Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Microsoft Search Server 2010 SP1

Inledning
Microsoft Search Server 2010 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Search Server 2010. Den här Service Pack-versionen innehåller två huvudkategorier av korrigeringar:
  • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
  • Alla offentliga uppdateringar som getts ut till och med juni 2011 och alla kumulativa uppdateringar som getts ut till och med april 2011.
Lösning

Hämta och installera detta Service Pack

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Microsoft Search Server 2010 Service Pack 1 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Om du vill veta mer om alla utgivna SP1-serverpaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2510766 Lista över alla Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-paket

Översikt över förbättringar i Microsoft Search Server 2010 SP1

Följande är de viktigaste förbättringsområdena i SP1:
  • Användarna kan söka i PPSX-filer.
  • Sökomfattningar kan visas på rätt språk även för icke-engelska innehavare.
  • Du kan använda värdadresswebbplatssamlingar och crawlningsmål tillsammans.
  • En Order By-sats kan returnera resultat från flera frågekomponenter.
  • Turkiska språkanvändare som har installerat SharePoint kan söka efter strängar i SharePoint-offlinehjälpen.

Hämtningsbar lista över problem som korrigeras i Service Pack-versionen

En arbetsbok är tillgänglig med en lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-versionen.
HämtaHämta paketet Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx nu.

Obs! Arbetsboken är på engelska. Den är inte översatt till andra språk.

Kända problem och funktionsförändringar
2532126 Kända problem som kan uppstå när du installerar Service Pack 1 för Microsoft Office 2010 och Service Pack 1 för Microsoft SharePoint 2010

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här versionen samt en lista över filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2532120 Teknisk information om Microsoft SharePoint 2010- och Office-server Service Pack 1 (SP1)-utgåvor

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2460070 – senaste granskning 07/04/2011 20:54:00 – revision: 2.0

Microsoft Search Server 2010

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460070
Feedback
{ return undefined; } smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