Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativ uppdatering 6 för SQL Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2489376
INTRODUKTION
Kumulativ uppdatering 6 innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft SQL Server 2008 R2-problem som har åtgärdats sedan utgivningen av SQL Server 2008 R2.

Observera
det här bygget av den kumulativa uppdateringspaket är också känd som bygger 10.50.1765.0.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008 R2. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
981356 SQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2

Viktiga anteckningar om det kumulativa uppdateringspaketet

  • Snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket ingår i SQL Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1).
  • Snabbkorrigeringar för SQL Server 2008 R2 finns nu flera språk. Därför är enda kumulativa snabbkorrigeringspaketet för alla språk.
  • En kumulativ snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdaterar endast komponenter som är installerade på systemet.
Mer Information

Skaffa kumulativ uppdatering 6 för SQL Server 2008 R2

Ett paket med kumulativ uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att korrigera problemen som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där dessa problem. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av något av dessa problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för SQL Server 2008 R2 som innehåller snabbkorrigeringarna i den kumulativa uppdateringspaket.

Om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

SQL Server 2008 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 6 för SQL Server 2008 R2

Microsoft Knowledge Base-artiklar som handlar om de här snabbkorrigeringarna kommer att ges ut när de blir tillgängliga.

Mer information om SQL Server-fel klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
VSTS felnummerKB-artikelnummerBeskrivning
622431980350KORRIGERA: Polska orddelaren medför en fullständig Text frågan ska returnera ett ofullständigt resultat i SQL Server 2008
6212272401548KORRIGERING: En inbäddad bild i rapporten är felaktigt visas som ett rött kors i SQL Server 2008 Reporting Services
6427932403218KORRIGERA: Databasspeglingen är upphängd i SQL Server 2005 om högpresterande (asynkront) läge används
6492362422081KORRIGERA: Minnesanvändning i SSAS 2008 kan vara större än i SSAS 2005 när du skapar en lokal kub
5619712424346KORRIGERA: Rapport visas inte korrekt i en webbdel för Report Viewer när du väljer "Justera höjden så att den passar zonen" i SSRS 2008 R2
621243, 6212462433265KORRIGERING: Du kan få ett felaktigt resultat när du kör en fråga som använder funktionen radnummer tillsammans med en vänster yttre koppling i SQL Server 2008
6219192435404KORRIGERA: Datorn slutar svara när du skapar en databas som innehåller en FILESTREAM filgrupp i SQL Server 2008 R2 om en tredje parts minifilterdrivrutinen är installerat
6212482435844KORRIGERA: SQL Server Agent-jobbet körs felaktigt efter det angivna slutdatumet i SQL Server 2008
6420792451540KORRIGERA: Dålig prestanda kan uppstå när du kör en fråga som innehåller flera självkoppling operationer på samma kolumn i SQL Server 2005 och SQL Server 2008
6492352454175KORRIGERA: Fel e-postprenumeration tas bort när du använder läget SharePoint-integrering i SSRS 2008 om du sorterar e-postprenumerationer
5720042455009KORRIGERA: Långsamt när du återställer en databas om det finns många VLFs i transaktionsloggen i SQL Server 2005 eller SQL Server 2008
6280742472573KORRIGERA: "kan inte ansluta till datakällan ' * .xlsx '" felmeddelande när du försöker ansluta till en PowerPivot-galleriet arbetsbok med hjälp av Report Builder 3.0 i SSRS 2008 R2 SharePoint-integrerat läge
6492182478032KORRIGERA: 0xC002F325-fel när du kör två 2008 SSIS-paket samtidigt i SQL Server 2008 Integration Services
6324872479681KORRIGERA: "en post med samma nyckel har redan lagts till" fel när du exporterar en rapport till en PDF- eller TIFF-fil i SQL Server 2008 Reporting Services
6481962480368KORRIGERA: SSAS 2008 kraschar när en ProcessFull-åtgärd har utförts på en måttgrupp för en serverbaserad kub om SSAS försöker rensa en session med en session kub
6482092481245KORRIGERA: Pivottabell kan returnera värden när du har installerat ett komplicerat filter i SSAS 2008
