Växlar för felsäker start med Windows-filen Boot.ini

Denna artikel har tidigare publicerats under SV239780
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I Windows ingår en funktion för felsäker start. Om du vill använda funktionen trycker du på F8 under starten och väljer sedan det felsäkra startläget du vill använda. Det finns också växlar som kan användas för att göra dessa lägen tillgängliga i filen Boot.ini. Detta kan vara användbart om du använder något av dessa startlägen ofta eller behöver automatisera en process.
Mer Information
Felsäkra startlägen och motsvarande växlar omfattar:
 • Läge: Felsäkert läge
  Växel: /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Läge: Felsäkert läge med nätverk
  Växel: /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Läge: Felsäkert läge med kommandotolk
  Växel: /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • Läge: Aktivera startloggning
  Växel: /bootlog
 • Läge: Aktivera VGA-läge
  Växel: /basevideo
 • Läge: Återställning av katalogtjänst (endast domänkontrollanter)
  Växel: /safeboot:dsrepair /sos
 • Läge: Felsökningsläge
  Växel: /debug

Exempel på filen Boot.ini med växeln "Felsäkert läge med kommandotolk"

[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL)				
Obs! Växlarna /sos /bootlog /noguiboot krävs inte för någon av inställningarna ovan, men de är användbara för felsökning. Växlarna ingår om du trycker på F8 och väljer ett läge.
felsäker läge start
Egenskaper

Artikel-id: 239780 – senaste granskning 12/05/2015 15:34:35 – revision: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB239780
Feedback