Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Insamling av ActiveSync enheten loggar för felsökning av synkroniseringsproblem med mellan mobila enheter och Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2461792
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du samlar in Exchange ActiveSync-enheten loggar om du vill felsöka synkroniseringsproblem mellan mobila enheter och Exchange Online i Microsoft Office 365. Om du inte kan synkronisera din mobila enhet till din postlåda, uppmanas du av Office 365 Support att samla in i loggar för felsökning.
PROCEDUREN
Använd någon av följande metoder om du vill samla in logginformation för ActiveSync-enheten.

Metod 1: Använda Outlook på webben

 1. Logga in på Office 365 portal (http://Portal.Office.com/).
 2. Klicka på e-post om du vill öppna Outlook på webben (kallades tidigare Outlook Web App).
 3. Klicka i den övre högra delen av sidanInställningar( Skärmbild av knappen Inställningar), och klicka sedan påAlternativ.
 4. Expandera Allmänti navigeringsfönstret till vänster och klicka sedan på Mobilenheter.
 5. Välj den enhet som du vill spåra i listan över enheter och klicka sedan på Starta loggning.
 6. Klicka på Jai dialogrutan Information .
 7. Återskapa problemet som du vill hämta och klicka sedan på Hämta logg.

  Ett e-postmeddelande som innehåller loggfilen (EASMailboxLog.txt) som en bifogad fil skickas till postlådan.

Metod 2: Använd PowerShell för Exchange Online

 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information finns i Ansluta till Exchange Online använder remote PowerShell.
 2. Kör följande kommando för att aktivera loggning för en viss användare ActiveSync:
  Set-CASMailbox alias -ActiveSyncDebugLogging:$true
 3. Återskapa problemet som du vill fånga.
 4. Kör följande kommando för att hämta loggen:
  Get-MobileDeviceStatistics -Mailbox alias -GetMailboxLog:$true -NotificationEmailAddresses "admin@contoso.com"
  Obs!Detta kommando hämtar statistik för mobil enhet som har konfigurerats för synkronisering med postlådan för den användare som du har angett. I det här exemplet skickar den till admin@contoso.com också loggfilen.
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2461792 – senaste granskning 04/20/2016 10:04:00 – revision: 12.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2461792 KbMtsv
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎
>