Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Office 365 Desktop Setup Tool logga fel

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2404500
INTRODUKTION
Det kan uppstå fel när du försöker installera uppdateringar till klientdatorer med hjälp av verktyget Office 365 Desktop Setup. När ett fel inträffar, registreras ett felmeddelande i filen Office 365 Desktop Setup Toollog. Den här artikeln beskrivs felmeddelanden som kan visas och villkoren som utlöser dessa fel.
MER INFORMATION
Loggfiler för Office 365 Desktop Setup Tool finns på följande platser:
  • När verktyget Office 365 Desktop Setup körs trycker du på Ctrl + Skift + L för att paketera loggfiler och spara dem på en plats.
  • På en dator som kör Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista finns filen i någon av följande platser:
    • C:\Users\<User_Name></User_Name>\AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup
Felsökning av problem med till exempel uppdateringar inte kunde installeras ytterligare visa följande loggfiler:
  • Programloggen
  • Loggfiler i mappen för Windows Update-loggfilen

Fel loggas i programloggen när installationen av en uppdatering som krävs inte lyckas. Händelser som är relaterade till verktyget Office 365 Desktop Setup innehålla följande text:

källa = msiinstaller

Som standard loggas även informationen i Windows Update-loggfilen. Windows Update-loggfilen finns % windir%\WindowsUpdate.log. Windows Update-loggfilen kan innehålla information om varför en viss uppdatering inte installerats.

Verktyget Office 365 Desktop Setup kan också returnera MSI-specifika fel och felkoder på grund av uppdateringar som tillämpas. Dessa är inte fel som genereras av verktyget Office 365 Desktop Setup. Det här är fel som genereras av uppdateringarna. Om du vill visa en fullständig lista över fel, gå till följande Microsoft-webbplats:

Fel i Office 365 Desktop Setup

I följande tabell beskrivs de villkor som kan utlösa ett fel i Office 365 Desktop Setup Tool. I tabellen beskrivs också felmeddelandet som tas emot och som registreras i loggen.

