Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows 7-ikoner för WSD-enheter visas felaktigt som en annan klass under Enheter och skrivare

Symptom
En Web Services for Devices (WSD)-enhet (Webbtjänster för enheter) visas med fel ikon i Enheter och skrivare. En WSD-skrivare kan exempelvis visas med en serverikon under Enheter i stället för med en skrivarikon under Skrivare och fax.
Orsak
Problemet beror på ett felaktigt Device Stage-paket som getts ut av Microsoft och fanns tillgängligt 8-22 juni 2010.
Lösning
Lös problemet genom att rensa Device Stage-metadataarkivet och hämta nya paket. Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Så här löser du problemet själv:

1.       Öppna en förhöjd kommandotolk (administratör).

2.       Skriv del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" och tryck på Retur.

3.       Skriv Y i rutan Are you sure (Y/N)  (Är du säker) och tryck på Retur.

4.       Du måste kanske skriva Y för att bekräfta fler borttagningar, beroende på antalet Device Stage-paket som finns på datorn. (alla hämtas på nytt av Windows)
 

På det här sättet raderas allt cacheinnehåll med felaktiga paket, och Windows 7 uppmanas att hämta de rätta paketen med korrekta enhetsmetadata.
fixit fix it
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2403006 – senaste granskning 06/30/2011 19:03:00 – revision: 1.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme KB2403006
Feedback
ms.js"> /html>