Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Det går inte att hitta servern. Felkod - 3176 "felmeddelande när du försöker skicka eller ta emot e-postmeddelanden i Outlook för Mac 2011

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2409268
Symptom
När du klickar på Skicka och ta emot i Microsoft Outlook för Mac 2011, visas följande felmeddelande:
Det går inte att hitta servern. Kontrollera serverinformationen har angetts korrekt i kontoinställningarna och att dina DNS-inställningar i panelen nätverk i Systeminställningar är korrekta.
Det gick inte att hämta e-post.
Kontonamn:Kontonamnet>
Felkod: - 3176
Orsak
Du har inte en Internet-anslutning eller Internet-anslutning är felaktigt konfigurerad. Problemet kan också uppstå om det utgående portnumret för servern är felaktigt.
Lösning

Steg 1: Kontrollera din Internetanslutning

Obs! Om du kan öppna den här artikeln på din dator, gå till steg 2.

Starta en webbläsare, till exempel Safari, och besöker en webbplats som http://www.MSN.com eller http://www.Bing.com. Om webbplatsen öppnar du försök skicka eller ta emot e-postmeddelanden. Om webbplatsen inte öppnas, kan du kontakta din Internet-tjänstprovider.

Kontrollera att du har en anslutning till Internet. Gör så här:
 1. Klicka på SysteminställningarApple -menyn.
 2. Klicka under Internet & trådlöstnätverk.
 3. Kontrollera status. Det ska vara eller ansluten.
Obs! Om du använder en trådlös anslutning och statusen på av, klickar du på knappen Stäng på flygplatsen .

Om du kan öppna andra webbplatser har sedan kontoinställningar eller nätverksinställningar inte angetts korrekt. Om du vill kontrollera kontoinställningarna för går du till steg fyra. Om inställningarna är korrekta, kan du behöva kontakta din Internet-tjänstprovider.

Steg 2: Starta om Mac om du vill återställa alla anslutningar

Om du vill starta om Mac, Apple-menyn och sedan på Starta.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Steg 3: Kontrollera SMTP-serveradressen

Så här kontrollerar du SMTP-serveradressen:
 1. Öppna Outlook.
 2. Klicka på kontonVerktyg -menyn.
 3. Välj ditt e-postkonto på vänster sida.
 4. Ange rätt adress för Utgående server . Till exempel, kanske du har skrivit STMP. live.com i stället för SMTP. live.com.
 5. Stäng fönstret.

Steg 4: Ändra kontoinställningarna

Gör följande om du vill justera inställningarna för kontot:
 1. Öppna Outlook.
 2. På den Verktyg -menyn, klicka på konton.
 3. Välj ditt e-postkonto på vänster sida.
 4. Ange rätt Utgående server portnummer. Till exempel är Outlook.com, rätt utgående server portnummer 587.
 5. Kontrollera också att alla SMTP-inställningarna är korrekt angivna. Kontakta din e-postleverantör för SMTP-inställningarna.
 6. Stäng fönstret.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2409268 – senaste granskning 09/12/2013 15:43:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal kbmt KB2409268 KbMtsv
Feedback