IDInnehållBeskrivning
AbortMessageDescriptionOm du avbryter installationen kan hindra dig från att ansluta till Microsoft Office 365.Beskrivning av dialogrutan Avbryt
AbortMessageTitleVill du avbryta installationen?Rubrik och text i dialogrutan Avbryt
AdminMustSignInForUpdatesKontot har inte behörighet att uppdatera datorn. Kontakta din systemadministratör om du vill uppdatera datorn och kör installationsprogrammet för Office 365 desktop igen. Kontakta systemadministratören om problemet kvarstår.Varningstext när en vanlig Windows XP-användare kan inte installera uppdateringar
AppConfigurationsAvailableDu kan konfigurera dina program för användning med Office 365.Talar om för användaren att programkonfigurationer kan utföras utan administratörsrättigheter
CannotDownloadUpdatesDescriptionOffice 365 kunde desktop inte hämta uppdateringar till datorn. Kontrollera din nätverksanslutning och proxyinställningar och kör sedan installationsprogrammet för Office 365 desktop igen. Kontakta systemadministratören om problemet kvarstår.Texten på skärmen krav om att hämta uppdateringar
CannotDownloadUpdatesTitleOffice 365 kunde desktop inte hämta uppdateringar till datorn.Rubrik för krav på skärmen om du inte att kunna hämta uppdateringar
ConfigurationDataNotAvailableFormatStringKonfigurationsdata för {0} är inte tillgänglig.{0} är produktnamnet.
ConfigurationOptionsChangedAlternativ för konfiguration har ändrats. Kontrollera dina val och klicka på Fortsätt.Beskrivning som finns under rubriken
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescriptionDin version av {0} är inte kompatibel med Office 365. Den kommer att fortsätta att arbeta med de aktuella inställningarna, men kommer inte att fungera efter att du har har gått över till Office 365.Höger panel text
ConfigureLyncDisabledDescriptionEn kompatibel version av Microsoft Lync hittades inte.Status fönstret text
ConfigureLyncDisabledTitleDet gick inte att konfigurera Microsoft LyncStatus fönstret text
ConfigureLyncUncheckedDescriptionDu har valt att inte konfigurera Microsoft Lync för användning med Microsoft Office 365.Status fönstret text
ConfigureLyncUncheckedTitleMicrosoft Lync konfigureras inteStatus fönstret text
ConfigureLyncUnprovisionedDescriptionDitt konto har inte etablerats för Lync-tjänsten. Kontakta administratören.Status fönstret text
ConfigureLyncUnprovisionedTitleDet går inte att konfigurera LyncStatus fönstret text
ConfigureOutlookDisabledDescriptionGick inte att hitta en kompatibel version av Microsoft Outlook.Status fönstret text
ConfigureOutlookDisabledTitleDet gick inte att konfigurera Microsoft OutlookStatus fönstret text
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescriptionOffice-konto är som gått över till Office 365. Men kan din systemadministratör inte har slutfört övergång. Kontrollera med din systemadministratör övergång processen för Office 365-konto har slutförts innan du konfigurerar Microsoft Outlook.Högra panelen Beskrivning av Outlook-konfigurationen för en användare som finns i övergången men som inte är redo för Office 365-konfiguration
ConfigureOutlookUncheckedDescriptionDu har valt att inte konfigurera Microsoft Outlook för användning med Microsoft Office 365. Du kanske inte kan ta emot e-post utan att Outlook Web Access.Status fönstret text
ConfigureOutlookUncheckedTitleMicrosoft Outlook konfigureras inteStatus fönstret text
ConfigureOutlookUnprovisionedDescriptionDitt konto har inte etablerats för användning med Microsoft Office 365 Exchange-servrar. Kontakta administratören.Status fönstret text
ConfigureOutlookUnprovisionedTitleMicrosoft Outlook konfigureras inteStatus fönstret text
ConfigureSharePointNoActionTitleKommer inte att konfigurera Microsoft SharePointStatus fönstret text
ConfigureSharePointUnprovisionedDescriptionDitt konto har inte etablerats med Microsoft SharePoint för Microsoft Office 365. Kontakta administratören.Status fönstret text
ConfigureSharePointUnprovisionedTitleKommer inte att konfigurera Microsoft SharePointStatus fönstret text
DeclineEulaMessageDescriptionAcceptera LICENSAVTALET stängs Microsoft Office 365 utan att installera uppdateringarna som krävs.Beskrivning av meddelanderutan Acceptera inte licensavtalet (EULA)
ErrorAnotherInstallationInProgressTitleEn annan installation körs redan på den här datorn
ErrorAnotherVersionInstalledDescriptionDu måste ta bort den befintliga versionen av den här produkten innan installationen kan fortsätta.
ErrorAnotherVersionInstalledTitleEn annan version av den här produkten är redan installerad på datorn
ErrorBelowRequirementsTitleDatorn uppfyller inte systemkravenRubrik för minimikrav
ErrorCodeFormatStringFelkod: {0}{0} är felkoden
ErrorConfigurationFailedDescriptionDetta program kan inte konfigureras. Stäng alla öppna program och köra det här verktyget igen för att slutföra konfigurationen. Om problemet kvarstår kontaktar du administratören för support.Information rutan Beskrivning för en konfiguration-uppdatering misslyckas
ErrorConfigurationFailedTitleKonfigurationen misslyckadesRubrik för en konfiguration som inte information
ErrorFailedToCreateShortcutsDescriptionEn Start-menyn genväg för Microsoft Office 365 kan inte skapas just nu. Du kan få tillgång till tjänsten genom att gå till startsidan för Office 365.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitleDet gick inte att skapa genväg för Start-menyn
ErrorIncompatibleLanguageDescriptionKontakta Microsoft Office 365-Support för hjälp.
ErrorIncompatibleLanguageTitleDen här uppdateringen är inte tillgänglig för den önskade platsen eller språk
ErrorInstallationWasCanceledDescriptionKontakta Microsoft Office 365-Support för hjälp.
ErrorInstallationWasCanceledTitleInstallationen avbröts
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescriptionKör installationsprogrammet igen. Om problemet kvarstår kan du kontakta Support för Microsoft Office 365.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitleDen här uppdateringen kan inte installeras på datorn
ErrorInstallFolderInaccessibleDescriptionStarta om datorn och försök installera igen. Om problemet kvarstår kan du kontakta Support för Microsoft Office 365.
ErrorInstallFolderInaccessibleTitleMappen är full eller otillgänglig
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatStringDiskutrymme som krävs: {0} MB

