Felmeddelande när du försöker aktivera Office 2010: "ett okänt fel har uppstått. Det går inte att bearbeta din begäran just nu. (0x80070001)

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2400124
Symptom
När du försöker aktivera Office 2010 kan du få följande felmeddelande:
Ett ospecificerat fel har inträffat. Det går inte att bearbeta din begäran just nu. Försök igen senare. (0x80070001)


Orsak
Det här problemet uppstår när något av följande villkor är uppfyllda:

 • Om du har CD-emulering program hindrar en registernyckel maskinvaru-ID från bolaget.
 • En registernyckel som krävs är inte korrekt eller är misisng.
Lösning
Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på åtgärda knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den guiden.


Kommentarer
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.


Jag löser det själv

Lös det här problemet, gör på följande sätt:

 1. Klicka på KörStart -menyn och skriv sedan regedit.
 2. I Registereditorn, söka efter följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\ {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 3. Leta efter UpperFilters, som är av typen REG_MULTI_SZ.
 4. Dubbelklicka på UpperFiltersoch sedan under datavärde, lägga till PartMgr till överst i listan. Klicka på OK.
 5. Starta om datorn.
 6. Starta ett Office 2010-program och följ instruktionerna för att aktivera.

Du kan också automatisera processen att lägga till den här registernyckeln genom att köra följande kommando på raden run:

Reg lägga till HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\ {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} /v UPPERFILTERS /t REG_MULTI_SZ /d PartMgr /f


Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelandet.
Mer Information
Mer information om hur du löser det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
916180 Du försökte konfigurera Xbox 360-konsolen som en Media Center Extender, men det gick inte att starta installationsprogrammet

Även om kunskapsbasartikeln 916180 beskriver en lösning som inte är specifika för Office och aktivering, fix är relevant för Windows XP och tillämpas på det här problemet.

ctivation 0x8007001 2010 ospecificerat fel fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2400124 – senaste granskning 03/22/2015 11:58:00 – revision: 5.0

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2400124 KbMtsv
Feedback