Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felaktigt återställs ACL-behörighet i vissa mappar i DFS-när du startar om tjänsten DFS-namnområde i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2464365
Symptom
Föreställ dig följande:

 • Du installerar rollen för tjänsten Distributed File System (DFS) namnområde på en dator som kör Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2.
 • DFS-servern finns i ett domänbaserat DFS- eller i en fristående DFS-miljö.
 • DFS-miljön kan vara Windows Server 2003-baserade DFS-server med Windows Server 2008- eller Windows Server 2008 R2-baserade DFS-server, som normalt är fallet under migreringen fasen för DFS-servrar.
 • Du kan aktivera åtkomstbaserad uppräkning (ABE) för DFSV1 dela namnområde. Sedan kan du ange särskilda behörigheter för DFS-länkmappar i resursen.
 • Du kan använda ett verktyg för DFS-för att ange behörigheter för mellanliggande mappar. Till exempel kan du använda Icacls.exe för att ange behörigheter.
 • Du startar om tjänsten DFS-namnområdet eller starta om datorn.
I det här fallet återställs felaktigt behörigheterna för vissa DFS-mappar.
Orsak
Det här problemet uppstår på grund av ett logiskt fel i tjänsten DFS-namnområdet. Det här problemet uppstår när tjänsten anger en åtkomstkontrollista (ACL) för DFS-mappar i ett DFS-namnområde för version 1 när tjänsten startas.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som drabbas av problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ni inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 R2. Tjänsten DFS-namnområdet bör dessutom installeras på datorn.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows Server 2008 Service Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2008

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Server 2008
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008". MUM-filer och MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat)-filer är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02108-Jan-201108:37Ej tillämpligt
Dfssvc.exe6.0.6002.22566242,17608-Jan-201106:28x 86
För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02108-Jan-201108:53Ej tillämpligt
Dfssvc.exe6.0.6002.22566326,14408-Jan-201106:41x 64


Filinformation för Windows Server 2008 R2
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.760 0. 20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.0.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02118-Dec-201006:19Ej tillämpligt
Dfssvc.exe6.1.7600.20861377,34418-Dec-201006:03x 64
Dfsn-serverservice-ppdlic.xrm-msEj tillämpligt3,02118-Dec-201009:05Ej tillämpligt
Dfssvc.exe6.1.7601.21624377,34418-Dec-201008:50x 64
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om använda ärvda behörigheter med åtkomstbaserad uppräkning finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:Mer information om Enable Access-Based uppräkning för ett namnområde finns på följande Microsoft TechNet-webbplats: Mer information om hur du implementerar en Windows Server 2003 åtkomstbaserad uppräkning i en DFS-miljö klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
907458 Implementera Windows Server 2003 åtkomstbaserad uppräkning i en DFS-miljö
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,647
Datum (UTC)08-Jan-2011
Tid (UTC)13:39
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_5c5c6d4c32e5778a12ee528af05f55ec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_6b7dfee08ece9d95.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek706
Datum (UTC)08-Jan-2011
Tid (UTC)13:39
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_f1427e965a622515.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek19,836
Datum (UTC)08-Jan-2011
Tid (UTC)09:07
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_436d04a787aecead6cf87d795e6db83f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_5584454e897c831a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek710
Datum (UTC)08-Jan-2011
Tid (UTC)13:39
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_4d611a1a12bf964b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek19,874
Datum (UTC)08-Jan-2011
Tid (UTC)09:15
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,667
Datum (UTC)08-Jan-2011
Tid (UTC)13:39
PlattformEj tillämpligt


Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2
FilnamnAmd64_7fb8df58f08653ef73178afcc80718d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e12849aa2098c98b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek710
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)23:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_be40889f528fb2f159dcebc9007f8756_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e96b5dfa8a64fa51.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek710
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)23:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_4b9d751f76b50235.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek48,622
Datum (UTC)18-Dec-2010
Tid (UTC)06:49
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-dfsn-serverservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_4db212b373b84a62.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek48,622
Datum (UTC)18-Dec-2010
Tid (UTC)09:22
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate.MUM
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek3,221
Datum (UTC)20-Dec-2010
Tid (UTC)23:57
PlattformEj tillämpligt
DFS-namnområdet version 1 version 2 ACL behörighet Återställ felaktigt starta om blandad miljö windows server 2003-baserade 2008 - baserade DFSN V1 ABDE DFS-länk mapp

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2464365 – senaste granskning 03/15/2014 15:29:00 – revision: 1.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2464365 KbMtsv
Feedback