Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdateringar för .NET Framework 2.0 SP2 och .NET Framework 3.0 SP2 orsakar en kedjeinstallation av andra uppdateringar

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du installerar vissa uppdateringar för Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, utlöses en kedjeinstallation av ytterligare uppdateringar. De extra uppdateringarna måste installeras för att nya beroenden ska fungera i vissa .Net Framework-komponenter.
Mer Information
När du installerar vissa uppdateringar för .NET Framework 2.0 SP2 eller .NET Framework 3.0 SP2 installeras också andra uppdateringar. Det beror på att en ny funktion för utökat skydd som innehåller nya beroenden av nya införda "typer", infördes i Säkerhetsmeddelande om utökat skydd En ny funktionalitet har införts i funktionslagren i .NET Framework 2.0 SP2 och .NET Framework 3.0 SP2. Den nya WCF-funktionen (Windows Communication Foundation) i funktionslagret i .NET Framework 3.0 SP2 är beroende av motsvarande nya funktion i funktionslagret i .NET Framework 2.0 SP2 och den nya "typen". Den nya ASP.NET-funktionen i .NET Framework 2.0 SP2-funktionslagret är också beroende av den nya funktionen i System.Net (nätverksstack).

Uppdateringar för .NET Framework-komponenter är kumulativa. Alla nya uppdateringar för ASP:NET-komponenten som getts ut efter säkerhetsmeddelandet om utökat skydd kommer därför alltid innehålla den nya ASP.NET-funktionen för utökat skydd. Den nya funktionen kräver att det tidigare nämnda funktionsberoendet (av den nya "typen") möts. Uppdateringar för WCF- och ASP.NET-komponenter kommer att utlösa en kedjeinstallation av extra uppdateringar för att möta det här beroendet. Om beroendet inte möts kan det problem uppstå som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base: 
2262911 Undantagsfelet "Det gick inte att läsa in typen 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" visas när du har installerat uppdatering 982167 eller 982168
 • I Windows XP och Windows Server 2003 installerar uppdateringar av ASP.NET-komponenten i .NET Framework 2.0 SP2 även följande uppdatering:
  980773 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows XP och Windows Server 2003: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP1 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av ASP.NET-komponenten i .NET Framework 2.0 SP2 även följande uppdatering:
  980843 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av ASP.NET-komponenten i .NET Framework 2.0 SP2 även följande uppdatering:
  980842 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 juni 2010
 • I Windows XP och Windows Server 2003 installerar uppdateringar av WCF-komponenten i .NET Framework 3.0 SP2 även följande uppdateringar:  
  980773 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows XP och Windows Server 2003: 8 juni 2010
  976765 Beskrivning av ASP.NET-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 och .NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows XP och Windows Server 2003: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP1 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av WCF-komponenten i .NET Framework 3.0 SP2 även följande uppdateringar:
  980843 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 juni 2010
  976767 Beskrivning av ASP.NET-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 1 och Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 juni 2010
 • I Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 installerar uppdateringar av WCF-komponenten i .NET Framework 3.0 SP2 även följande uppdateringar:
  980842 Beskrivning av NCL-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 juni 2010
  976768 Beskrivning av ASP.NET-uppdateringen för .NET Framework 3.5 Service Pack 1 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 juni 2010
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2436257 – senaste granskning 10/25/2010 15:00:00 – revision: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2436257
Feedback
> =">