Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Fjärrskrivbordssessionsvärd stöds inte i Small Business Server 2011 Standard

Sammanfattning
När du installerar rollen Fjärrskrivbordssessionsvärd på en dator som kör Windows Small Business Server 2011 Standard verkar det som om rollen installeras utan problem. Men du kan inte ändra licensläget till per enhet eller till per användare. Och om du väljer licensläget per enhet eller per användare under rollinstallationen visas följande felmeddelande när rollen konfigureras:

Det gick inte att konfigurera Fjärrskrivbordssessionsvärd, felkod 0x80004005. Felet HRESULT E_FAIL har returnerats från ett anrop till en COM-komponent.


Mer Information
Rolltjänsten Fjärrskrivbordssessionsvärd kan inte installeras på en dator som kör Windows SBS 2011 Standard. Även om det verkar som om rollen installeras är den inte avsedd att fungera i Windows SBS 2011 Standard. Servern tillåter endast två administrativa anslutningar som använder fjärrskrivbord för administration.

För att servern ska fungera korrekt igen måste du ta bort rollen Fjärrskrivbordssessionsvärd från den dator som kör Windows SBS 2011 Standard. Gör så här:
  1. Öppna Serverhanteraren, expandera Roller och markera rollen Fjärrskrivbordstjänster
  2. Markera Fjärrskrivbordstjänster till höger och avmarkera kryssrutan Fjärrskrivbordssessionsvärd.
  3. Slutför guiden genom att klicka på Nästa och sedan på Ta bort.
Om du vill införa tjänsten Fjärrskrivbordssessionsvärd som värd för fleranvändarskrivbord på samma server, kan du använda Small Business Server 2011 Premium-tillägget eller köpa en separat serverlicens.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2466908 – senaste granskning 05/17/2011 09:44:00 – revision: 2.0

Windows Small Business Server 2011 Standard

  • KB2466908
Feedback