Problem med färg i förhandsgranskningen av en bild i Fotogalleriet i Windows Vista

Diagnostisera och åtgärda problemet automatiskt


Obs! Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Liknande problem som MATS-paketet åtgärdar
939395 En bild och dess bakgrund blir gula i Fotogalleriet i Windows Vista


Mer information om andra problem som åtgärdas i MATS-paketet finns i avsnittet
.
Symptom
När du förhandsgranskar en utskrift i Fotogalleriet i Windows Vista är färgerna omvända. Färgerna i utskriften kan också vara omvända.
Orsak
Det här problemet beror på att färgprofilen är skadad eller felaktig.
Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Lös problemet genom att leta upp följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Ange sedan registervärdet ICMProfiles till sRGB Color Space Profile.icm för varje tal som hittas i registerundernyckeln. Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Hur MATS-paketet åtgärdar det här problemet
  1. MATS-paketet söker igenom datorn och upptäcker om Windows Vista körs.
  2. MATS-paketet ställer in registervärdet ICMProfilessRGB Color Space Profile.icm i de relevanta registerundernycklarna.

    Obs! Under den här processen visas en dialogruta. I dialogrutan har du möjlighet att åtgärda problemet automatiskt (det rekommenderade alternativet) eller att manuellt välja olika problem som ska åtgärdas.
  3. MATS-paketet kontrollerar att registervärdet skapades utan problem.
Andra problem som MATS-paketet åtgärdar
2452314 Datorn är långsam när Fotogalleriet i Windows visar TIFF-bilder som inte får plats på en sida i Windows Vista
2415237 Det går inte att förhandsgranska bilder i Fotogalleriet i Windows Vista
938818 Det går inte att visa bilder i ett bildspel i Fotogalleriet i Windows Vista
2009298 Det går inte att hämta album i Windows Live Photo Gallery efter uppgradering från Windows Vista till Windows 7
930102 Problem med bildövergångar i Fotogalleriet i Windows XP eller Windows Vista
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2415238 – senaste granskning 02/24/2012 00:00:00 – revision: 1.0

  • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2415238
Feedback