Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

PRJ2000: #ERROR värde i en Cell

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 245863
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
I tabelldelen av en aktivitet, resurs eller användning i Microsoft Project kan du se ett #ERROR värde i en eller flera celler.
Orsak
Problemet uppstår när ett anpassat fält innehåller ett värde som inte är giltig eller är större än den tillåtna gränsen.
Workaround
Undvik problemet med lämplig metod för din situation.

Metod 1: Värden är större än högsta tillåtna värde

Om du använder en formel och #ERROR-värdet visas eftersom värden är större än det högsta tillåtna värdet för ett fält, dividera resultatet av formeln att minska värdena för siffror under gränsen.

Till exempel om du har en formel i fältet varaktighet 1 som motsvarar fältet varaktighet multiplicerat med 35,000 ger fältet varaktighet #ERROR om värdet i fältet varaktighet 1 är större än 72,270 dagar. Du kan dela upp värdet med en faktor, till exempel 100, för att bibehålla de värden som är lägre än maximalt antalet 72,270. Du skulle behöva Observera att värdena i det här fältet är 100 gånger större än vad som visas. Här följer ett exempel på detta:
([Tid] * 35000) / 100

Metod 2: Division med noll

Om du använder en formel och #ERROR värde visas eftersom en funktion att dela upp ett värde av noll, kan du använda funktionen OOM för att visa ett värde som du väljer i stället för #ERROR-värde.

Till exempel om du har en anpassad funktion i fältet Tal1 som delas med verklig kostnad visas värdet för #ERROR när fältet Verklig kostnad är lika med noll. Du kan använda en OOM för att visa noll när fältet Verklig kostnad är lika med noll och visa kostnadsvärdet dividerat med verklig kostnad när fältet Verklig kostnad inte är noll. Här följer ett exempel på detta:
IIf ([Verklig kostnad] = 0, 0, [fast kostnad] \ [Verklig kostnad])
Mer Information
Mer information om möjliga orsaker och lösningar för #ERROR meddelande klickar du på Hjälp om Microsoft Project på den Hjälp -menyn, Skriv rätt #ERROR villkor i anpassade fält i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök läser du avsnittet.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 245863 – senaste granskning 12/05/2015 17:27:53 – revision: 1.0

Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

  • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb kbmt KB245863 KbMtsv
Feedback