Tillgängligt diskutrymme: {1} MBFrigör diskutrymme på datorn och klicka sedan på OK för att fortsätta.
Information om varningen inte tillräckligt med utrymme. {0} och {1} är heltalsvärden som visar diskutrymme.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitleDatorn har inte tillräckligt med ledigt diskutrymmeRubrik för inte tillräckligt mycket utrymme-varning
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescriptionEn eller flera nödvändiga uppdateringar kan inte installeras. Försök igen eller kontakta din systemadministratör om du vill installera dessa uppdateringar.
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitleDet går inte att komma åt en uppdatering som krävs
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescriptionAll information som krävs för uppdateringen gick inte att hämta, så att uppdateringen inte installeras.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitleUppdateringen installerades inte
ErrorNoInternetConnectionDescriptionKontrollera din Internetanslutning och kör installationen igen.
ErrorNoInternetConnectionTitleMicrosoft Office 365 kan inte identifiera din Internet-anslutning.
ErrorNoneDescriptionAvsiktligt tom
ErrorNoneTitleAvsiktligt tom
ErrorNotCompatibleWithOSDescriptionOm problemet kvarstår kan du kontakta Support för Microsoft Office 365.
ErrorNotCompatibleWithOSTitleDen här uppdateringen är inte kompatibel med din version av Windows
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescriptionUppdateringen kan hämtas från Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitleDatorn kräver en uppdatering från Windows Installer-tjänsten
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescriptionSkapa mer utrymme på datorn och kör sedan installationsprogrammet igen.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitleDatorn har inte tillräckligt med ledigt utrymme
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatStringDet uppstod ett problem med att öppna sidan {0} i din standardwebbläsare. Kontrollera inställningarna för din standardwebbläsare och försök igen.Beskrivning av meddelandet. {0} är en URL som inte gick att öppna.
ErrorOpeningLinkTitleDet går inte att öppna standardwebbläsarenRutan meddelanderubrik
ErrorOptInMuDescriptionSystemets princip tillåter inte att du kan ansluta till Microsoft Update services, som förhindrar att vissa uppdateringar installeras. Kontrollera att du har behörighet att ansluta till Microsoft Update services eller kontakta din systemadministratör för ytterligare hjälp.
ErrorOptInMuTitleDatorn är inte tillåtet att ansluta till tjänsten Microsoft Update
ErrorRebootRequiredDescriptionStarta om datorn för att slutföra installationen.
ErrorRebootRequiredTitleDu måste starta om datorn
ErrorRemoteInstallationFailedDescriptionLogga in på fjärrdatorn och kör installationen manuellt.
ErrorRemoteInstallationFailedTitleRemote installation misslyckades
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescriptionVillkoren i serviceavtalet för uppdateringen godtogs inte.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitleUppdateringen har inte installerats.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescriptionEn tidigare uppdatering gick inte att installera, som förhindrar att den här uppdateringen installeras. Kör installationsprogrammet igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitleDet gick inte att installera den här uppdateringen
ErrorUnknownDescriptionKör installationsprogrammet igen. Om problemet kvarstår kan du kontakta Support för Microsoft Office 365.
ErrorUnknownTitleDen här uppdateringen kan inte installeras på datorn
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescriptionAvinstallera den Sign-In Assistant och försök sedan installera igen.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitleVersionen av Microsoft Online Services Sign-In Assistant som redan körs på datorn stöds inte längre