6360212481926KORRIGERA: "#ERROR" fel när du skapar en Hyperion Essbase-baserad rapport med SQL Server 2008 R2 Reporting Services om ett fältnamn innehåller ett punkttecken
6492242482977KORRIGERA: 10061 kod för Winsock-fel uppstår när ett program använder utökade initieringsegenskaper för OLE DB för SQL Server Native Client 10.0 OLE DB-provider i anslutningssträngen
6235722483381KORRIGERA: Ett program kraschar när den stängs den sista anslutningen till en lokal kubfil SSRS 2008 R2
6390102485396KORRIGERING: Felmeddelande när du använder en hård sidbrytning renderare för att exportera en rapport i SSRS 2008 R2 om egenskapen DöljDubbletter har angetts till ingen
6396362486113En listruta visas alltid i stället för en sökruta när du dubbelklickar på värdet i filterrutan-kriterier för ett attribut i Explorer entiteter i SQL Server 2008 R2 MDS-webbplats
6377802486777KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du visar en drillthrough-rapport i Report Viewer web del kontroll i Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services i SharePoint-integrerat läge: "rsExecutionNotFound"
6354232486793KORRIGERA: Den överordnade rapporten felaktigt innehåller parametrar för den underordnade rapport när du klickar på "Gå tillbaka till den överordnade rapporten" i SSRS 2008 R2 SharePoint-integrerat läge
6303002487231"Återställ databas onormalt" felmeddelande när du utför en fullständig säkerhetskopia av en databas i SQL Server 2008 R2
6327132490555KORRIGERA: Uppdatering inte uppstår dagligen i SQL Server 2008 R2 PowerPivot för SharePoint om arbetstid ställs till slut nästa dag
6492222491210KORRIGERA: Underhållsplan säkerhetskopiera en databas anger inte till AUTO_CLOSE, ÅTERSTÄLLA eller VÄNTELÄGE i SQL Server 2008
6492332491214"Icke-framställning Scheduler" fel och SQL Server 2008 slutar svara ibland i Windows Server 2008
6273172491439KORRIGERING: Felmeddelande när du försöker skapa en AMO eller ADOMD.NET XMLA-sammansättning i SQL Server 2008 R2
6448312492027Rapporter som genereras i SSRS 2008 R2 Report Manager är inte kompatibla med Section 508-standarder
6456762492329KORRIGERA: Minska rendering prestanda för SQL Server 2008 R2 Reporting Services i SharePoint-integrerat läge när en rapport innehåller uttryck i "Gå till URL" åtgärder
6486752492381KORRIGERA: SQL Server 2008 R2 fungerar dåligt när de flesta trådar vänta CMEMTHREAD vänta typ om trådar använder registervariabler eller temp tabeller för att läsa eller uppdatera raduppsättningar
6463282493229KORRIGERA: Oväntat null-värden kan visas när du importerar eller uppdatera data i en PowerPivot för Excel 2010-arbetsbok som har publicerats på en SharePoint-webbplats
6295812494447KORRIGERA: Felaktigt visas dialogrutan för inloggning när du försöker komma åt en webbplats för SQL Server 2008 R2 Reporting Services Report Manager
6486302495303KORRIGERA: parameter värden måste anges "rapport" felmeddelande när du klickar på en hyperlänk i ett e-postmeddelande om du vill visa en rapport för SSRS 2008 R2
6368072496707KORRIGERA: Ojämn hierarkimedlemmar kan inte refereras med hjälp av den "namnge formatmall 2" metoden i en MDX-fråga för SQL Server 2008 R2 Analysis Services
6472002497301KORRIGERA: "Validera Version" sidan tar lång tid att öppna eller på grund av timeout när du klickar på "Verifiera version" på webbplatsen för SQL Server 2008 R2 MDS
6326672498796KORRIGERA: Ett åtkomstfel kan uppstå när du uppdaterar statistik i en tabell när du aktiverar och inaktiverar konfliktidentifiering på en tabell i SQL Server 2008 R2
6478892498839KORRIGERA: Ett minnesfel uppstår när du utför en fullständig process för en dimension i SSAS 2008 R2
6465412498880KORRIGERA: Brutna länken Home i rapporten Explorer webbdelen i SQL Server 2008 R2 Reporting Services
6497332501558KORRIGERA: Distinkt antal mått returnerar felaktiga värden när du bearbetar individuellt partitioner i SSAS 2008 R2
6496722503278Åtgärda: Felaktig resultatet av en beräknad medlem som refererar till en annan beräknad medlem om refererade beräknad medlem används i en filterfunktion i SSAS 2008 R2
6567252504112KORRIGERA: Prestandaproblem i entiteten medlemsskapande när regeln affärsvalidering pågår i SQL Server 2008 R2 MDS
6539792504524KORRIGERA: "Felaktig variabeltyp" eller "Typmatchningsfel" felmeddelande när du kör instruktionen Uppdatera KUBEN att ändra värdet på en null-cellen i en kub för tillbakaskrivning aktiverad i SSAS 2008 R2

