Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials 2.0.1963 manuellt om du inte kan avinstallera det med hjälp av Lägg till eller ta bort program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2483120
Symptom
Den här artikeln beskrivs hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det på Kontrollpanelen med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller objektet program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar att du kontrollerar att du inte kan avinstallera med Lägg till eller ta bort program först.

Obs! Produktion-versioner av Microsoft Security Essentials börjar med nummer 2. Använd den här Knowledge Base-artikeln endast om du använder Microsoft Security Essentials version 2 eller senare. Använd inte den här Knowledge Base-artikeln för Beta eller versioner som börjar med 1. Mer information om hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials version 1 finns:

2435760 Hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials 1.0.1963 manuellt om du inte kan avinstallera det med hjälp av Lägg till eller ta bort program
Lösning
Obs! Antivirusprogram skyddar datorn mot virus. Du måste inte hämta eller öppna filer från källor som du inte litar på, besök webbplatser och öppna inte bifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat. Mer information om datavirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning

Den här artikeln beskrivs hur du avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det på Kontrollpanelen med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller objektet program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Vi rekommenderar att du kontrollerar att du inte kan avinstallera med Lägg till eller ta bort program först.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Kontrollera först att du inte kan avinstallera Microsoft Security Essentials med hjälp av Lägg till eller ta bort program i Windows XP eller objektet program och funktioner i Windows Vista och Windows 7. Gör så här:

Windows XP
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv appwiz.cpl i rutan Kör och klicka sedan på OK.
 2. Markera Microsoft Security Essentialsoch klicka sedan på Avinstallera.
 3. Starta om datorn och gå sedan till avsnittet "Steg 3: Installera Microsoft Security Essentials".
Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Komprimera på Start och skriv Appwiz.cpli rutan Sök bland program och filer .
 2. Högerklicka på Microsoft Security Essentialsoch klicka sedan på Avinstallera.
 3. Starta om datorn och gå till avsnittet "Steg 3: Installera Microsoft Security Essentials".
Om du skulle kunna avinstallera Microsoft Security Essentials med föregående steg, är du klar. Om du inte kan avinstallera Microsoft Security Essentials, du kan ha problem med dialogrutan Lägg till eller ta bort program och vissa komponenter i Microsoft Security Essentials kan inte avinstalleras. I dessa fall kan du inte installera Microsoft Security Essentials.

Jag löser det själv

Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett användarkonto som har administratörsbehörighet för att kunna använda denna metod. Om din egen dator är sannolikt du redan inloggad med ett administratörskonto. Om detta är en dator som ingår i ett nätverk kan du behöva be systemadministratören om hjälp. Besök följande Microsoft-webbplats om du vill kontrollera att du är inloggad i Windows med ett användarkonto som har administratörsbehörighet:

http://support.microsoft.com/gp/admin

Så här avinstallerar Microsoft Security Essentials om du inte kan avinstallera det med hjälp av Lägg till eller ta bort program eller program och funktioner.

Steg 1: Säkerhetskopiera registret

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base eller Windows Hjälp och så här:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows (Windows XP)

Säkerhetskopiera registret (Windows Vista)

Säkerhetskopiera registret (Windows 7)

Följ instruktionerna för det operativsystem som du använder om du vill säkerhetskopiera registret.

Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i rutan och tryck på RETUR.
 2. Högerklicka på datorni navigeringsfönstret (till vänster) i Registereditorn och klicka sedan på Exportera.

Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Start och skriv regedit i rutan Sök bland program och filer . Klicka på Regedit.
 2. Klicka på Regedit.
 3. Högerklicka på datorni navigeringsfönstret (till vänster) i Registereditorn och klicka sedan på Exportera.
Steg 2:Ta bort registerundernycklarna för Microsoft Security Essentials

Om du vill att vi ska ta bort registerundernycklarna för Microsoft Security Essentials, gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it -guiden.

