Information om och funktioner i menyfliksområdet i Office för Mac 2011

Sammanfattning
Menyfliksområdet utgör den primära ersättningen för menyer och verktygsfält i Microsoft Office for Mac 2011. Det utgör en del av det nya resultatorienterade användargränssnittet (UI) i Office för Mac som är utformat för enkel navigering. Menyfliksområdet består av flikar som visar de kommandon som är mest relevanta för varje aktivitetsområde i programmen. Flikgruppen innehåller till exempel kommandon för aktiviteter som att infoga objekt, exempelvis bilder och tabeller, arbeta med sidlayout och referenser, skapa utskick och granska dokument. På fliken Start ingår många av de vanligaste funktionerna som hjälper dig att omedelbart bli produktiv när du använder det nya användargränssnittet. Mer Information
Med menyfliksområdet kan du snabbt hitta de kommandon som du behöver för att slutföra en aktivitet. Kommandon organiseras i logiska grupper som samlas tillsammans på flikar. Varje flik har att göra med en sorts aktivitet, till exempel skrivande eller sidlayout. Vissa flikar visas bara vid behov för att ge utrymme åt annat på skärmen. 

Du kan inte ta bort eller ersätta menyfliksområdet med verktygsfält och menyer från tidigare versioner av Microsoft Office. Du kan dock minimera menyfliksområdet för att frigöra utrymme på skärmen. Klicka i så fall på MenyflikVisa-menyn för att minimera (eller maximera) menyfliksområdet i programmet. Om du inte kan hitta ett kommando eller en funktion i menyfliksområdet använder du Hjälp i programmet för att leta upp objektet.

Om du vill inaktivera menyfliksområdet, inklusive flikarna, går du till Microsofts webbplats:


Om du vill veta mer om menyfliksområdet går du till Microsofts webbplats:


inaktivera saknas word excel powerpoint outlook
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2395505 – senaste granskning 12/16/2011 07:30:00 – revision: 1.0

Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011

  • dftsdahomeportal KB2395505
Feedback