Så gör du för att kopiera en användarprofil från en domän till en annan i Windows NT

Denna artikel har tidigare publicerats under SV242067
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Hur gör jag om jag vill kopiera en profil från en domän till en annan i Windows NT?


En användare som skapar en ny profil har rättigheter att använda denna profil, men en användare med administratörsrättigheter kan tillåta andra användare att använda den profilen. Denna artikel beskriver hur du kopierar en profil till en annan domän samt hur du anger användarrättigheter för den kopierade profilen. Observera att rättigheter för en profil sparas i filen NTuser.xxx.


Lösning
1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen.

2. Dubbelklicka på ikonen System.

3. Välj fliken Användarprofiler.

4. Markera den profil som ska kopieras och klicka på Kopiera till.

5. Skriv in sökvägen till den plats där användarprofilerna är sparade eller klicka på Bläddra för att bläddra fram till den önskade mappen.

Obs!
I den dialogruta som öppnas när du klickar på Bläddra kan du inte skapa mappar. Därför måste du skapa den mapp som du vill spara profilen i innan du börjar med den här proceduren.

6. Klicka på Byt.

7. Välj den andra domänen i listrutan Visa namn på.

8. Markera det användarkonto som ska använda den kopierade profilen i listrutan Namn.

9. Klicka på Lägg till.

10. Klicka på OK tills alla dialoger är stängda.

Profilen är nu kopierad och det angivna användarkontot får använda denna profil.


Denna artikel är baserad på följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Egenskaper

Artikel-id: 242067 – senaste granskning 12/05/2015 15:58:46 – revision: 1.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB242067
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)