Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur kan jag återskapa objekt som jag har "hård tas bort" i Outlook?

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 246153
Beskrivning av problemet
Du har "hårdraderat" (permanent borttaget) objekt i Microsoft Outlook och du vill återställa dessa objekt. Om du inte flyttar objekten till mappen Borttaget innan du tar bort dem bort till exempel hårt dessa objekt. Därför kan du återställa dem från mappen Borttaget.

Obs! Om servern som kör Microsoft Exchange Server inte är konfigurerad för att behålla borttagna objekt fungerar inte knappen åtgärda problemet eller hur du ändrar registret. Den här lösningen kräver att du använder ett konto som använder Microsoft Exchange Server 2000 eller senare versioner. De flesta hem och personliga konton använder inte Exchange.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet åt dig automatiskt i Microsoft Outlook, gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du hellre vill lösa problemet själv, eller om du kör en version av Outlook som är tidigare än Microsoft Outlook 2002, gå till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Obs! Korrigeringen i den "Lös det åt mig"avsnittet kan funktionen Återskapa borttagna objekt för andra mappar än mappen Borttaget, Skickat, mappen Utkast, Utkorgen och Inkorgen. Ändringen gäller dessa mappar och gäller från det att du ändrar inställningen. Inga borttagna objekt återställs när du gör ändringen. Klicka på Återskapande av borttagna objektVerktyg -menyn om du vill återskapa borttagna objekt.
Lös det åt mig
Om du vill åtgärda problemet automatiskt i Microsoft Outlook, klickar du på länken Lös det här problemet . Klicka på Kör i den <b00> </b00>hämta fildialogrutan rutan och följ anvisningarna i guiden. Om du kör en version av Outlook som är tidigare än Microsoft Outlook 2002 eller om du hellre vill lösa problemet själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.


Kommentarer
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD och sedan köra korrigeringsfilen på datorn där problemet.
När guiden har slutförts går du till den "Löstes problemet?"avsnittet.
Jag löser det själv
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Som standard aktiveras funktionen Återskapa borttagna objekt bara för mappen Borttaget i en användares privata mappar. Objekt som tas bort direkt kan inte återskapas. Om du vill aktivera funktionen Återskapa borttagna objekt för andra mappar än mappen Borttaget (till exempel skickat, utkast, Utkorgen och Inkorgen) ändrar du registret så här:
 1. Starta Registereditorn.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. Klicka på Lägg till värdeRedigera -menyn och lägg sedan till följande registervärde:

  Namn: DumpsterAlwaysOn
  Datatyp: DWORD
  Värdedata: 1
 4. Stäng Registereditorn.
Du kan använda en administratör eller en användares dator för att göra den här ändringen i registret. När du ändrar i registret, starta Outlook och klicka sedan på Återskapa borttagna objektVerktyg -menyn. En lista över artiklar som var hård tas bort under retentionstiden är inställd på servern visas.

Om du är administratör kan du ange den här funktionen för alla användararbetsstationer. Genom att använda din dator för att ändra registret för alla användararbetsstationer och öppna den aktuella användarens postlåda som en ytterligare postlåda. Du kan sedan återskapa borttagna objekt från användarens e-postmappar.

Obs! Om du är administratör och vill öppna en annan användares postlåda för att återskapa objekt i användarens privata mappar, måste ditt Windows NT-konto ha användarbehörigheter för användarens postlådeobjekt. Du måste också lägga till användarens postlåda i din egen profil. Gör så här:
 1. Öppna Kontrollpanelen och sedan dubbelklicka på e-post.
 2. Öppna egenskaperna för tjänster och dubbelklicka sedan på Microsoft Exchange Server.
 3. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Lägg till om du vill lägga till postlådan i din profil.
När du följer de här stegen, gå till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Mer information

När du tar bort objekt från en mapp i en postlåda flyttas först objekten till mappen Borttaget i postlådan. Du kan sedan ta bort dessa objekt från mappen Borttaget. Den här funktionen skyddar dig från att av misstag ta bort en artikel. När du tar bort objekt från mappen Borttaget kan dessa objekt fortfarande återställas om Exchange Server-datorn är konfigurerad för att behålla borttagna objekt. Ta reda på om servern har konfigurerats på detta sätt öppnar du egenskaperna för de offentliga och privata informationsarkivobjekten under Server-objektet.

Mer information om hur du konfigurerar servern för lagring av borttagna objekt klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
246283 Ange retentionstiden för borttagna e-postmeddelande i Exchange Server 5.5
Du kan också ta bort objekt permanent utan att först flyttas till mappen Borttaget. Proceduren kallas en "hård borttagning" i stället för en "Mjuk borttagning".

Meddelanden tas bort permanent i följande fall:
 • Du använder Microsoft Outlook och du trycker på Skift + Delete för att ta bort ett meddelande.
 • Du använder en klient för Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) eller någon annan typ av klient som först inte flyttar meddelandet till mappen Borttaget.

Funktionen Återskapa borttagna objekt i Office Outlook 2007

Du behöver inte göra några ändringar i registret för att aktivera menyn för återskapande av borttagna objekt för alla mappar i postlådan i Microsoft Office Outlook 2007. Återskapa borttagna objekt-menyn är tillgängliga som standard i Office Outlook 2007.

Delade postlådor i Office Outlook 2007

Om du har en delad Exchange-postlåda läggs till i din profil i Office Outlook 2007 kan är återskapa borttagna objekt-menyn inaktiverat som standard för mappar i en delad postlåda. Tillämpa tidigare registerändringar till klienten för att aktivera menyn för mappar i en delad postlåda återskapa borttagna objekt.

Inaktivera Återskapa borttagna objekt-menyn i Office Outlook 2007

Om du anger registervärdet DumpsterAlwaysOn 0finns alternativet återskapa borttagna objekt på Verktyg-menyn i Office Outlook 2007 kvar för mappar i din postlåda. Om du vill inaktivera återskapa borttagna objekt-menyn för mappar i postlådan använda instruktionerna i lösningsavsnittet i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
959878 Alternativet "Återskapa borttagna objekt" i Outlook 2007 finns kvar när du värdet 0 för registerposten DumpsterAlwaysOn

Funktionen Återskapa borttagna objekt i Outlook 98, Outlook 2000, Outlook 2002 och Outlook 2003

I Microsoft Outlook 98 är funktionen Återskapa borttagna objekt bara tillgänglig för e-postmappar (till exempel Borttaget, utkast, Inkorgen, Utkorgen och Skickat). Objekt som tagits bort från e-postmappar (till exempel kontakter och anteckningar) kan inte återställas. I Outlook 2000, Outlook 2002 och Outlook 2003 är emellertid funktionen Återskapa borttagna objekt tillgänglig för alla mappar. Om du gör registerändringen som beskrivs tidigare i denna artikel, kan du återskapa direkt borttagna objekt från e-postmappar.

För ytterligare information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
228934 Så här fungerar återskapande av borttagna objekt
175263 Det går inte att återskapa objekt på klienter när återskapande av objekt har aktiverats
188637 XADM: Ta reda på storleken på objekt som kan återskapas i informationsarkivet
178630 Hur du använder Exchange Server 5.5 eller Exchange 2000 Server för att återskapa objekt som inte först överförs till mappen Borttaget i Outlook
Löstes problemet?
Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
Leta igenom dina sopor fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 246153 – senaste granskning 09/13/2015 08:35:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbmsifixme kbfixme kbregistration kbenv kbfile kbhowto kbmt KB246153 KbMtsv
Feedback