Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Användare kan inte dela PowerPoint-presentationer från Lync 2010 eller Lync 2013 i Skype för Business Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2423938
PROBLEMET
När du försöker dela ut en PowerPoint-presentation från Lync 2010 eller Lync 2013 i Skype för Business Online(formerly Lync Online) händer något av följande inträffa:

SymptomOrsakLösning
När du försöker dela ut en PowerPoint-presentation via Lync 2013 visas följande felmeddelande:
Vissa delade funktioner är inte tillgängliga på grund av problem med nätverksanslutningen.
Lync 2013 kan inte kontakta OfficeOnline PowerPoint-server. Skype för Business Online skickar en giltig anslutning URL men Lync 2013 ansluta inte. Detta kan bero på begränsningar för Domain Name System (DNS) upplösning eller brandvägg.Se Felsökning av nätverk
När du försöker dela ut en PowerPoint-presentation via Lync 2013 visas följande felmeddelande:
Tyvärr, men presentationsmall <filename>.pptx kan inte överföras. Vi har svårigheter att ansluta till tjänsten. Om detta håller händer kanske du vill kontakta supportteamet.</filename>
Detta är vanligtvis ett problem med Skype för Business Online-tjänsten. Om Skype för Business Online-servrar inte kan ansluta till servern OfficeOnline skicka de inte anslutnings-URL till Lync 2013.Kontrollera den Office 365 Service hälsa instrumentpanel vid driftsstörningar.
När du försöker dela ut en PowerPoint-presentation i Lync 2010 visas följande felmeddelande:
Det gick inte att konvertera PowerPoint-presentationen.
PowerPoint-presentationen är öppet, är skadad, är lösenordsskyddad, är av typen fel fil eller innehåller funktioner som är tillgängliga i Lync.Kontrollera integriteten för PowerPoint-presentation.
Organisatören av mötet överför PowerPoint-bilder. Dock visas PowerPoint-bilder inte på rätt sätt.Vissa typer av media i PowerPoint-presentationer som inte stöds.Kontrollera integriteten för PowerPoint-presentation.
Deltagare i ett onlinemöte kan inte spara delat innehåll i valfritt format som ett inbyggt format eller ett XML papper specifikationen (XPS)-format.Orsakas vanligen av behörighetsproblem med målkatalogen, certifikatproblem med eller ett problem med Microsoft XPS-dokumentskrivare.Kontrollera lokala behörigheter och inställningar.
LÖSNING

Felsökning av nätverk


Kontrollera att nätverket uppfyller kraven för att ansluta till Skype för Business Online. Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
2409256 Du kan inte ansluta till Skype för Business Online eller vissa funktioner fungerar inte, eftersom en lokal brandvägg blockerar anslutningen
Se dessutom till att 65.54.54.0/24 IP-intervallet är öppen i brandväggen. Detta område omfattar OfficeOnline servern som strömmas PowerPoint-presentationer.

Kontrollera integriteten för PowerPoint-presentation

 1. Om en statisk bild inte visas korrekt kan du försöka återskapa problemet genom att använda samma PPT-fil som innehåller bilden. Försök sedan återskapa problemet genom att använda en annan PPT-fil som innehåller samma bild.
 2. Tänk på att vissa innehåll (video, multimedia och så vidare) tas bort från däcket under överföringen.
 3. Kontrollera att PowerPoint-presentationen som du vill överföra inte är öppen var som helst annars i systemet.
 4. Kontrollera att PowerPoint-presentation inte skyddas av IRM Information Rights Management ().
 5. Kontrollera att det inte finns några öppna dialogrutor i PowerPoint. (Till exempel en dialogruta visas när du klickar påfilen och klicka sedan på Öppna.)

