Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att öppna en Microsoft Excel-, Word- eller PowerPoint 2010-fil på grund av felaktiga filassocieringar

Symptom
När du dubbelklickar på någon av de här filtyperna:
 • Word-dokument (.doc eller .docx)
 • Excel (.xls eller .xlsx)
 • PowerPoint (.ppt eller .pptx)
kan något av följande inträffa:
 1. Filikonen är tom eller visar fel bild.
 2. Det går inte att öppna filen.
 3. Följande felmeddelande visas:

  Den här filen har inte något program associerat för att utföra den här åtgärden. Skapa en associering med hjälp av alternativet Mappalternativ på Kontrollpanelen.
 4. Följande felmeddelande visas:

  <filnamn> är inte ett giltigt Win32-program

Orsak
Problemen uppstår när det inte finns någon associering mellan filen och motsvarande program. 
Lösning
Innan du fortsätter med någon av metoderna i avsnittet rekommenderar vi att du kontrollerar om du har flera Office 2010-installationer på datorn. Gör så här:
 1. Klicka på Start.
  • I Windows XP: klicka på Kör och klicka i rutan Öppna.
  • Windows Vista: klicka i rutan Påbörja sökning.
  • Windows 7: klicka i rutan Sök bland program och filer.
 2. Skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 3. Titta i listan över installerade program och se om det finns flera installationer av Microsoft Office 2010-programsviten.
Om det finns flera installationer av Microsoft Office 2010 på datorn rekommenderar vi att du följer stegen i i det här avsnittet. Om det bara finns en installation av Microsoft Office 2010 på datorn följer du stegen i metod 1. Följ endast instruktionerna i om problemet kvarstår efter att du har försökt med de två första metoderna eller du har installerat utvärderingsversionen av Microsoft Office 2010.

Metod 1

Om det bara finns en installation av Microsoft Office 2010 på datorn gör du så här för att reparera Microsoft Office:
 1. Klicka på Start.
  • I Windows XP: klicka på Kör och klicka i rutan Öppna.
  • Windows Vista: klicka i rutan Påbörja sökning.
  • Windows 7: klicka i rutan Sök bland program och filer.
 2. Skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 3. Markera den Microsoft Office 2010-programsvit du vill reparera och klicka på Ändra.
 4. Markera Reparera och klicka sedan på Fortsätt. Du måste kanske starta om datorn när reparationen är klar.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss dina synpunkter
Metod 2


Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
Om det finns flera installationer av en Microsoft Office 2010-programsvit på datorn bör du avinstallera Klicka-och-kör-versionerna för att undvika problem med filassocieringar. Du måste avinstallera Microsoft Office Starter, Microsoft Office Klicka-och-kör eller Microsoft Office 2010-utvärderingsversion och reparera den vanliga MSI-baserade installationen (Microsoft Installer-paketet) av Microsoft Office 2010:
 1. Klicka på Starta.
  • I Windows XP: klicka på Kör och klicka i rutan Öppna.
  • Windows Vista: klicka i rutan Påbörja sökning.
  • Windows 7: klicka i rutan Sök bland program och filer.
 2. Skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 3. I listan Installerade program markerar du Microsoft Office Klicka-och-kör 2010 och klickar på Ta bort (Windows XP) eller Avinstallera (Windows Vista och Windows 7).
 4. Du tillfrågas om du vill avinstallera ditt val. Klicka på Ja.
 5. Följ avinstallationsanvisningarna och starta sedan om datorn.
 6. Klicka på Start.
  • I Windows XP: klicka på Kör och klicka i rutan Öppna.
  • Windows Vista: klicka i rutan Påbörja sökning.
  • Windows 7: klicka i rutan Sök bland program och filer.
 7. Skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 8. Markera den Office 2010 MSI-baserade programsvit som du vill reparera och klicka på Ändra.
 9. Markera Reparera och klicka sedan på Fortsätt. Du måste kanske starta om datorn när reparationen är klar.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss dina synpunkter

Metod 3


Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information
Obs! Den här metoden kanske inte är en permanent lösning på det problem du har med filtypsassociation. Vi rekommenderar att du först följer de föregående metoderna och bara försöker med följande steg om problemet kvarstår.

Följ stegen nedan för att manuellt associera filen om du bara har ett exemplar av Microsoft Office Starter, Microsoft Office 2010-utvärderingsversion eller Microsoft Office Klicka-och-kör 2010 på datorn.
 1. Högerklicka på den Microsoft Office-fil du vill öppna. I Windows XP måste du kanske trycka på SKIFT och högerklicka på filen.
 2. Välj Öppna med och klicka på Välj standardprogram... (Windows 7 eller Windows Vista) eller Välj program (Windows XP).
 3. I listan Rekommenderade program väljer du Hanteringstjänsten för klientvirtualisering för Microsoft Office.
 4. Markera kryssrutan Använd alltid detta program för att öppna den här filtypen och klicka på OK.

Om du bara har en Microsoft Office 2010 MSI-baserad programsvit installerad på datorn, följer du stegen nedan för att associera om filen manuellt.
 1. Högerklicka på den Microsoft Office-fil du vill öppna. I Windows XP måste du kanske trycka på SKIFT och högerklicka på filen.
 2. Välj Öppna med och klicka på Välj standardprogram... (Windows 7 eller Windows Vista) eller Välj program (Windows XP).
 3. I listan Rekommenderade program markerar du det program som ska associeras med filen.
 4. Markera kryssrutan Använd alltid detta program för att öppna den här filtypen och klicka på OK.
Filikonen ska nu visa rätt bild och filen ska öppnas i rätt Microsoft Office-program.

Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss dina synpunkter
Mer Information
Klicka-och-kör-versionen och den vanliga MSI-versionen av Microsoft Office 2010 kan inte användas på samma dator. Vi rekommenderar att du väljer att köra en version på datorn för att undvika problemen som tas upp i den här artikeln.

Om du vill veta mer om Microsoft Office Klicka-och-kör och filassocieringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/982434/sv En översikt över Microsoft Office Klicka-och-kör för Office 2010


Om du har följt anvisningarna i artikeln och du fortfarande får samma felmeddelanden som anges i avsnittet "Symptom" i artikeln kan du ha behörighetsproblem med registret.
Eftersom det kanske inte är möjligt att veta vad som orsakade eller ledde till behörighetsproblemen föreslår vi att du överväger att återställa Windows till ett tidigare tillstånd.

Återställa systemfiler och inställningar (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows7/Restore-system-files-and-settings

Reparera operativsystemet och återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212 (Detta kan vara på engelska)

Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/306084/sv


Om Excel-filerna fortfarande inte öppnas, men felet har upphört efter det att du följt anvisningarna kan det finnas ytterligare ett problem att lösa.

Vi föreslår att du också kontrollerar innehållet i den här artikeln:
http://support.microsoft.com/kb/211494/sv


Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2464297 – senaste granskning 12/23/2011 08:36:00 – revision: 4.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

 • KB2464297
Feedback
ms.js">