Hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials 1.0.1963 manuellt om du inte kan avinstallera det med hjälp av Lägg till eller ta bort program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2435760
Symptom
Den här artikeln beskriver hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det på Kontrollpanelen med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller objektet program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar att du kontrollerar att du inte kan avinstallera med Lägg till eller ta bort program först.

Obs! Använd den här Knowledge Base-artikeln endast om du använder Microsoft Security Essentials version 1.0.1963 eller en tidigare version (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0, 1.0.1961.0). Om du kör en version av Microsoft Security Essentials som börjar med siffran 2, besök:

2483120Hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials 2.0.1963 manuellt om du inte kan avinstallera det med hjälp av Lägg till eller ta bort program

Lösning
Obs! Antivirusprogram skyddar datorn mot virus. Du bör inte hämta eller öppna filer från källor som du inte litar på, besöka webbplatser eller öppna bifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat. Mer information om datavirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning

Den här artikeln beskriver hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det på Kontrollpanelen med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller objektet program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar att du kontrollerar att du inte kan avinstallera med Lägg till eller ta bort program först.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Kontrollera först att du inte kan avinstallera Microsoft Security Essentials med hjälp av Lägg till eller ta bort program i Windows XP eller objektet program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Gör så här:

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv appwiz.cpl i texten Kör rutan och klicka sedan på OK.
 2. Markera Microsoft Security Essentialsoch klicka sedan på Avinstallera.
 3. Starta om datorn och gå sedan till avsnittet "Steg 3: Installera Microsoft Security Essentials".
Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Start-knappen, Skriv i rutan Sök bland program och filerAppwiz.cpl, och tryck sedan på RETUR.
 2. Högerklicka på Microsoft Security Essentialsoch klicka sedan på Avinstallera.
 3. Starta om datorn och gå till avsnittet "Steg 3: Installera Microsoft Security Essentials".
Om du skulle kunna avinstallera Microsoft Security Essentials med föregående steg, är du klar. Om du inte kan avinstallera Microsoft Security Essentials, du kan ha problem med dialogrutan Lägg till eller ta bort program och vissa komponenter i Microsoft Security Essentials kan inte avinstalleras. I dessa fall kan du inte installera Microsoft Security Essentials.

Om du vill att vi avinstallera Microsoft Security Essentials med hjälp av en alternativ metod för att gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill avinstallera Microsoft Security Essentials med hjälp av en alternativ metod själv, gå till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet . Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet spara du den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD så att du kan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett användarkonto som har administratörsbehörighet för att kunna använda denna metod. Om din egen dator är sannolikt du redan inloggad med ett administratörskonto. Om detta är en dator som ingår i ett nätverk kan du behöva be systemadministratör om hjälp. Besök följande Microsoft-webbplats om du vill kontrollera att du är inloggad i Windows med ett användarkonto som har administratörsbehörighet:

http://support.microsoft.com/gp/admin

Så här avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller program och funktioner.

Steg 1: Säkerhetskopiera registret


Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP

Säkerhetskopiera registret (Windows Vista)

Säkerhetskopiera registret (Windows 7)

Följ instruktionerna för det operativsystem som du använder om du vill säkerhetskopiera registret.

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i textrutan och tryck sedan på RETUR.
 2. Högerklicka på datorni navigeringsfönstret (till vänster) i Registereditorn och klicka sedan på Exportera.

Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Start-knappen, Skriv regedit i den Sök program och filer<b00> </b00> textruta.
 2. Klicka på Regedit.
 3. Högerklicka på datorni navigeringsfönstret (till vänster) i Registereditorn och klicka sedan på Exportera.

Steg 2: Ta bort registerundernycklarna för Microsoft Security Essentials

Stoppa processen för Microsoft Security Essentials:
 1. Öppna Aktivitetshanteraren. Genom att följa instruktionerna för det operativsystem som du använder:
  1. För Windows XP
   • Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv taskmgr, och klicka sedan på OK.
  2. För Windows 7 och Windows Vista
   1. Klicka på Start-knappen, och skriv sedan taskmgr i textrutan Sök bland program och filer .
   2. Klicka på taskmgr.
 2. Klicka på fliken processer .
 3. Sök efter posten msseces.exe fil. Högerklicka på posten och sedan på Avsluta Process. Ett bekräftelsefönster visas klickar du på Avsluta Process.
Stoppa och inaktivera tjänsten Microsoft Security Essentials:
 1. Klicka på Windows XP Start , eller klicka på Windows Vista eller Windows 7Start-knappen, och klicka sedan på Kör.
 2. Typ net stop msmpsvc, och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Windows XP Start , eller klicka på Windows Vista eller Windows 7Start-knappen, och klicka sedan på Kör.
 4. Typ sc config msmpsvc start = inaktiverad, tryck sedan på RETUR.
Ta bort nyckeln Microsoft Security Essentials körs:

 1. Klicka på Windows XP Start , eller klicka på Windows Vista eller Windows 7Start-knappen, och klicka sedan på Kör.
 2. Typ regedit, och klicka sedan på OK. Om en kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. I uppgifterna (höger ruta) Klicka Microsoft Security Essentials , och klicka sedan på Ta bort.
Ta bort återstående undernycklar i registret på Ingångsnivå:
 1. Klicka på Windows XP Start , eller klicka på Windows Vista eller Windows 7Start-knappen, och klicka sedan på Kör.
 2. Typ regedit, och klicka sedan på OK. Om en kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. Klicka på Ta borti detaljfönstret (höger ruta) Microsoft Security Essentials.
 5. Högerklicka på varje post under alfanumeriska tangenter, Sök efter följande poster och klicka sedan på Ta bort för varje instans som du hittar:
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Tänk som den XX-XX platshållaren är faktiskt installerade språk-id, till exempel DE-DE för tyska MSE. Den här nyckeln är därför inte finns på en-us installationer)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Essentials
 6. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. Högerklicka på Microsoft Security Essentialsi detaljfönstret (höger ruta) och klicka på Ta bort.
 8. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Klicka på Ta borti detaljfönstret (höger ruta) Microsoft Antimalware.
Ta bort installer undernycklar:
 1. Klicka på Windows XP Start , eller klicka på Windows Vista eller Windows 7Start-knappen, och klicka sedan på Kör.
 2. Typ regedit, och klicka sedan på OK. Om en kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Sök efter följande poster under de alfanumeriska tangenterna i fältet Produktnamn . Observera att siffror för varje instans som du hittar. Högerklicka på varje post och klicka på Ta bort för varje instans som du hittar:
  • Microsoft Security Essentials
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Tänk som den XX-XX platshållaren är faktiskt installerade språk-id, till exempel DE-DE för tyska MSE. Den här nyckeln är därför inte finns på en-us installationer)


Steg 3: Installera Microsoft Security Essentials

 1. Gå till följande Microsoft-webbplats: http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/products/Security-Essentials
 2. Klicka på gratis * hämta.
 3. Klicka på Köroch följer sedan de anvisningarna tills installationen är klar.
 4. Starta om datorn.
Mer Information
Mer information om Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om stöd för Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats:
Microsoft Security Essentials

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2435760 – senaste granskning 08/06/2016 03:34:00 – revision: 4.0

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2435760 KbMtsv
Feedback