Kontrollera lokala behörigheter och inställningar

 1. Kontrollera att du har rätt certifikat i Certifikathanteraren. Gör så här:
  1. Öppna Certifikathanteraren. Att göra detta, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv certmgr.msc, och klicka sedan på OK.
  2. Expandera personligaoch sedan certifikat.
  3. Klicka på rubriken för kolumnen Utfärdat avsortera kolumnen och sedan leta efter ett certifikat som har utfärdats av Communications Server.
  4. Kontrollera att certifikatet finns och inte har upphört att gälla.
  5. Om certifikatet har upphört att gälla, högerklicka på certifikatet, peka på Alla aktiviteteroch klicka sedan på Ta bort.
  6. Försök att logga in på Skype för Business Online. Den här åtgärden hämtas ett nytt certifikat om inloggningen lyckas.
 2. Kontrollera att du har behörighet att spara din målområdet.
  • Kontrollera att användaren har behörighet att spara innehåll. Har en föredragshållare öppna innehåll lagerplats (eller bilagor om filen är en bifogad fil), klicka på högerpilen (eller högerklicka) och klicka sedan på Göra tillgängliga för. Kontrollera att Göra tillgängliga för anges till rollen för den person som försöker att spara filen.
 3. Om du sparar till en plats i nätverket, kontrollera att du har läs-och skrivbehörighet till nätverksresursen.
 4. Om du inte kan spara innehållet i XPS-format, kan du kontrollera utskriftskön för XPS. Genom att klicka på Startoch klicka på enheter och skrivare, öppna Microsoft XPS Document Writer och ta sedan bort alla väntande jobb som verkar ha fastnat.
MER INFORMATION
I loggfilerna Lync 2013 kan du upptäcka en post av följande slag om du inte kan ansluta till servern OfficeOnline:

<diagHeader>54018; anledning = "navigering till WAC URL misslyckades."; Klienttyp = Lync; Skapa = 15.0.4128.1019; ContentMCU = "sip:SeanB@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:data-conf:id:FGJQ0KFG"; ConferenceUri = "sip:seanb@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:focus:id:FGJQ0KFG" URL = "https://sn1-broadcast.beta.officeapps.live.com/m/Presenter.aspx?a=0 &amp; e = true &amp; WopiSrc=https%3A%2F%2Fwebpoolsn20b07.infra.lync.com%2FDataCollabWeb%2Fwopi%2Ffiles%2F2F8-1-276EEDA &amp; access_token = AAMFEJlF2hMaA7Baog3cKZg8YU8GEBKuMdWWOkyOkQZnxLmGLC6BEJlF2hMaA7Baog3cKZg8YU-CAqWIgyBVhtC-f_hKD6jwOA3RRNo-lE7GIzHpLVIlGuE2NPyoooYIsdmqqvVpzwgIDURhdGFDb2xsYWJXZWI &amp; &lt; fs = FULLSCREEN &amp; &gt;&lt; rec = inspelning &amp; &gt;&lt; thm =</diagHeader>
THEME_ID &amp; &gt;&lt; ui = UI_LLCC &amp; &gt;&lt; rs = DC_LLCC &amp; &gt;; Felkod = "0x800C000E"


För det andra felmeddelande visas om Skype för Business Online går inte att skicka anslutnings-URL visas följande post i Lync 2013 loggfiler:

<diagHeader>54006; anledning = "en resurs kunde inte överföras till webbservern konferens"; Klienttyp = Lync; Skapa = 15.0.4128.1019; ContentMCU = "sip:DeanH@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:data-conf:id:2TTC0TM5"; ConferenceUri = "sip:deanh@trtcmd.com;gruu;opaque=app:conf:focus:id:2TTC0TM5" HrReason = "0x80F10248"</diagHeader>
PackedSize = "2489286" UnpackedSize = "2490375" ServerReason = "4" ServerReasonString = "UnknownFailure"


Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2423938 – senaste granskning 05/01/2015 15:14:00 – revision: 11.0

Skype for Business Online

 • o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2423938 KbMtsv
Feedback