Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Outlook Anywhere (RPC/HTTP) inställningar är inte tillgängliga i Outlook 2010 grup princip-mall

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2426686
Symptom
När du visar principinställningar för Microsoft Outlook 2010 i grup princip Object Editor finns endast följande Outlook Anywhere-baserade principinställning:

Konfigurera Outlook Anywhere gränssnittsalternativ
Problemet visas i följande skärmbild.

Skärmbild för problemet

Men bestämmer den här inställningen endast om dialogrutan för att konfigurera Outlook Anywhere inställningar är tillgängliga för användaren.

Orsak
Det här problemet uppstår eftersom Outlook Anywhere inställningarna inte ingår i mallfilen grup princip (Outlk14.adm).
Lösning
Lös problemet så här:
 1. Hämta en egen grup princip-mall som innehåller principer för att styra och konfigurera Outlook Anywhere. Den här mallen är tillgänglig för hämtning från Microsoft Download Center:

 2. I grup princip Objektredigeraren, lägga till filen 2426686_template.adm. Gör så här:
  1. Högerklicka på Administrativa mallar, och klicka sedan på Lägg till/ta bort mallar.
  2. I den Lägg till/ta bort mallar i dialogrutan klickar du på Lägg till.
  3. I den Rättighetsprincipmallar dialogrutan rutan, leta upp och markera filen 2426686_template.adm . Klicka på Öppna.
  4. I den Lägg till/ta bort mallar dialogrutan klickar du på Stäng.
 3. Leta upp något beroende på vilken version av Windows Användarkonfiguration-Administrativa mallar-Klassiska administrativa mallar (ADM) eller Användarmallar administrativa konfiguration.
 4. Expandera den Microsoft Outlook 2010 noden och välj den Konto inställningar-Exchange nod. Följande nya principinställningar är tillgängliga när du lägger till anpassade grup princip mallen:
  • Flaggor för RPC/HTTP-anslutning
  • Proxyserverns namn
  • Anslut endast om Proxy Server certifikatet har UPN-namn
  • Inställningen för proxy-autentisering

  De här inställningarna visas i följande skärmbild.

  Skärmbild för inställningar
 5. Dubbelklicka på varje princip för att konfigurera RPC/HTTP-inställningarna för Outlook-klienter.

ol2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2426686 – senaste granskning 09/03/2013 04:04:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbmt KB2426686 KbMtsv
Feedback