Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Förbättrad riskreducerande Experience Toolkit

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2458544
Stöd för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upphörde den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows Vista, se till att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns i Microsoft-webbsida: Stöd för slutdatum för vissa versioner av Windows.
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs förbättrad riskreducerande Experience Toolkit. En länk som du hämtar verktygssamlingen.
Mer Information

Vad är förbättrad riskreducerande Experience Toolkit?

Den förbättrade riskreducerande Experience Toolkit (EMET) är ett verktyg som hjälper till att förhindra säkerhetsproblem i programvaran utnyttjas utan problem. EMET uppnår detta mål genom att använda riskreducerande säkerhetstekniker. Dessa tekniker fungerar som särskilda skydd och hinder som en utnyttja författare måste besegra för att kunna utnyttja programsårbarheter. Dessa säkerhetstekniker säkerhetsfunktionen kan inte garantera att säkerhetsproblem inte kan utnyttjas. De fungerar dock om du vill göra det så svårt som möjligt att utföra utnyttjande.

EMET innehåller också en konfigurerbar SSL/TLS-certifikat fästa funktion som kallas tillförlitliga certifikat. Den här funktionen är avsedd att identifiera (och sluta med EMET 5.0) man-in-the-middle-attacker som använder sig av infrastruktur för offentliga nycklar (PKI).

Finns det några begränsningar i form av programvara som skyddar EMET?

EMET kan arbeta tillsammans med alla program, oavsett om det har skrivits eller som det skrevs. Detta innehåller programvara som utvecklats av Microsoft och programvara som utvecklats av andra leverantörer. Du bör emellertid vara medveten om att vissa program inte kanske är kompatibel med EMET. Mer information om kompatibilitet finns i avsnittet "Finns det några risker med EMET?".

Vilka är kraven för att använda EMET?

EMET kräver Microsoft.NET Framework 4.0. Dessutom för EMET att arbeta med Internet Explorer 10 på Windows 8 och Windows Server 20121 KB2790907 eller en senare version av Compatibility Update för Windows 8 eller Windows Server 2012 måste installeras.

Var kan jag hämta EMET?

Hämta EMET genom att gå till sidan relaterade Microsoft TechNet:

Hur använder EMET för att skydda min programvara?

När du har installerat EMET, måste du konfigurera EMET för att ge skydd för programvara. Detta kräver att du anger namn och plats för den körbara fil som du vill skydda. Gör detta genom att använda någon av följande metoder:
  • Arbeta med programmet konfigurationen av grafiska program.
  • Använd verktyget i Kommandotolken.
Du måste ange listan över webbplatser som du vill skydda och anslå certifikatregler som gäller för dessa webbplatser om du vill använda funktionen tillförlitliga certifikat. Du måste arbeta med certifikat förtroende-konfigurationen av det grafiska programmet gör. Eller du kan använda guiden konfiguration. På så sätt kan du automatiskt konfigurera EMET med de rekommenderade inställningarna.

Obs! Instruktioner för hur du använder EMET finns i användarhandboken som installeras tillsammans med verktyget.

Hur kan distribuera EMET över hela företaget?

Det enklaste sättet att distribuera den aktuella versionen av EMET i ett företag är med hjälp av teknik för distribution och konfiguration av företaget. De aktuella versionerna har inbyggt stöd för grupprincip och System Center Konfigurationshanteraren. Mer information om hur EMET stöder dessa tekniker finns i användarhandboken till EMET.

Du kan också distribuera EMET med hjälp av verktyget i Kommandotolken. Gör så här:
  1. Installera.msi-fil på varje måldator. Eller placera en kopia av de installerade filerna på en nätverksresurs.
  2. Kör verktyget Kommandotolken för att konfigurera EMET varje måldator.

Finns det några risker med EMET?

Säkerhetsfunktionen säkerhetstekniker som använder EMET har en risk för programkompatibilitet. Vissa program bygger på exakt vad som blockerar de mildrande åtgärder. Det är viktigt att testa EMET på alla måldatorer med testningsscenarion innan du distribuerar EMET i en produktionsmiljö. Om du stöter på ett problem som påverkar en viss begränsning du individuellt aktiverar och inaktiverar den specifika säkerhetsfunktionen. Mer information finns i användarhandboken för EMET.

Vad är den senaste versionen av EMET?

En ny version av EMET gjordes tillgängliga den 31 juli 2014. Mer information om den senaste versionen av EMET finns i följande TechNet-webbplats:

Hur kan jag få support för EMET?

Kunder som har tillgång till Microsoft Services Premier och professionell Support kan få avgiftsbelagd rådgivande support via dessa kanaler. Kunder som inte har Premier eller professionella kontrakt kan få support via följande officiella Supportforum:

Vilka versioner av EMET stöds för närvarande?

Varje huvudversion av EMET stöds för 24 månader efter dess utgivningsdatum eller 12 månader efter datumet för nästa större version, beroende på vilket som kommer först. Följande tabell visar livscykeln för alla versioner av EMET.
EMET versionStartdatum för livscykelSlutdatum för supportKommentarer
EMET 2.x och tidigareSe kommentarerEMET 2.xoch tidigare versioner stöds inte officiellt.
EMET 3.xDen 15 maj 2012Den 13 maj 2014
EMET 4.xDen 17 juni 2013Den 9 juni 2015
EMET 5.xDen 31 juli 2014Den 12 juli 2016Support avslutas 24 månader efter publiceringen eller 12 månader efter nästa större version (EMET 6.x) släpps, beroende på vilket som kommer först.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2458544 – senaste granskning 08/01/2014 22:54:00 – revision: 8.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • atdownload kbexpertiseinter kbsecurity kbmt KB2458544 KbMtsv
Feedback