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Information om omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Registerinformation

Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.


Skyddade data

Filinformation

Den kumulativa uppdateringspaket får inte innehålla alla filer som behövs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen. Den kumulativa uppdateringspaket innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

32-bitars version

SQLServer 2008 R2 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2009.100.1765.089,44003-Feb-201115:44x 86
Distrib.exe2009.100.1765.075,61603-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Logread.exe2009.100.1765.0424,28803-Feb-201115:42x 86
Mergetxt.dll2009.100.1765.030,04803-Feb-201115:37x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1765.0153,44002-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1765.0345,95202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1765.083,80803-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.1765.0452,44802-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,767,77603-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1765.03,049,31202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1765.0186,20803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1765.01,140,57602-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Rdistcom.dll2009.100.1765.0652,12803-Feb-201115:35x 86
Replagnt.dll2009.100.1765.018,78403-Feb-201115:35x 86
Repldp.dll2009.100.1765.0192,35203-Feb-201115:35x 86
Replmerg.exe2009.100.1765.0341,85603-Feb-201115:42x 86
Replsync.dll2009.100.1765.0100,70403-Feb-201115:35x 86
Snapshot.exe10.50.1765.013,66403-Feb-201115:44x 86
Spresolv.dll2009.100.1765.0180,06403-Feb-201115:35x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
SQLCMD.exe2009.100.1765.0154,46403-Feb-201115:42x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1765.0194,40003-Feb-201115:23x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1765.089,44003-Feb-201115:23x 86
Ssradd.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssravg.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssrdown.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Ssrmax.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrmin.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrpub.dll2009.100.1765.027,48803-Feb-201115:23x 86
Ssrup.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2009.100.1765.026,46403-Feb-201115:42x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1765.0135,52003-Feb-201115:42x 86
Rsfxft.dll2009.100.1765.021,34403-Feb-201115:35x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1765.0415,58403-Feb-201115:34x 86
Sqlagent.exe2009.100.1765.0367,96803-Feb-201115:42x 86
Sqlos.dll2009.100.1765.014,68803-Feb-201115:23x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1765.014,68803-Feb-201115:23x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1765.04,611,42403-Feb-201115:23x 86
Sqlservr.exe2009.100.1765.042,914,65603-Feb-201115:42x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1765.089,95203-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1765.0243,55203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1765.0153,44002-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.1765.0452,44802-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1765.05,617,50403-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1765.03,049,31202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1765.0186,20803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1765.01,140,57602-Feb-201119:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1765.0203,10403-Feb-201115:37x 86
Replerrx.dll2009.100.1765.0120,67203-Feb-201115:35x 86
Replisapi.dll2009.100.1765.0272,73603-Feb-201115:35x 86
Replprov.dll2009.100.1765.0576,86403-Feb-201115:35x 86
Replrec.dll2009.100.1765.0791,90403-Feb-201115:34x 86
Replsub.dll2009.100.1765.0413,02403-Feb-201115:35x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1765.0521,05603-Feb-201115:35x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1765.0271,71203-Feb-201115:23x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1765.0780,64003-Feb-201115:23x 86
Xmlsub.dll2009.100.1765.0193,37603-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.50.1765.0313,18403-Feb-201115:44x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1765.05,920,60803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1765.01,988,44803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1765.01,001,31203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1765.05,928,80003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1765.04,163,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1765.0333,66403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1765.034,65603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1765.011,564,89603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1765.0911,20003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1765.0255,84003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1765.01,812,32003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1765.0317,28003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1765.0264,03203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1765.0153,44003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1765.05,183,32803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1765.0112,48003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1765.01,259,36003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1765.0104,28803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1765.0292,70403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1765.0198,49603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Sqldest.dll2009.100.1765.0180,57603-Feb-201115:35x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1765.07,579,48803-Feb-201115:34x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0258,40003-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
Txunpivot.dll2009.100.1765.0128,86403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:40x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdspdm.dll10.50.1765.0178,01603-Feb-201115:34x 86
Msmdsrv.exe10.50.1765.025,821,53603-Feb-201115:42x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Xmsrv.dll10.50.1765.020,777,82403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1765.0214,88003-Feb-201115:44x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Sqldest.dll2009.100.1765.0180,57603-Feb-201115:35x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0258,40003-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
