Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Office 365 Desktop installationsverktyget går inte att hämta uppdateringar eller felmeddelandet "datorn är inte tillåtet att ansluta till tjänsten Microsoft Update" meddelande

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2392274
PROBLEMET
Installationsverktyget för Microsoft Office 365 Desktop går inte att hämta och installera uppdateringar från Windows Update eller Microsoft Update i en miljö med Microsoft Office 365. Du kan också få följande felmeddelande:

Datorn är inte tillåtet att ansluta till tjänsten Microsoft Update.

Dessa kan inträffa även om datorn har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar.

LÖSNING
Åtgärda problemet genom att använda en eller flera av följande metoder.

Metod 1: Kontrolleragrupprincip-inställningen

Kontrollera att datorn kan komma åt Windows Update eller Microsoft Update.
 1. Aktivera Windows Update och automatiska uppdateringar. Gör så här:
  1. Öppna grupprincip MMC-snapin-modulen, expandera DatorkonfigurationAdministrativamallar, System, expandera Hantering av Internetkommunikation, och klicka på noden Internet-kommunikation .
  2. I informationsfönstret dubbelklickar du på inaktivera åtkomst till alla funktioner på Windows Updateoch klicka på Inaktiverad.
 2. Aktivera Windows Update och automatiska uppdateringar genom att ge åtkomst till Windows Update-kommandon. Gör så här:
  1. Öppna snapin-modulen grupprincip, expandera AnvändarkonfigurationAdministrationsmallar, och klicka sedan på noden Start-menyn och Aktivitetsfältet .
  2. I informationsfönstret dubbelklickar du på Ta bort länkar och åtkomst till Windows Updateoch klicka på Inaktiverad.
Metod 2: Kontrollera att du kan ansluta till Windows Update

Kontrollera att du har åtkomst till andra webbplatser. Om du inte kommer åt andra webbplatser, kanske Internet-anslutning inte fungerar korrekt. Kontakta din Internet-tjänstprovider.

Om du kan ansluta till andra webbplatser på Internet och du inte kan ansluta till Windows Update eller Microsoft Update finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base

836941 Tillfälliga anslutningsproblem kan uppstå när du använder Windows Update eller Microsoft Update för att installera uppdateringar.

906602 Hur du felsöker vanliga problem med installation av Windows Update, Microsoft Update och Windows Server Update Services.


I vissa fall kan behöva du gå webbplatsen Microsoft Update och installera komponenter för Windows Update manuellt.
MER INFORMATION
Problemet uppstår vanligtvis när blockeras åtkomst till Windows Update eller Microsoft Update. Verktyget Office 365 Desktop Setup använder Windows Update för att installera programuppdateringar som krävs för att ansluta till Office 365. Om åtkomst till Windows Update blockeras installera inte verktyget Office 365 Desktop Setup uppdateringarna som krävs.

I det här fallet kan grupprincip eller andra säkerhetskonfigurationer blockera åtkomst till Windows Update eller Microsoft Update. Det här problemet kan också uppstå när en Windows Update-komponenter måste installeras på datorn innan uppdateringarna kan slutföras.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2392274 – senaste granskning 10/04/2014 15:34:00 – revision: 12.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2392274 KbMtsv
Feedback