Låg prestanda i Internet Explorer 9

Betainformation
I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport på denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på webbplatsen där du har hämtat versionen.
Symptom
När du surfar till en webbsida med Windows Internet Explorer 9 Beta märker du att prestandan är låg.  Problemet uppstår dock inte om du visar webbsidan med en tidigare version av Internet Explorer.

Obs! Problemet kan vara mer märkbart när du surfar på webbsidor som har mer avancerad grafik.  


Orsak
Det här problemet kan uppstå om Internet Explorer 9 Beta körs i läget för programvaruåtergivning.

Internet Explorer 9 Beta körs som standard i GPU-återgivningsläge. Men vissa äldre grafikkort och grafikdrivrutiner har inte stöd för GPU-maskinvaruacceleration. Om Internet Explorer 9 Beta fastställer att det aktuella grafikkortet eller grafikdrivrutinen inte har stöd för GPU-maskinvaruacceleration används programvaruåtergivningsläge.

Så här tar du reda på om Internet Explorer 9 Beta använder programvaruåtergivningsläge:
  1. Starta Internet Explorer 9 Beta.
  2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn.
  3. På fliken Avancerat går du till avsnittet Accelerated graphics (Accelererad grafik).
  4. Kontrollera att kryssrutan Use software rendering instead of GPU rendering (Använd programvaruåtergivning i stället för GPU-återgivning) är markerad.
Om kryssrutan är markerad körs Internet Explorer 9 Beta i läget för programvaruåtergivning. Om alternativet är gråtonat har grafikkortet eller grafikdrivrutinerna inte stöd för GPU-maskinvarauacceleration.
Lösning
Du kan lösa problemet genom att gå till grafikkortstillverkarens webbplats och installera de senaste grafikdrivrutinerna som har stöd för GPU-maskinvaruacceleration.  

Information om hur du kontaktar maskinvarutillverkaren finns på följande Microsoft-webbplats:
Obs! Om problemet inte löses när du installerar de senaste grafikdrivrutinerna måste du kanske uppgradera grafikkortet till ett grafikkort som stöder GPU-maskinvaruacceleration.
IE9 IE 9 beta
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2398082 – senaste granskning 09/15/2010 17:49:00 – revision: 1.0

Windows Internet Explorer 9 Platform Preview

  • kbsurveynew kbprb kbexpertisebeginner KB2398082
Feedback