Felsökning vid problem med installation av Office 2000 från en CD-skiva

Denna artikel har tidigare publicerats under SV245226
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

En version av den här artikeln för Microsoft Office XP finns i 266700OFFXP: Felsökning av installation från CD-media
En version av den här artikeln för Microsoft Office 95 finns i 174713.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker problem som kan uppstå när du installerar programmen som anges i början av artikeln från en CD-skiva.
Mer Information
Med hjälp av åtgärderna i artikeln kan du kontrollera att CD-skivan kan läsas på rätt sätt i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten.

Undersök och rengör CD-skivan

Kontrollera att CD-skivans blanka sida är ren och repfri. Rengör skivan genom att torka av den med en mjuk duk. Torka rakt ut från mitten av skivan mot kanten. Om det inte finns några synliga repor, och felen finns kvar efter rengöring, vidtar du åtgärderna i följande avsnitt. Om skivan verkar repad försöker du med en ny skiva.

Kontrollera om CD-skivan är skadad

Så här kontrollerar du om CD-skivan är skadad
 1. Sätt in CD-skivan i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör. I rutan Kör skriver du command och klickar på OK.
 3. Växla till CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten (vanligen enhet E) i MS-DOS-prompten och skriv in följande kommando:
  dir /s
Om det visas ett felmeddelande är CD-skivan skadad, eller så kan CD-ROM-enheten inte läsa hela innehållet på CD-skivan.

Mer information om hur du använder MS-DOS-kommandotolken finns i den tryckta dokumentationen till Windows och i direkthjälpen.

Inaktivera CD-ROM-enhetens cacheminne i Microsoft Windows 95/98/ME

Om felmeddelandet visas medan du läser från en CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet i Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME), kan du pröva med att inaktivera CD-ROM-enhetens cacheminne. Även om detta kan göra enheten mer tillförlitlig innebär det sämre prestanda. Så här stänger du av cacheminnet för CD-ROM-enheten:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på System.
 3. Klicka på fliken Prestanda och sedan på Filsystem.
 4. Klicka på fliken CD-ROM och sedan på Ingen read-ahead i listan Optimera åtkomst för enheter med.
 5. Kontrollera att skjutreglaget Cache-storlek står längst till vänster (inställningen Liten ), och klicka sedan på OK.

Inaktivera Smartdrv.exe (endast Windows 95 och Windows 98)

Om du använder CD-ROM-drivrutiner för realläge i Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98 kan det hända att cachelagring sker genom programmet Smartdrv.exe. I så fall kan du markera raden som tillhör programmet Smartdrv.exe i filen Autoexec.bat genom att skriva REM i början av raden. Gör så här:
 1. Klicka på Startoch sedan på Kör.
 2. I rutan Öppna skriver du sysedit och klickar sedan på OK.
 3. Undersök filen Autoexec.bat. Leta efter en rad som refererar till filen Smartdrv.exe, till exempel:
  C:\WINDOWS\Smartdrv.exe
  Gör denna rad till en kommentar genom att skriva REM i början av raden.
 4. Klicka på Avsluta så att Systemeditorn avslutas. När du tillfrågas om du vill spara ändringarna klickar du på Ja.
Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
132882 Datorn låser sig vid kopiering av data från CD-ROM-enhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installera CD-ROM-drivrutiner för realläge (endast Windows 95 och Windows 98)

Det kan hända att du måste installera CD-ROM-drivrutiner för realläge i Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98 vid felsökning av problem i program som nämns i början av den här artikeln.

Information om hur du installerar CD-ROM-drivrutiner för realläge i Microsoft Windows 95 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
167069 Installera CD-ROM-drivrutiner för realläge vid installation av Office (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Information om hur du installerar CD-ROM-drivrutiner för realläge i Microsoft Windows 98 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
198687OFF: Installera CD-ROM-drivrutiner för realläge i Windows 98 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
OBS!: Genom att vidta dessa åtgärder kan du starta i felsäkert läge i Windows, vilket förhindrar att andra program och enhetsdrivrutiner som kan vara i konflikt med CD-ROM-drivrutinen körs.

Inaktivera automatisk uppspelning av CD-skivor

I alla operativsystem som stöds av Office 2000 undersöks kontinuerligt om en CD-skiva har satts in i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten. När en CD-skiva identifieras kontrolleras om det finns en Autorun.inf-fil på volymen. Om så är fallet körs program som anges på raden "open=" i filen. Denna funktion kallas Spela upp automatiskt.

