Säkerhetsinställningar för grafikfilter för 2013 för Microsoft Office, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 och Microsoft Office XP

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2479871

Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra dessa ändringar för att lösa ett specifikt problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Introduktion
Början i Microsoft Security Advisory MS10-105 säkerhetsuppdateringen som beskrivs i en säkerhetsrekommendation kan användare och administratörer styra när och hur Microsoft Office laddar bilder i Office-program genom att ange "Listan Tillåt" i registret.

Mer information om Microsoft Security Advisory MS10-105, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod
Säkerhetsuppdateringen gäller Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher och Microsoft Word-program som nämns i avsnittet "Gäller".

Följande grafiska filter aktiveras som standard och kräver inte en ändring i registret för undernyckeln efter installation av säkerhetsuppdateringen:
  • Bitmapp (.bmp)
  • Encapsulated PostScript (EPS)
  • Graphics Interchange Format (.gif)
  • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)
  • Macintosh PICT (.pict)
  • Portable Network Graphics (.png)


Mer Information

Senaste versionsnumren för grafikfilter

I följande tabell visas de senaste versionsnummer för grafikfilter tillsammans med Microsoft Office-version som gäller.

Obs! Den här tabellen visas de engelska versionerna endast.

TypBeskrivningFilen som ingår i Office 2013Filen som ingår i Office 2010Filen som ingår i Office 2007-systemetFil som ingår i Office 2003Fil som ingår i Office XP
BMPBMPIM32. FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32. FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32. FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32. FLTIngen version 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIF-BILDERGIFIMP32. FLTIngen version 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32. FLTIngen version 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32. FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32. FLTIngen version 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32. FLTIngen version 2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32. FLTIngen version 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32. FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32. FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32. FLT2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32. FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32. FLT1995.4.3.0

Så här aktiverar du filtret "Tillåt-lista"

Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd den här lösningen på egen risk.

"Listan Tillåt" och aktiverat grafikfiltren kan ställas in manuellt för en enstaka dator eller med hjälp av en grupprincip-inställningen.

De grafikfilter som du måste aktivera måste du lägga till följande registerundernycklar:
För en enstaka dator:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

För en dator som kör en 64-bitars operativsystem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Grupprincip-inställningen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

AllowListEnabled-värdet måste anges till 1 om du vill aktivera "Listan Tillåt" för grafikfilter. Om du vill inaktivera "Listan Tillåt" anges AllowListEnabled-värdet till 0.

Obs! Om värdet för AllowListEnabled inte finns måste du skapa den som datatypen REG_DWORD.

När värdet för AllowListEnabled är aktiverad kan du ange lista över grafikfilter för att aktivera genom att lägga till grafikfilter som ett strängvärde med namnet FILTER. FLT (FILTRERA där. FLT ersätts med det faktiska namnet på filtret) tillsammans med versionsnumret för filtret. Versionsnummer för filter måste du använda följande format:
XXXX. ÅÅÅÅ. ZZZZ. W

Obs! När du anger värdet AllowListEnabled till 1 bort standardlistan med aktiverat grafikfiltren. Återaktivera standard grafikfilter och lägger till CGMIMP32. Grafikfilter för FLT, måste du ange dem i "Tillåt lista."

Följande tabell visar ett exempel på "Listan Tillåt" som innehåller standard grafikfilter tillsammans med CGMIMP32. FLT grafiskt filter:

NamnTypData
(Standard)REG_SZ(värde ej angivet)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32. FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32. FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32. FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2479871 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/06/2015 18:57:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 2003 Service Pack 2, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Office 2013 HUP ProPlus

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB2479871 KbMtsv
คำติชม