Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande när du försöker skapa ett användarnamn som innehåller specialtecken i Office 365: "ogiltigt användarnamn"

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2439357
PROBLEMET
När du försöker skapa ett användarnamn som innehåller specialtecken i Microsoft Office 365 visas något av följande felmeddelanden:

I Office 365-portalen

Ogiltigt användarnamn
Endast bokstäver och siffror tillåts. Inga blanksteg.

Inom Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShell

Ny-MsolUser: Ogiltigt värde för parametern. Parameternamn: UserPrincipalName.
På rad: 1 tecken: 13

I Exchange Online Windows PowerShell

Ett Windows Live-fel inträffade när etableringen för "user+invalid_characters@contoso.com". E-namnet innehåller ogiltiga tecken.


ORSAK
Detta beror på att vissa specialtecken inte är tillåten i det användarnamn som du skapar i Office 365. Dessa teckenkombinationer omfatta, men inte begränsat till följande:
 • Tilde (~)
 • Utropstecken (!)
 • Snabel-a (@)
 • Nummertecken (#)
 • Dollartecken ($)
 • Procent (%)
 • Cirkumflex (^)
 • Et-tecken (&)
 • Asterisk (*)
 • Parentes (())
 • Bindestreck (-)
 • Plustecknet (+)
 • Likhetstecken (=)
 • Hakparenteser ([])
 • Klammerparenteser ({})
 • Omvänt snedstreck (\)
 • Snedstreck (/)
 • Vertikalstreck (|)
 • Semikolon (;)
 • Kolon (:)
 • Citattecken (")
 • Vinkelparenteser (<>)
 • Frågetecken (?)
 • Kommatecken ()

Följande undantag gäller dock:
 • En punkt (.) eller ett bindestreck (-) tillåts var som helst i namnet, utom i början eller slutet av namnet.
 • Ett understreck (_) tillåts någonstans i användarnamnet. Här ingår i början eller slutet av namnet.
LÖSNING
När du skapar en ny användare i Office 365 kan du kontrollera att du inte använder några specialtecken som nämns i avsnittet "Orsak".

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2439357 – senaste granskning 07/14/2014 00:42:00 – revision: 11.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbmt KB2439357 KbMtsv
Feedback