och datorer och klicka sedan på Egenskaper.
 2. På fliken Allmänt kan du uppdatera den e-post fält och klicka på OK.

Metod 4: Konfigurera Active Directory-synkronisering för användarkontot UPN

Om du vill göra SSO fungerar måste du ställa in synkronisering av Active Directory-klienten. Mer information om hur du ställer in synkronisering av Active Directory finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om hur du tvingar och kontrollera att synkroniseringen går du till följande Microsoft-webbplatser:

Metod 5: Felsöka UPN-uppdatering för ett visst användarkonto

Om synkroniseringen kan verifieras, men fortfarande inte uppdateras Huvudnamnssuffixet för lotsning användar-ID, kan synkronisering problem uppstå för den angivna användaren.

Mer information om hur du felsöker problem med synkroniseringen av en viss Active Directory-objekt finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2643629 Ett eller flera objekt som inte synkroniseras när du använder verktyget Azure Active Directory-synkronisering

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2392130 – senaste granskning 02/19/2015 17:18:00 – revision: 18.0

Office 365 Identity Management, Microsoft Azure cloud services, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services

 • o365 o365a o365e kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2392130 KbMtsv
Feedback