ErrorUpdateNotApprovedDescriptionOm problemet kvarstår kontaktar du din systemadministratör.
ErrorUpdateNotApprovedTitleDen här uppdateringen är inte godkänd för organisationen
ErrorUpdateUponRestartMicrosoft Office 365 kommer att försöka uppdatera din dator vid omstart.
EulaDescriptionGranska serviceavtalen. Att fortsätta, klicka på jag accepterar.Beskrivning av EULA-skärmen
EulaLinkVisa sekretesspolicy för Microsoft Office 365.Texten i länken licensavtal
EulaTitleGranska och acceptera serviceavtalRubrik på skärmen med licensavtalet (EULA)
FinishUpdatesFailedFormatStringDet gick inte att installera uppdateringar: {0}Den här strängen skulle ingå i en slutlig "Uppdatera hela" rapportlista. Det är formaterat i enlighet därmed.
LoggingSaveErrorDescriptionOffice 365 kunde desktop inte skapa din stationära installationsloggen för Office 365.Beskrivande text för Spara fel-dialogruta
LoggingSaveErrorTitleEtt fel inträffade när Office 365 desktop installationsloggenRubrik och text för Spara fel-dialogruta
MainDescriptionSomeUpdatesFailedDet gick inte att installera vissa uppdateringar. Välj en misslyckad uppdatering för mer information. Spara arbetet och starta om datorn. Om du vill fortsätta arbeta, kan du starta om senare.Beskrivning av vissa uppdateringar kunde inte skärmen
MainLinkTroubleshootLär dig att felsöka installationsfel
OfficeReleasesSupportedDin version av Microsoft Office är inte kompatibel med Office 365. Office 365 endast stöder utgivna versioner av Office och Office service Pack. Uppdatera din Office-version till en version som stöds och kör sedan om Office 365.Text på skärmen förutsättningar om Office-versioner som stöds
StatusConfigureFailedKonfigurationen misslyckadesVärdet i kolumnen status
StatusDownloadFailedDet gick inte att hämtaVärdet i kolumnen status
StatusInstallFailedInstallationen misslyckadesVärdet i kolumnen status
UserConfigurationDownloadErrorDescriptionDet gick inte att hämta nödvändig information för att konfigurera din dator för Microsoft Office 365. Om problemet kvarstår kan du kontakta Support för Microsoft Office 365.Beskrivning av feldialogrutan när det inte går att hämta data för användaren
UserConfigurationDownloadErrorTitleOfullständig programkonfigurationRubrik i dialogrutan för fel när det inte går att hämta data för användaren
UserConfigurationVersionErrorDescriptionStarta den senaste versionen av programmet från Microsoft Online Services Portal.Beskrivning av feldialogrutan om användaren har att köra den senaste versionen av program via portalen Information Worer (IW)
UserConfigurationVersionErrorTitleDen här versionen av programmet stöds inte längre.Rubrik i feldialogrutan som anger att användaren har att köra den senaste versionen av programmet W-portalen
WarningBelowSystemRequirementsVersionen av Microsoft Windows eller Microsoft Office som du använder är inte kompatibel med Microsoft Office 365.Text för dialogrutan krav
WarningCloseApplicationsToContinueTitleDu måste stänga följande program innan Microsoft Office 365 kan konfigureras:Rubrik i dialogrutan "Måste du stänga". Beskrivningen är en lista över program.


Referenser
Mer information om problem som kan uppstå när du kör installationsprogrammet för Office 365-skrivbordet klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
2392274 Office 365 Desktop Setup går inte att hämta uppdateringar eller felmeddelandet "datorn är inte tillåtet att ansluta till tjänsten Microsoft Update" meddelande
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2404500 – senaste granskning 07/07/2014 22:47:00 – revision: 12.0

Microsoft Office 365

  • o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2404500 KbMtsv
Feedback
style="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>