Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering 11.6.1 för Microsoft Office 2004 för Macintosh

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinerna MS10-079 och MS10-080 med all relevant information om säkerhetsuppdateringarna för Microsoft Office 2004 för Mac. Du hittar bulletinerna i sin helhet på följande Microsoft-webbplatser:

Information om uppdateringen
De här uppdateringarna förbättrar säkerheten. Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem som kan utnyttjas för att skriva över innehållet i datorns minne med hjälp av skadlig kod. Mer information finns i listan över säkerhetsbulletiner i avsnittet "Inledning" 

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 11.6.1 för Office 2004 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Uppdatering 11.6.0 för Microsoft Office 2004 för Mac måste dessutom installeras på datorn innan du installerar uppdatering 11.6.1 för Office 2004 för Mac. Så här kontrollerar du att uppdatering 11.6.0 för Microsoft Office 2004 är installerad:
  1. Klicka på Program-menyn.
  2. Öppna Microsoft Office 2004-mappen och sedan Office-mappen.
  3. Klicka på filen Microsoft Component Plugin.
  4. Klicka på Visa infoArkiv-menyn.
  5. Klicka på Allmänt. Versionsinformationen visas.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta uppdateringspaket 11.6.1 för Microsoft Office 2004 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 12 oktober 2010

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Obs!
  • Uppdatering 11.6.1 för Microsoft Office 2004 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Det här är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella. Om du vill använda AutoUpdate startar du ett Microsoft Office-program och går till Hjälp-menyn och klickar på Sök efter uppdateringar.

    Mer information om resurser för Office 2004 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:

Uppdaterade filer

Den här uppdateringen lägger till eller ändrar Microsoft Office-programfilerna i följande lista. När du har installerat uppdateringen kan du jämföra filernas versionsnummer, så att du vet att filerna har installerats eller uppdaterats. Du visar versionsnumret genom att markera filen i Finder och sedan klicka på Visa infoArkiv-menyn. Dessutom hittar du den fullständiga installationssökvägen till varje uppdaterad fil i mappen Microsoft Office 2004/Updater Logs på datorn.
FilVersion
Microsoft Component Plugin11.6.1
Microsoft Excel11.6.1
Microsoft Word11.6.1
Microsoft Graph11.6.1

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2422343 – senaste granskning 12/12/2015 09:54:59 – revision: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office Word 2004 for Mac

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecadvisory kbbug kbsurveynew kbPubTypeKC KB2422343
Feedback