Beskrivning av SharePoint 2010 Indexing Connector för Documentum SP1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2460054
Introduktion
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för SharePoint 2010 Indexing Connector för Documentum. Detta servicepack innehåller två huvudkategorier av korrigeringar:
  • Tidigare outgivna korrigeringar som gjorts speciellt för detta servicepack. Förutom generella korrigeringar innehålla dessa korrigeringar förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
  • Alla offentliga uppdateringar som publicerades i juni 2011 och de kumulativa uppdateringar som gavs ut i April 2011.
Lösning

Hämta och installera detta service pack

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector för Documentum Service Pack 1-paketet nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Mer information om en fullständig lista över alla utgivna SP1 server paket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista över alla Microsoft SharePoint 2010 och Office server Service Pack 1 (SP1)-paket

Översikt över Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector för Documentum SP1-förbättringar

Dessa är särskilt viktiga områden för förbättring i SP1:
  • Förbättrar crawlningsprestanda.
  • Lägger till stöd för anpassade URL för Documentum Foundation tjänster (DFS).
  • Lägger till stöd för Documentum Trusted Content Services (TV-Kamerasystem) "Åtkomstbegränsning" åtkomstkontrollista (ACL) för säkerhetsoptimering.
  • Lägger till stöd för anpassad säkerhet trimma lösning för TV-Kamerasystem aktiverat i Documentum-databasen genom att extrahera ACL: er för TV-Kamerasystem i SharePoint crawlade egenskaper.
  • Lägger till stöd för Documentum "-superuser behörigheter.

Hämtningsbar lista över problem som åtgärdas genom service Pack-uppdateringen

Det finns en arbetsbok som innehåller en lista över problem som åtgärdas genom service Pack-uppdateringen.
HämtaHämta Microsoft SharePoint 2010 och Office servrar Changes.xlsx för Service Pack 1 nu.

Obs! Arbetsboken är på engelska. Det är inte översättas till andra språk.

Kända problem och funktionsförändringar
2532126 Kända problem som kan uppstå när du installerar Microsoft Office 2010 Service Pack 1 och Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Teknisk information

Mer information om detta service pack som innehåller en lista över berörda filer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2532120 Teknisk information om Microsoft SharePoint 2010 och Office server Service Pack 1 (SP1) ger ut

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2460054 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/25/2014 08:57:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbmt KB2460054 KbMtsv
คำติชม