Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Webbläsaren stöds inte

Du måste uppdatera webbläsaren för att använda webbplatsen.

Uppdatera till den senaste versionen av Internet Explorer

Aktivera och inaktivera en spårning för inloggningsassistenten för Microsoft Online Services

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2433327
SAMMANFATTNING
Den här artikeln beskrivs hur du aktiverar och inaktiverar en spårning för inloggningsassistenten för Microsoft Online Services. Loggfilerna som skapas kan hjälpa dig att felsöka problem som kan uppstå när du använder Sign-in Assistant i en miljö med Microsoft Office 365.
MER INFORMATION
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Aktivera felsökningsspårning för den Microsoft Online Services-inloggningsassistenten

Gör så här om du vill aktivera felsökningsspårning för det Microsoft Online Services Sign-in Assistant:
 1. Starta Anteckningar, kopiera och klistra in följande text i en ny fil och sedan spara filen som Enable_SIA_Debug_Tracing.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTraceLite""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760
 2. Kör filen Enable_SIA_Debug_Tracing.reg på datorn som upplever problemet att uppdatera registret.
 3. Starta om inloggningsassistenten för Microsoft Online Services. Gör något av följande om du vill göra detta:
  • Klicka på Start, Skriv Services.msc i sökrutan och tryck sedan på RETUR. Högerklicka på tjänsten inloggningsassistenten för Microsoft Online Services och sedan på Starta.
  • Öppna en kommandotolk med administrativa och kör följande kommandon (tryck på RETUR efter varje kommando):
   net stop msoidsvcnet start msoidsvc
 4. Återskapa problemet misstänkta autentisering på datorn spårning är aktiverad.
 5. Leta upp MSOTrace och MSOTraceLite mappar på enhet C. Dessa mappar innehåller spårningsfilerna. Namnen på Spårningsfilerna finns i följande format:
  msoidsvctrace {GUID} .txt
  Observerakörs när det Microsoft Online Services Sign-in Assistant service, du kan inte byta namn på eller ta bort debug spårningen eftersom filen används av en process. Du kan dock skapa en kopia av debug-spår som du sedan kan flytta till en annan mapp eller en annan dator för granskning.
 6. Granska spårningsfiler debug för alla relevanta undantag meddelanden.

Inaktivera felsökningsspårning för den Microsoft Online Services-inloggningsassistenten

Så här inaktiverar felsökningsspårning för det Microsoft Online Services Sign-in Assistant:
 1. Öppna Anteckningar, kopiera och klistra in följande text i en ny fil och sedan spara filen som Disable_SIA_Debug_Tracing.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTraceLite""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000
 2. Kör filen Disable_SIA_Debug_Tracing.reg på datorn som upplever problemet att uppdatera registret.
 3. Starta om Microsoft Online Services Sign-In Assistant. Gör något av följande om du vill göra detta:
  • Klicka på Start, Skriv Services.msc i sökrutan och tryck sedan på RETUR. Högerklicka på tjänsten Microsoft Online Services Sign-In Assistant och klicka sedan på Starta om.
  • Öppna en kommandotolk med administrativa och kör följande kommandon (tryck på RETUR efter varje kommando):
   net stop msoidsvcnet start msoidsvc

Analysera loggar

Sökvägar för loggen beror på specifika mappen registerposten som anges ovan. I det här exemplet finns loggen i mappen C:\MSOTrace eller C:\MSOTraceLite beroende på vilket program som utför autentisering.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Azure Active Directory-forum webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2433327 – senaste granskning 08/27/2015 23:54:00 – revision: 16.0

 • Microsoft Azure Cloud Services
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
 • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2433327 KbMtsv
Feedback
ent='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> /script>");