Outlook kan inte konfigurera en ny profil med hjälp av Exchange Autodiscover för en Exchange Online-postlåda i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2404385
PROBLEMET
När du försöker skapa ett nytt e-postkonto för Office 365 med hjälp av guiden Lägg till ny konto i Microsoft Outlook kan Ställ inte automatiskt Outlook-profil-in. Dessutom visas följande felmeddelande när Outlook försöker konfigurera serverinställningar för din profil:
En krypterad anslutning till e-posttjänster är inte tillgänglig
När du testar med hjälp av Microsoft Remote Connectivity Analyzer kan följande felmeddelande visas:
Automatisk upptäckt kan inte behandla en viss e-postadress. Endast postlådor och kontakter är tillåtna.
ORSAK
Problemet beror på något av följande skäl:

 • Fel e-postadress har angetts på sidan Automatiska kontoinställningar i guiden Lägg till ny konto i Outlook.
 • Uppdateringarna som krävs för att Outlook automatiskt ska ansluta till Exchange Online är inte installerat för versionen av Outlook som du kör.
 • Autodiscover CNAME-posten för din domän finns inte eller är inte korrekt konfigurerad.
 • I organisationer som använder Active Directory synkronisering, är e-post, mailNickname, Visningsnamnoch proxyAddresses attribut inte korrekt konfigurerade för synkroniserade användare i den lokala Active Directory.
Obs! Den här artikeln beskrivs 2016 för Outlook, Outlook 2013 och Exchange Online. Hjälp med att ansluta till Exchange Online från en mobil enhet Se Ställa in och använda Office 365 på din telefon eller Tablet PC. Kontakta postleverantören av tredje parts e-för hjälp med att ansluta Outlook till en tredje part tjänst.
LÖSNING

Rekommenderad metod

Metod 1: Kör Office 365 Support och återställning assistenten

Installera och kör stöd för Microsoft Office 365 och återställning assistenten. Mer information finns i Åtgärda problem med Outlook-konto i Office 365.

Ytterligare metoder

Om du använder en anpassad domän

Om metod 1 inte löser problemet, och du använder en egen domän med Office 365, använder du följande metoder i den ordning de är listade. Om den första metoden inte löser problemet går du till nästa.

Metod 2: Uppgradering till den senaste versionen av Outlook

Kontrollera först att du anger rätt e-postadress och lösenord på sidan Automatiska kontoinställningar i guiden Lägg till ny konto i Outlook.

Om du använder Outlook 2010 eller tidigare, kan du uppgradera till den senaste versionen av Outlook. Mer information finns i Hämta och installera Office med hjälp av Office 365 för företag på datorn.

Mer information om hur du konfigurerar Outlook för Office 365 finns i följande resurser:

Obs! Om denna metod inte löser problemet går du till metod 3.

Metod 3: Kontrollera att Autodiscover CNAME-post är korrekt konfigurerat

Autodiscover CNAME-post måste finnas och måste ställas in korrekt. Vi rekommenderar att du ställer in automatisk upptäckt i Exchange när du använder Outlook för att ansluta till Exchange Online-postlådor. Ställa in automatisk upptäckt och andra relaterade DNS-poster krävs för Outlook-anslutning i Exchange Online. Administratörer kan använda felsökningsguide för domän i Office 365 eller Microsoft Remote Connectivity Analyzer för att bekräfta att posterna som har ställts in korrekt.
Använda domänen felsökningsguide i Office 365
Så här använder du guiden Felsökaren domän i Office 365.

 1. Logga in på Office 365 portal (https://Portal.Office.com) med hjälp av ett administratörskonto.
 2. Klicka på administratör om du vill öppna Office 365 administratörscenter.
 3. I den vänstra navigeringsrutan på domäner, Välj det domännamn som används av den aktuella användaren och klicka på Felsök för att starta guiden.
Använd Microsoft Remote Connectivity Analyzer
Om du vill använda Remote Connectivity Analyzer för att testa om automatisk upptäckt i Exchange fungerar så här:

 1. Bläddra i en webbläsare, till Microsoft Remote Connectivity Analyzer-verktyget på följande webbplats:
 2. Fylla i alla obligatoriska fält i formuläret och klicka sedan på Utför testet.

  Skärmbild av RETUR testa referenser
 3. När testet är klart kan du bestämma om det ska lyckas.

Metod 4: Kontrollera att användarens attribut i Active Directory är korrekt

Du kan använda den Hämta RemoteMailbox cmdlet för att ta reda på om följande attribut är korrekt inställda för användaren. Vanliga problem som uppstår när ett värde har angetts för en eller flera av dessa attribut. Följande är ett exempel på rätt attribut.

AttributetExempel
primarySMTPAddressTED@contoso.com
aliasTED
displayNameTED Bremer
emailAddressesSMTP: ted@contoso.com X400: c = us a =; p = första organisation; o = Exchange, s = Bremer, g = Tomas
remoteRoutingAddressTED@contoso.Mail.onmicrosoft.com

Om du vill uppdatera dessa attribut som du kan använda den Ställ in RemoteMailbox cmdlet.

När rätt värden anges för dessa attribut tvinga katalogsynkronisering att ske och försök sedan att ställa in användarens e-postkonto i Outlook.

Om du inte använder en egen domän

Metod 2: Använd i kontoguiden Lägg till ny i Outlook

Om metod 1 inte löser problemet, och du inte använder en egen domän med Office 365, du kan använda guiden Lägg till ny konto i Outlook för att ställa in din Outlook-profil genom att använda den standard "onmicrosoft.com"-baserade e-postadress som är associerad med användarens Exchange Online-postlådor när du registrerade dig för Office 365. När du använder guiden Lägg till ny för att skapa en ny e-postprofil, du ange ditt lösenord för Office 365 och standard Office 365 e-postadress i formuläret användare> viddomänen>. onmicrosoft.com (exempelvis kim@contoso.onmicrosoft.com).

Den här metoden stöds och fungerar för kunder som inte planerar att ha egen vanity eller egen domän. Den här metoden har också stöd för automatisk upptäckt. Om din postlåda serverplats ändras uppdateras Outlook därför med hjälp av den nya platsen på din postlådeserver.
MER INFORMATION
Microsoft stöder inte manuellt ställa in en profil i Outlook för anslutning till postlådor i Exchange Online i Office 365. Dock kan vi hjälpa dig att slutföra andra aktiviteter, till exempel konfigurera DNS och automatisk upptäckt poster (enligt beskrivningen i metod 2). På så sätt kan du konfigurera ditt konto via metoder som stöds.
REFERENSER
Starta felsökningsguiden att lösa problemet.

Mer information finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

 • 977968 Användare kan inte använda Outlook Anywhere för att öppna en delad postlåda som har flyttats till Exchange Server 2010
 • 2555008 Felsökning av problem med ledig/upptagen-information i en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online i Office 365
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2404385 – senaste granskning 04/22/2016 12:03:00 – revision: 32.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a kbgraphxlink o365e o365p o365m o365022013 gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2404385 KbMtsv
Feedback