Det finns en uppdatering för Internet Explorer: 14 december 2010

Meddelande
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Installera den senaste uppdateringen från följande Microsoft-webbplats:
 Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:
INLEDNING
Uppdateringen åtgärdar ett problem som infördes genom följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
2416400 MS 10-090: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer

KB2416400 innehåller en korrigeringsfil som inaktiverar funktionen för automatisk igenkänning av JIS-kodning (Japanese Industrial Standard). Vissa program använder dock en komponent i Internet Explorer för att tolka japanska e-postmeddelanden som är i HTML-format. Innehållet i e-postmeddelandena visas därför i oläslig kod eftersom JIS-kodningen inte identifieras automatiskt.

Obs! Användare som har installerat KB2416400 från Microsoft Download Center men inte har installerat den här uppdateringen (KB2467659) erbjuds säkerhetsuppdatering KB2416400 via Windows Update. Du kan lösa problemet genom att installera KB2467659 antingen från Microsoft Download Center eller via Windows Update.

Obs! De här problemen åtgärdas med säkerhetsuppdatering 2482017. Mer information får du om du klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2482017 MS11-003: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Mer Information
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:


Uppdatering för Internet Explorer för Windows 7 (KB2360131)

HämtaHämta paketet Windows6.1-KB2467659-x86.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 x64 (KB2467659)

HämtaHämta paketet Windows6.1-KB2467659-x64.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2008 R2 för Itaniumbaserade datorer (KB2467659)

HämtaHämta paketet Windows6.1-KB2467659-ia64.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Vista och Windows Server 2008 x64 (KB2467659)

HämtaHämta paketet Windows6.0-KB2467659-x64.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Vista och Windows Server 2008 (KB2467659)

HämtaHämta paketet Windows6.0-KB2467659-x86.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2008 för Itaniumbaserade datorer (KB2467659)

HämtaHämta paketet Windows6.0-KB2467659-ia64.msu nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows XP (KB2467659)

HämtaHämta paketet WindowsXP-KB2467659-x86-ENU.exe nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows XP x64 (KB2467659)

HämtaHämta paketet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003 (KB2360131)

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB2467659-x86-ENU.exe nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003 64-bitars Itanuim (KB2467659)

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe nu.

Uppdatering för Internet Explorer för Windows Server 2003 x64 (KB2467659)

HämtaHämta paketet WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe nu.

Utgivningsdatum: 14 december 2010

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdateringsversionen för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 innehåller även manifestfiler. De visas i listan i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
980195 MS10-034: Kumulativ säkerhetsuppdatering för ActiveX-stoppbitar

Information om uppdateringen

Hämta den här uppdateringen

Uppdateringen kan hämtas på Microsoft Update-webbplatsen:

Förutsättningar

Internet Explorer måste vara installerat på ett av följande operativsystem:
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003
Om du vill veta mer om hur du hämtar en Service Pack-version för Windows Vista, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista
Om du vill veta mer om hur du skaffar en Service Pack-version för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2008

Anvisningar för att konfigurera registret

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du väljer att inte installera uppdatering 2467659 kan du manuellt ange registerinställningarna som konfigureras via uppdateringen.Gör så här:

För alla x86- och x64-baserade versioner av Windows måste du skapa en FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING-registerpost under följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING som namn på den nya undernyckeln och tryck på RETUR.
 5. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv Iexplore.exe som namn på den nya posten och tryck på RETUR.
 7. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 8. Skriv 1 och klicka på OK.
 9. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 10. Skriv * för att ge den nya posten ett namn och tryck på RETUR.
 11. Skriv 0, klicka på OK och avsluta därefter Registereditorn.
Obs! Om Windows Internet Explorer 6 är installerat måste du skapa ytterligare en Explorer.exe-registerpost under FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING-registerundernyckeln. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv Explore.exe för att ge den nya posten ett namn och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 1, klicka på OK och avsluta därefter Registereditorn.
För alla x64-baserade versioner av Windows som stöds, måste du skapa en FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING-registerpost under följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 4. Skriv FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING som namn på den nya undernyckeln och tryck på RETUR.
 5. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv Iexplore.exe för att ge den nya posten ett namn och tryck på RETUR.
 7. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 8. Skriv 1 och klicka på OK.
 9. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 10. Skriv * för att ge den nya posten ett namn och tryck på RETUR.
 11. Skriv 0, klicka på OK och avsluta därefter Registereditorn.
Obs! Om Internet Explorer 6 är installerat måste du skapa ytterligare en Explorer.exe-registerpost under FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING-registerundernyckeln. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv Explore.exe för att ge den nya posten ett namn och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 1, klicka på OK och avsluta därefter Registereditorn.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
JIS-kodning IE 6, IE 7, IE 8, japansk e-post oläsligt
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2467659 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/14/2011 05:02:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2467659
คำติชม