Txunpivot.dll2009.100.1765.0128,86403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1765.0567,13603-Feb-201115:41x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1765.071,52003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1765.034,65603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1765.034,65603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1765.011,564,89603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1765.0255,84003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1765.0255,84003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1765.01,812,32003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1765.01,812,32003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1765.0317,28003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1765.0317,28003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1765.0264,03203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1765.0264,03203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1765.0153,44003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1765.0153,44003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1765.05,183,32803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1765.05,183,32803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1765.0112,48003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1765.0112,48003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1765.01,259,36003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1765.01,259,36003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1765.0104,28803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1765.0104,28803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1765.051,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1765.0182,11203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1765.059,23203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1765.059,23203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1765.0292,70403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1765.0292,70403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1765.0198,49603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1765.0198,49603-Feb-201115:40x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1765.01,300,32003-Feb-201115:44x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1765.01,460,06403-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0131,93603-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1765.0131,42403-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1765.01,178,46403-Feb-201115:42x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1765.055,13603-Feb-201115:34x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1765.01,607,52003-Feb-201115:34x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1765.01,980,25603-Feb-201115:34x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1765.01,333,08803-Feb-201115:44x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1765.014,68803-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Appidpackage.dll10.50.1765.01,066,84803-Feb-201115:44x 86
BCP.exe2009.100.1765.089,44003-Feb-201115:44x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1765.0661,34403-Feb-201115:44x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1765.0313,18403-Feb-201115:44x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1765.04,163,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1765.0333,66403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1765.0345,95202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1765.083,80803-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1765.03,290,97603-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1765.09,193,31203-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1765.0386,91203-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1765.05,617,50403-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1765.063,32803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1765.092,00003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,767,77603-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Objectexplorer.dll10.50.1765.03,372,89603-Feb-201115:34x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Radlangsvc.dll10.50.1765.0145,24803-Feb-201115:34x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1765.02,910,04803-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0131,93603-Feb-201115:34x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1765.01,333,08803-Feb-201115:44x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
SQLCMD.exe2009.100.1765.0154,46403-Feb-201115:42x 86
Sqldest.dll2009.100.1765.0180,57603-Feb-201115:35x 86
Sqleditors.dll10.50.1765.01,242,97603-Feb-201115:34x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1765.07,579,48803-Feb-201115:34x 86
Sqlresolver.dll10.50.1765.038,75203-Feb-201115:34x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0258,40003-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
Txunpivot.dll2009.100.1765.0128,86403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2009.100.1765.0937,82403-Feb-201115:42x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Mergetxt.dll2009.100.1765.030,04803-Feb-201115:37x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1765.0505,69603-Feb-201115:44x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1765.05,920,60803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1765.01,988,44803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1765.01,001,31203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1765.05,928,80003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1765.0280,41603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Spresolv.dll2009.100.1765.0180,06403-Feb-201115:35x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Ssradd.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssravg.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssrdown.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Ssrmax.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrmin.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrpub.dll2009.100.1765.027,48803-Feb-201115:23x 86
Ssrup.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Fd.dll2009.100.1765.0461,66403-Feb-201115:42x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094,80002-Feb-201117:06x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
Browser-tjänst för SQL Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdsrv.rll10.50.1765.0830,81603-Feb-201114:44x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-201115:37x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatum
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-2010
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-2009
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1765.013,66403-Feb-2011
Sqlncli10.dll2009.100.1765.02,574,17603-Feb-2011
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,1442010-03-Apr

