Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ta bort Office för Mac 2011 fullständigt

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du tar bort Microsoft Office för Mac 2011 fullständigt från datorn. 


Följande krav måste vara uppfyllda innan du följer instruktionerna i den här artikeln.  
 • Du måste avsluta alla program. 
 • Du måste vara inloggad som en administratör. 
 • Se till att innehållet i Papperskorgen kan tas bort.
Mer Information
VIKTIGT Vissa filer finns på andra platser om du har installerat Service Pack 2 (SP2). Kontrollera om det är installerat genom att öppna Word och sedan klicka på Om WordWord-menyn. Om versionsnumret är 14.2.0 eller högre har du Service Pack 2 och du ska följa stegen för Service Pack 2 om de anges i den här artikeln.

Steg 1: Stäng alla Office for Mac-applikationer

Med en av de här metodern kan du stänga en aktiv Office for Mac-applikation:
 • Välj programnamnet bredvid Apple-ikonen och välj sedan Avsluta <Programnamn<.
  Exempel: Om Word for Mac är aktivt klickar du på Word bredvid Apple-ikonen från menysystemet och sedan på Avsluta Word.

 • Om programikonen visas i Dock trycker du på CTRL-tangenten, klickar på ikonen och väljer sedan Avsluta.

Steg 2: Ta bort Microsoft Office 2011-mappen

 1. Klicka på Program-menyn.
 2. Dra Microsoft Office 2011-mappen till Papperskorgen

Steg 3: Ta bort Office-inställningar

Varning! Om du tar bort inställningarna raderas alla anpassningar som gjorts I dessa anpassningar ingår verktygsfält, anpassade ordlistor och kortkommandon som skapats.

Följ de här stegen om du vill ta bort filer av typen "com.microsoft":
 1. Klicka på Start-menyn.
 2. Öppna Bibliotek.
  Obs! Mappen Bibliotek är dold i Mac OS X Lion. Håll tangenten ALTERNATIV nedtryckt samtidigt som du klickar på -menyn för att visa mappen.

 3. Öppna Inställningar.
 4. Ordna filer och mappar i alfabetisk ordning.
 5. Dra alla filer som börjar med "com.microsoft" till Papperskorgen.
Ta bort mappen för Office 2011 så här:
 1. Klicka på Start-menyn.
 2. Öppna Bibliotek.
  Obs! Mappen Bibliotek är dold i Mac OS X Lion. Håll tangenten ALTERNATIV nedtryckt samtidigt som du klickar på -menyn för att visa mappen.

 3. Öppna Inställningar och öppna sedan Microsoft.
  Obs! Om du har installerat Service Pack 2 öppnar du Programstöd istället för Inställningar.

 4. Dra mappen Microsoft Office 2011 till Papperskorgen.


Ta bort com.microsoft.office.licensing.helper.plist genom att följa dessa instruktioner:
 1. Klicka på Dator-menyn.
 2. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken. Standardnamnet är Macintosh HD.
 3. Öppna Bibliotek och öppna sedan LaunchDaemons.
 4. Dra com.microsoft.office.licensing.helper.plist till Papperskorgen.
Ta bort com.microsoft.office.licensing.helper genom att följa dessa instruktioner:
 1. Klicka på Dator-menyn.
 2. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken. Standardnamnet är Macintosh HD.
 3. Öppna Bibliotek och öppna sedan PrivilegedHelperTools.
 4. Dra com.microsoft.office.licensing.helper till Papperskorgen.

Steg 4: Ta bort licensfilen

 1. Klicka på Dator-menyn. 
 2. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken. Standardnamnet är Macintosh HD.
 3. Öppna Bibliotek och öppna sedan Inställningar.
 4. Dra com.microsoft.office.licensing.plist till Papperskorgen.

Steg 5: Ta bort/Bibliotek/Programstöd/Microsoft/

 1. Klicka på Dator-menyn.
 2. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken. Standardnamnet är Macintosh HD.
 3. Öppna Bibliotek och öppna sedan Programstöd.
 4. Dra Microsoft-mappen till Papperskorgen.
Varning! Om plugin-programmet Microsoft Silverlight är installerat på datorn måste du eventuellt installera om det när du har tagit bort mappen. Klicka här för att installera om Microsoft Silverlight.

Steg 6: Ta bort kvitton

 1. Klicka på Dator-menyn.
 2. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken. Standardnamnet är Macintosh HD.
 3. Öppna Bibliotek och öppna sedan Kvitton.
 4. Dra alla filer som börjar med "Office2011_" till Papperskorgen.
Obs! Dessa filer finns inte alltid på datorn.

Om du har MAC OS X Snow Leopard (10.6) eller Lion (10.7) fortsätter du med dessa steg:
 1. Klicka på Gå till mapp-menyn.
 2. Skriv in texten i rutan Gå till mapp och klicka på :
  /privat/var/db/kvitton

 3. Ordna filer och mappar i alfabetisk ordning.
 4. Dra alla filer som börjar med "com.microsoft.office" till Papperskorgen.

Steg 7: Ta bort/Användare/användarnamn/Bibliotek/Programstöd/Microsoft/Office/

Varning! Detta tar bort alla anpassade mallfiler som du kan ha skapat.
 1. Klicka på Start-menyn.
 2. Öppna Bibliotek.
  Obs! Mappen Bibliotek är dold i MAC OS X Lion. Håll tangenten ALTERNATIV nedtryckt samtidigt som du klickar på -menyn för att visa mappen.

 3. Öppna Programstöd.
 4. Öppna Microsoft och dra Office-mappen till Papperskorgen.

Steg 8: Ta bort Microsoft-teckensnitt 

Ta bort de Microsoft-teckensnitt som installerats med Office för Mac 2011 genom att följa dessa steg:
 1. Klicka på Dator-menyn.
 2. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken. Standardnamnet är Macintosh HD.
 3. Öppna Bibliotek och öppna sedan Teckensnitt.
 4. Dra Microsoft-mappen till Papperskorgen.

Steg 9: Töm papperskorgen


Varning! Se till att alla filer och mappar i Papperskorgen kan tas bort.
 1. Klicka på Töm papperskorgenFinder-menyn.
 2. Apple-menyn klickar du på Starta om.

Steg 10: Flytta mappen Microsoft användardata till skrivbordet

Varning! Identitetsinformationen för Outlook för Mac 2011 finns i /Användare/användarnamn/Dokument/Microsoft användardata/. Om du tar bort den här mappen förlorar du all information i Outlook och data i Källhänvisningshanteraren. Ta inte bort mappen Microsoft användardata om du vill behålla dessa data. Vi rekommenderar att du flyttar mappen istället.

Viktigt! Om en mapp med Microsoft användardata finns på skrivbordet måste du byta namn på den innan du följer dessa instruktioner.

Flytta mappen Microsoft användardata så här:
 1. Klicka på Dokument-menyn.
 2. Dra mappen Microsoft användardata till skrivbordet.
 3. Apple-menyn klickar du på Starta om.

Steg 11: Ta bort ikonerna för Office-programmen i Dock

Ta bort ikonerna för Office-programmen i Dock genom att följa dessa steg:
 1. Håll CTRL-tangenten nedtryckt och klicka på ikonen för Office-program i Dock, till exempel Microsoft Word.
 2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Ta bort från Dock. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).

  Skärmbilden för det här steget

 3. Upprepa de tidigare två stegen om du vill ta bort alla ikoner för Office-program i Dock.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2398768 – senaste granskning 03/25/2014 20:51:00 – revision: 5.0

Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011

 • dftsdahomeportal KB2398768
Feedback