Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du kan använda musen för att dra en markeringsrektangel runt flera objekt i figur i Microsoft Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2447096
Symptom
Om ett orlater Microsoft Word 2010-dokument innehåller flera objekt som ligger nära varandra i figur, kan du inte använda musen för att rita en markeringsram runt objekten.
Lösning
Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1: Infoga en arbetsyta innan du infogar objekt


Om du vill att arbetsytan ska visas när du infogar en figur, objekt, gör du följande:

 1. På den filen -menyn, klicka på Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat.
 3. Klicka på Markera under Alternativ för redigeringav Skapa arbetsyta automatiskt när figurer infogas kryssrutan.
 4. Klicka på OK.

Metod 2: Lägga till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst

Om du inte vill att arbetsytan ska skapas automatiskt, du kan lägga till en knapp till den snabb åtkomst verktygsfält (QAT) att skapa arbetsytan manuellt. Gör så här:
 1. På den Snabbåtkomst nedrullningsbara menyn klickar du på Fler kommandon.
 2. Klicka på Kommandon som inte finns i menyfliksområdetklickar du på den nedrullningsbara menyn under Välj kommandon från.
 3. Rulla igenom listan, Välj Infoga teckningoch klicka sedan på Lägg till.
 4. Klicka på OK.
Den Infoga teckning kommando läggs nu till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Metod 3: Använda Ctrl-tangenten tillsammans med musen för att markera flera objekt i figur

 1. Klicka på ett figurobjekt.
 2. Tryck på Ctrl-tangenten.
 3. Klicka på andra objekt i figur medan du fortsätter att trycka på Ctrl-tangenten.

Metod 4: Använd Markeringsfönstret

 1. Klicka på en figurobjekt i dokumentet.
 2. På den Ritverktyg -menyn, klicka på Format.
 3. På den Ordna grupp, klicka på Markeringsfönstret.
Urvalsfönstret visas. Markeringsfönstret kan du markera flera objekt i figur med hjälp av instruktionerna i metod 3.

Metod 5: I Word 2013 och 2016 Word Använd Markera objekt

 1. På den Startsida Klicka på Svälja och klicka sedan på Markera objekt.
 2. Använd musen för att dra en markeringsrektangel runt formerna.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2447096 – senaste granskning 09/24/2015 05:24:00 – revision: 1.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010

 • kbprb kbmt KB2447096 KbMtsv
Feedback
guage(language);" class="ng-binding" id="language-es-es">España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español