Hur du anger e-meddelandeformat som används för externa mottagare att bifogade Winmail.dat-filer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2487954
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur Microsoft Office 365-administratörer kan ändra meddelandeformat så att meddelanden som skickas till externa mottagare från Office 365-användare inte innehåller bifogade Winmail.dat-filer.

Som standard använder e-postmeddelanden som skickas från Exchange Online i Office 365 Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF)-format. Meddelandesystem som inte baseras på Microsoft Exchange kan inte tolka meddelanden med RTF-format. Om mottagarens meddelandesystem inte kan bearbeta det här formatet, läggs en bifogad fil som kallas Winmail.dat i meddelandet.

Office 365-administratörer kan använda Windows PowerShell för att ändra meddelandeformatet för att förhindra att den bifogade Winmail.dat-filen skickas till externa mottagare.
PROCEDUREN
Använd någon av följande metoder om du vill ändra meddelandeformat för att förhindra att bifogade Winmail.dat-filer.

Scenario 1: Ändra meddelandeformatet för externa kontakter

Gör följande om du vill ändra meddelandeformat för en extern kontakt har lagts till Exchange Online:
 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör du följande Windows PowerShell-kommandon för att konfigurera meddelandeformat som endast Text:
  Set-MailContact <ExternalEmailAddress or GUID> -UseMapiRichTextFormat Never
  Set-MailContact -Identity <ExternalEmailAddress or GUID> -UsePreferMessageFormat $True
 3. Kör du följande Windows PowerShell-kommando för att bekräfta att meddelandeformatet tillämpades:
  Get-MailContact | Select <ExternalEmailAddress or GUID> | Select UseMapiRichTextFormat

Scenario 2: Ändra meddelandeformatet för alla meddelanden som skickas till en viss domän

Den här metoden måste du skapa en fjärrdomän objekt i Exchange Online för att kontrollera hur meddelanden skickas till externa domäner. Du kan också använda den här metoden för att ändra meddelandeformatet för meddelanden som skickas till domäner för samexistens.
 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör du följande Windows PowerShell-kommando för att skapa en fjärrdomän för en extern domän:
  New-RemoteDomain -Name <Name of External Domain> -DomainName
 3. Kör du följande Windows PowerShell-kommando för att förhindra att meddelanden skickas i RTF-format:
  Set-RemoteDomain -Identity <Name of Domain> -TNEFEnabled $false
 4. Kör kommandot följande WindowsPowerShell för att kontrollera att inställningen tillämpades:
  Get-RemoteDomain -Identity <Name of Domain>| Select TNEFEnabled
MER INFORMATION
Mer information om specifika Windows PowerShell-cmdlets finns på följande Microsoft-webbplatser:
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2487954 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/19/2015 09:59:00 - ฉบับแก้ไข: 11.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2487954 KbMtsv
คำติชม