Inaktivera funktionen för automatisk uppspelning av CD-skivor i Windows 95/98/ME

Så här inaktiverar du automatisk körning av CD-skivor och automatiskt uppspelning av ljud-CD-skivor i Windows 95, Windows 98 och Windows ME:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka på Kontrollpanelen.
 2. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på System.
 3. Klicka på fliken Enhetshanteraren .
 4. Dubbelklicka på plustecknet (+) bredvid CD-ROM, och dubbelklicka sedan på posten för CD-ROM-drivrutinen.
 5. På fliken Inställningar avmarkerar du kryssrutan Meddelande om diskinmatning .
 6. Klicka på OK eller Stäng , så kommer du tillbaka till Kontrollpanelen. När du tillfrågas om du vill starta om datorn klickar du på Ja.
OBS!: Vidta åtgärderna i motsatt ordning om du vill aktivera automatisk uppspelning igen efter felsökningen.

Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
126025Inaktivera funktionen för automatisk körning av CD-ROM-skivor och ljud-CD-skivor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Inaktivera funktionen för automatisk uppspelning av CD-skivor i Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Det är också möjligt att inaktivera både automatisk körning av CD-skivor och automatisk uppspelning av ljud-CD-skivor för Windows 2000 och Windows NT 4.0 Workstation.

Mer information finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
967715 Korrigera användning av "inaktivera Autorun-registernyckeln" i Windows

Inaktivera utökade BIOS-funktioner

VARNING!: Felaktiga ändringar av BIOS-inställningar för maskinvara kan orsaka allvarliga problem, som medför att datorn inte startar eller inte fungerar korrekt. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår genom felaktig inställning av BIOS-alternativ för maskinvara kan lösas. Alla ändringar av BIOS-inställningar för maskinvara sker på egen risk.

De flesta datorer har utökade inställningar som innebär att maskinvaran kan utnyttjas till fullo på datorn. Dessa höghastighetsinställningar kan medföra att systemet blir instabilt. Om funktionerna inaktiveras kan datorn bli mer stabil. Kontakta datortillverkaren för information om hur du anger BIOS (basic input/output system) och ändrar BIOS-inställningar. Du kan öppna BIOS på de flesta datorer omedelbart efter det att strömmen har slagits på. Vanligen krävs en tangenttryckning (exempelvis på DELETE) för att öppna BIOS. Gemensamma funktioner som kan påverka Microsoft Office-program är följande:
RAM-skuggminne
Video-skuggminne
Internt cache-minne
Externt cache-minne
Inbyggt virusskydd
Nyare kretsuppsättningar kan ha mer avancerade funktioner (exempelvis väntetillstånd för minne) som kan orsaka fel. I de flesta BIOS-installationsprogram finns det en möjlighet att ladda standardinställningarna för BIOS. Detta alternativ innebär vanligen att alla avancerade funktioner inaktiveras.

Kontrollera om det finns några programuppdateringar

Föråldrade och inkompatibla program kan också ge upphov till felmeddelanden. Kontrollera hos datortillverkaren om det finns några uppdateringar för programvara, exempelvis BIOS-uppdateringar, OEM-Windows-uppdateringar och uppdateringar av drivrutiner till CD-ROM-enheten.

Kontrollera att CD-ROM-enheten är kompatibel (endast Windows 2000 och Windows NT)

För Windows 2000 och Windows NT 4.0 Workstation kontrollerar du att CD-ROM-enheten finns med i listan över kompatibel maskinvara (Hardware Compatibility List).

Om du vill veta mer om Windows NT 4.0 HCL och Windows 2000 HCL klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
131303 Senaste HCL (Hardware Compatibility List) för Windows 2000 och Windows NT (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om felsökning av CD-ROM-enheter i Windows NT 4.0 Workstation och Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
126380 Felsökning av CD-ROM-problem i Windows 2000 och Windows NT (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
OFF2000 OF2K WD2000 XL2000 PPT2000 ACC2000 WD2K XL2K PPT2K ACC2K FP2000 FP2k
Egenskaper

Artikel-id: 245226 – senaste granskning 02/07/2014 18:30:38 – revision: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot KB245226
Feedback