Så här aktiverar du utförlig loggning i GUI-lägesinstallation för Windows 2000

Denna artikel har tidigare publicerats under SV243996
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
Med GUI-lägesinstallation för Windows 2000 loggas information installation av enheter och drivrutiner i en loggfil med namnet Setupapi.log som finns i mappen %SystemRoot%. Om du behöver felsöka installationsproceduren kan du använda utförlig loggning.

Detta kan vara användbart om samma fel uppstår vid installation på flera identiska datorer.
Mer Information
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan ange utförlig loggning genom att lägga till ett värde i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

Värdenamn: LogLevel
Datatyp: REG_DWORD
Värde: 0xFFFF
Du måste lägga till detta värde innan GUI-lägesinstallationen påbörjas (strax efter att installationen i textläge avslutas). Följ instruktionerna på följande Microsoft-webbplats: Du kan låta installationsprogrammet ange värdet genom att följa instruktionerna nedan.

Obs! Denna metod kräver att du ändrar installationsfilerna för Windows 2000. Om du saknar en distributionsresurs på en nätverksserver måste du kopiera mappen I386 från cd-skivan för Windows 2000 till den lokala hårddisken. Säkerhetskopiera filen Hivesft.inf innan du fortsätter.
 1. Leta reda på filen Hivesft.inf i mappen I386 på distributionsresursen eller den lokala hårddisken.
 2. Öppna filen i valfri textredigerare (t ex Anteckningar) och leta reda på följande rad:
  HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","DriverCachePath",0x00020002,"%SystemRoot%\Driver Cache"
 3. Lägg till följande rad under raden i föregående steg:
  HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","LogLevel",0x00010003,0x0000FFFF
  Obs! De två raderna ovan kan ha radbrutits för bättre läsbarhet, men de består av en enda textrad.

 4. När du är klar ska filen se ut som i följande exempel. Kontrollera att den gör det innan du sparar den på hårddisken:
  HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","DriverCachePath",0x00020002,"%SystemRoot%\Driver Cache"
  ; lade till följande rad
  HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup","LogLevel",0x00010003,0x0000FFFF
  ; slutar här
  HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\BaseWinOptions",,0x00000012
 5. Spara filen och avsluta textredigeraren.
Alla installationer som startas från denna resurs har utförlig loggning aktiverad i filen Setupapi.log. Du kan kontrollera att utförlig loggning är aktiverad i GUI-lägesinstallation genom att trycka på SKIFT+F10 för att starta kommandotolken och använda Regedt32.exe för att kontrollera att värdet har skapats.

Observera att denna funktion medför att storleken filen Setupapi.log ökar. I de flesta fall är den ungefär 4 megabyte (MB) eller större.

Du kan se en webbutsändning från Microsoft Support om installationsproblem för Windows 2000 på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 243996 – senaste granskning 02/14/2014 09:54:29 – revision: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbsetup KB243996
Feedback