ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

MS10-070: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 1.1 servicepack 1 på Windows XP, Windows Server 2003 (64-bitars), Windows Vista och Windows Server 2008

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2416447
Stöd för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) slutar på 12 juli 2011. Kontrollera för att fortsätta ta emot uppdateringar för Windows du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns i Microsoft-webbsida: Support slutar för vissa versioner av Windows.
INLEDNING
Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-070. Hela säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplatser:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp med att installera uppdateringar:Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs:Felsökning av TechNet-säkerhet och Support

Skydda din dator som kör Windows från virus och skadliga program:Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land:Internationellt stöd

Mer Information
Mer information om hur du konfigurerar äldre Krypteringsläge i ASP.NET, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2425938 Så här konfigurerar du äldre Krypteringsläge i ASP.NET

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta uppdateringen nu.Mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Den här uppdateringen måste du ha Windows Installer 3.1 eller senare installerat på datorn. Hämta den senaste versionen av Windows Installer finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem och ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

För mer information om problem med den här säkerhetsuppdateringen eller med Microsoft.NET Framework 1.1 servicepack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2433751 KORRIGERA: Formulär autentisering cookies kompatibilitetsproblem mellan.NET Framework 1.1 och.NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET-program när du har installerat säkerhet uppdatering från säkerhetsbulletinen MS10 070
2431728 Krypterat innehåll i ASP.NET dekrypteras inte för en webbplats som distribueras i en webbgrupp
2431208 En uppdatering för Microsoft.NET Framework misslyckas installera när Microsoft.NET Framework 4 installeras och startas väntande
923100 När du försöker installera en uppdatering för den.NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"
938244 Filversionen återställs till versionen som installerades av senaste service pack vid borttagning av en uppdatering för den.NET Framework 1.0, den.NET Framework 1.1, Visual Studio.NET 2002 eller Visual Studio.NET 2003
2197103 Ett känt problem när du försöker installera en uppdatering på en dator som inte har Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1
923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för den.NET Framework 2.0 på en dator som kör Windows Server 2003 x 64 Edition: "fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"
2260913 Filer som används eller fillås kan resultera i Framework-sammansättning filer tas bort
2263996 Korrigering av Microsoft Framework kan misslyckas med åtkomst nekad eller använder fel

Kommandoradsväxlar för uppdateringen

Information om kommandoradsväxlar som stöds av den här uppdateringen finns på Kommandoradsväxlar för Windows Installer dokumentet.

Mer information om Windows Installer finns i Windows Installer MSDN-webbplatsen.

Omstartskrav

Uppdateringen kräver inte omstart efter tillämpas såvida inte filer som uppdateras är låst eller används. Installera den här uppdateringen utlöser dock alla Internet Information Services IIS-relaterade tjänster, inklusive IISADMIN, W3SVC, FTP- och SMTP-tjänster startas om. Problemet uppstår eftersom en komponent som bas för den.NET Framework innehåller instruktioner om hur du startar om dessa tjänster. Därför kommer alla uppdateringar för produkten köra samma starta om instruktioner.

Information om borttagning

Ta bort denna uppdatering med den Lägga till eller ta bort program På Kontrollpanelen.

Ersättningsinformation

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter följande uppdatering:
979906 MS10-041: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 i Windows 2000 i Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008: 8 juni 2010
FILINFORMATION
Engelska (USA) version av den här säkerhetsuppdateringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid, använder du Tidszon fliken i det Datum och tid På Kontrollpanelen.

För Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 för x 86-baserade versioner av Windows XP SP3 och Windows Server 2003 SP2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
aspnet_filter.dll1.1.4322.247024,57623-Sep-201003: 17
aspnet_isapi.dll1.1.4322.2470258,04823-Sep-201003: 17
aspnet_wp.exe1.1.4322.247032 76823-Sep-201003: 17
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.247081,92023-Sep-201002: 26
mscoree.dll4.0.31106.0297,80805-Nov-200922: 17
Mscorees.dll4.0.31106.011,60005-Nov-200922: 17
mscorie.dll1.1.4322.247086,01623-Sep-201002: 26
mscorjit.dll1.1.4322.2470315,39223-Sep-201002: 25
mscorld.dll1.1.4322.2470102,40023-Sep-201002: 26
mscorlib.dll1.1.4322.24702,142,20823-Sep-201015: 55
mscorsn.dll1.1.4322.247077,82423-Sep-201002: 26
mscorsvr.dll1.1.4322.24702,523,13623-Sep-201002: 25
System.dll1.1.4322.24701,232,89623-Sep-201015: 55
System.Security.dll1.1.4322.247081,92023-Sep-201015: 55
mscorlib.ldo10,95223-Sep-201002: 21
MSCORWKS.dll1.1.4322.24702,514,94423-Sep-201002: 26
System.Web.dll1.1.4322.24701,265,66423-Sep-201015: 55
System.ldo11,54023-Sep-201003: 20
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE WinNT Win2000

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2416447 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/15/2012 06:07:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2416447 KbMtsv
คำติชม