Obs!
 • Den här guiden kan vara på engelska. Men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.

Jag löser det själv


Stoppa processen för Microsoft Security Essentials:
 1. Öppna Aktivitetshanteraren. Genom att följa instruktionerna för det operativsystem som du använder:
  1. För Windows XP:
   1. Klicka på Startoch klicka på Kör, Skriv taskmgr.
  2. För Windows 7 och Windows Vista:
   1. Klicka på Start och skriv taskmgr i rutan Sök bland program och filer .
 2. Klicka på fliken processer .
 3. Hitta posten msseces.exe fil. Högerklicka på posten och sedan på Avsluta Process. Ett bekräftelsefönster visas klickar du på Avsluta Process.
Stoppa och inaktivera tjänsten Microsoft Security Essentials:
 1. Klicka på Starti Windows XPeller i Windows Vista eller Windows 7, klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv net stop msmpsvcoch tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Starti Windows XPeller i Windows Vista eller Windows 7, klicka på Start och sedan på Kör.
 4. Typ sc config msmpsvc start = inaktiverad, tryck sedan på RETUR.
Ta bort nyckeln Microsoft Security Essentials körs:
 1. I Windows XP klickar du på Start , på Windows Vista eller Windows 7, klicka på Start och klicka sedan på Kör.
 2. Skriv regeditoch klicka sedan på OK. Om en Kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Klicka på Ta borti detaljfönstret (höger ruta) Microsoft Security Essentials.
Ta bort återstående undernycklar i registret på Ingångsnivå:
 1. Klicka på Start i Windows XPeller i Windows Vista eller Windows 7, klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regeditoch klicka sedan på OK. Om en Kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Client Security
 4. Klicka på Ta borti detaljfönstret (höger ruta) Microsoft Security Essentials.
 5. Högerklicka på varje post under alfanumeriska tangenter, Sök efter följande poster och klicka sedan på Ta bort för varje instans som du hittar:
  • Språkpaket för Microsoft Antimalware Service XX-XX (vara medveten om att platshållaren XX-XX är faktiskt installerade språk-id, till exempel DE-DE för tyska MSE. Därför den här nyckeln finns inte i SV-oss installationer)
  • Microsoft Antimalware
  • Klient för Microsoft-säkerhet
 6. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. Högerklicka på Klient för Microsoft-säkerhetoch klicka sedan på Ta borti detaljfönstret (höger ruta).
 8. Leta upp följande undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Klicka på Ta borti detaljfönstret (höger ruta) Microsoft Antimalware.
Ta bort installer undernycklar:
 1. Klicka på Starti Windows XPeller i Windows Vista eller Windows 7, klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit och klicka sedan på OK. Om en kontroll av användarkonto visas klickar du på OK.
 3. Leta upp följande undernyckel: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Sök efter följande poster under de alfanumeriska tangenterna i fältet Produktnamn . Observera att nummer för varje instans som finns. Högerklicka på varje post och klicka på Ta bort för varje instans som du hittar:
  • Klient för Microsoft-säkerhet
  • Microsoft Antimalware
  • Språkpaket för Microsoft Antimalware Service XX-XX (vara medveten om att platshållaren XX-XX är faktiskt installerade språk-id, till exempel DE-DE för tyska MSE. Därför den här nyckeln finns inte i SV-oss installationer)
Steg 3: Installera Microsoft Security Essentials

 1. Gå till följande Microsoft-webbplats: http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/products/Security-Essentials
 2. Klicka på gratis * hämta.
 3. Klicka på Köroch följer sedan de anvisningarna tills installationen är klar.
 4. Starta om datorn.


Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post meddelande.


Mer Information
Mer information om Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats: http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/products/Security-Essentials

Information om stöd för Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats:
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/products/Security-Essentials/support

fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2483120 – senaste granskning 11/17/2013 02:03:00 – revision: 3.0

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2483120 KbMtsv
Feedback