ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Felsökningsguide för Internet Explorer när du öppnar Office 365, Azure eller Intune

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2437121
Introduktion
Den här artikeln beskrivs felsökning av problem med Internet Explorer när du använder för åtkomst till Microsoft Office 365.
PROCEDUREN

Felsökning av vanliga problem

Följ dessa riktlinjer när du felsöker vanliga problem som är relaterade till Office 365:
 • Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven. Mer information finns i Systemkrav för Office.
 • Kontrollera att du har installerat alla viktiga uppdateringar på datorn.
 • Kontrollera att datorn körs på ett Windows-operativsystem som stöds av Microsoft.
 • Försök att använda ett annat användar-ID. Detta hjälper till att kontrollera om problemet är relaterat till Office 365-konto.
 • Försök använda ett annat konto för Windows eller Macintosh. Detta hjälper till att kontrollera om problemet är relaterat till en användarprofil.
 • Försök att använda en annan dator. Detta hjälper till att kontrollera om problemet är relaterat till datorn.

Felsökning av några vanliga felmeddelanden

Felmeddelande 1

När du försöker komma åt en säker webbsida får du något av följande felmeddelanden:
Webbsidan kan inte visas i Internet Explorer.
Den här sidan kan inte visas.
Undvik problemet så här:
 1. Stäng alla aktiva fönster i Internet Explorer.
 2. Öppna Internet Explorer.
 3. På den Verktyg -menyn, klicka på Internet-alternativ.
 4. I den Internet-alternativ i dialogrutan klickar du på den Avancerat fliken.
 5. I området säkerhet i den inställningar lista, makesure somAnvänd TLS 1.0 är markerad.
 6. Klicka på OK att stänga i Internet-alternativ i dialogrutan.

Felmeddelande 2

När du försöker komma åt en webbsida får du följande felmeddelande:
Säkerhetsinställningarna att inte webbplatser använder ActiveX-kontroller som är installerade på datorn. Den här sidan kan inte visas korrekt. Klicka här för alternativ...
Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd den här lösningen på egen risk.Undvik problemet så här:
 1. Stäng alla aktiva fönster i Internet Explorer.
 2. Öppna Internet Explorer.
 3. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Internet-alternativ .
 5. Klicka på Tillförlitliga platserunder Markera en zon om du vill visa eller ändra säkerhetsinställningar.
 6. Klicka på Anpassad nivåunder säkerhetsnivå för zonen.
 7. Kontrollera att följande inställningar konfigureras på följande sätt i listan Inställningar under ActiveX-kontroller och plugin-program:
  • Under binärkod och skriptmarkerar du Aktivera (om den inte redan är markerad).
  • Under Hämta signerade ActiveX-kontrollerkan du markera fråga (om den inte redan är markerad).
  • Under Kör ActiveX-kontroller och plugin-program, väljer du Aktivera (om den inte redan är markerad).
  • Under skript på ActiveX-kontroller som markerats skriptsäker *, markerar du Aktivera (om den inte redan är markerad).
 8. Under Diverseväljer du Aktivera inställningen Hämta program och osäkra filer (om den inte redan är markerad).
 9. Klicka på OKoch klicka sedan på OK igen för att stänga dialogrutan Internet-alternativ .

Felmeddelande 3

När du försöker hämta en fil från en webbplats kan du få följande felmeddelande:
Dina nuvarande säkerhetsinställningar tillåter inte denna fil ska hämtas.
Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd den här lösningen på egen risk.Undvik problemet så här:
 1. Stäng alla aktiva instanser av Internet Explorer.
 2. Öppna Internet Explorer.
 3. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Internet-alternativ .
 5. Klicka på Tillförlitliga platserunder Markera en zon om du vill visa eller ändra säkerhetsinställningar.
 6. Klicka på Anpassad nivåunder säkerhetsnivå för zonen.
 7. I listan Inställningar under hämtningsbara filer, väljer du Aktivera för Filhämtning (om den inte redan är markerad).
 8. Klicka på OKoch klicka sedan på OK igen för att stänga dialogrutan Internet-alternativ .

Felmeddelande 4

När du försöker komma åt en webbsida med hjälp av Internet Explorer 8 på en dator med Windows XP kan du få följande felmeddelande:
:-(
något gick fel

Tyvärr, kan inte vi få denna information just nu. Försök igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du supportavdelningen.
Lös problemet så här:
 1. Klicka på Internet-alternativi Internet Explorer 8 påVerktyg -menyn och klicka sedan på den Avancerat fliken.
 2. UnderInställningar, markera kryssrutan Aktivera stöd för inbyggd XMLHTTP i området säkerhet och klicka sedan på OK.
 3. Stäng alla aktiva instanser av Internet Explorer och öppna Internet Explorer.
Läs mer om de senaste Webbläsarkrav för Office 365Systemkrav för Office.

Innehåll som menyer och tabeller inte visas i Office 365-portalen

Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd den här lösningen på egen risk.Undvik problemet så här:
 1. Stäng alla aktiva instanser av Internet Explorer.
 2. Öppna Internet Explorer.
 3. Klicka på Internet-alternativVerktyg -menyn.
 4. Klicka på fliken säkerhet i dialogrutan Internet-alternativ .
 5. Klicka på Tillförlitliga platserunder Markera en zon om du vill visa eller ändra säkerhetsinställningar.
 6. Klicka på Anpassad nivåunder säkerhetsnivå för zonen.
 7. I listan Inställningar under skriptklickar du på Aktivera för den Active Scripting (om den inte redan är markerad).
 8. Klicka på OKoch klicka sedan på OK igen för att stänga dialogrutan Internet-alternativ .

Resurser för felsökning av problem med Internet Explorer

Mer information om hur du felsöker problem i Internet Explorer finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
967897Det går inte att komma åt vissa webbplatser i Internet Explorer
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2437121 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2016 08:55:00 - ฉบับแก้ไข: 18.0

Microsoft Office 365, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2437121 KbMtsv
คำติชม