x 64-baserad version

SQLServer 2008 R2 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2009.100.1765.096,60803-Feb-201114:39x 64
Distrib.exe2009.100.1765.087,90403-Feb-201114:39x 64
DTS.dll2009.100.1765.02,223,45603-Feb-201114:35x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0473,44003-Feb-201114:35x 64
Dtsconn.dll2009.100.1765.0448,86403-Feb-201114:35x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.01,090,40003-Feb-201114:35x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.042,33603-Feb-201114:35x 64
Exceldest.dll2009.100.1765.0260,96003-Feb-201114:35x 64
Logread.exe2009.100.1765.0511,84003-Feb-201114:39x 64
Mergetxt.dll2009.100.1765.034,65603-Feb-201114:35x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201114:36x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1765.0153,44002-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1765.0345,95202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1765.083,80803-Feb-201114:36x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.1765.0452,44802-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,767,77603-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,942,88003-Feb-201114:32x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1765.03,049,31202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1765.0186,20803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1765.01,140,57602-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201114:32x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0260,96003-Feb-201114:33x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0286,04803-Feb-201114:33x 64
Rdistcom.dll2009.100.1765.0791,39203-Feb-201114:33x 64
Replagnt.dll2009.100.1765.018,78403-Feb-201114:33x 64
Replagnt.dll2009.100.1765.018,78403-Feb-201115:35x 86
Repldp.dll2009.100.1765.0192,35203-Feb-201115:35x 86
Repldp.dll2009.100.1765.0231,26403-Feb-201114:33x 64
Replmerg.exe2009.100.1765.0409,95203-Feb-201114:39x 64
Replsync.dll2009.100.1765.0126,81603-Feb-201114:33x 64
Snapshot.exe10.50.1765.013,66403-Feb-201114:38x 86
Spresolv.dll2009.100.1765.0216,92803-Feb-201114:33x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
SQLCMD.exe2009.100.1765.0345,95203-Feb-201114:35x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1765.0231,26403-Feb-201114:32x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1765.0107,36003-Feb-201114:32x 64
Ssradd.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201114:32x 64
Ssravg.dll2009.100.1765.047,45603-Feb-201114:23x 64
Ssrdown.dll2009.100.1765.031,07203-Feb-201114:23x 64
Ssrmax.dll2009.100.1765.045,40803-Feb-201114:23x 64
Ssrmin.dll2009.100.1765.045,40803-Feb-201114:23x 64
Ssrpub.dll2009.100.1765.031,58403-Feb-201114:23x 64
Ssrup.dll2009.100.1765.030,56003-Feb-201114:23x 64
Txderived.dll2009.100.1765.0618,84803-Feb-201114:23x 64
Txsplit.dll2009.100.1765.0611,68003-Feb-201114:23x 64
SQL Server 2008 R2-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2009.100.1765.031,58403-Feb-201114:35x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1765.0262,49603-Feb-201114:35x 64
Rsfxft.dll2009.100.1765.025,44003-Feb-201114:33x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Sqlaccess.dll2009.100.1765.0403,29603-Feb-201114:32x 86
Sqlagent.exe2009.100.1765.0428,38403-Feb-201114:35x 64
Sqlos.dll2009.100.1765.015,71203-Feb-201114:32x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1765.015,71203-Feb-201114:32x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1765.04,610,91203-Feb-201114:32x 64
Sqlservr.exe2009.100.1765.061,973,34403-Feb-201114:35x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1765.0105,82403-Feb-201114:32x 64
SQL Server 2008 R2 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201114:38x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1765.0243,55203-Feb-201114:38x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1765.0153,44002-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.1765.0452,44802-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1765.05,617,50403-Feb-201114:36x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1765.03,049,31202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1765.0186,20803-Feb-201114:32x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1765.01,140,57602-Feb-201119:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1765.0203,10403-Feb-201115:37x 86
Msgprox.dll2009.100.1765.0247,13603-Feb-201114:35x 64
Replerrx.dll2009.100.1765.0120,67203-Feb-201115:35x 86
Replerrx.dll2009.100.1765.0137,05603-Feb-201114:33x 64
Replisapi.dll2009.100.1765.0272,73603-Feb-201115:35x 86
Replisapi.dll2009.100.1765.0379,23203-Feb-201114:33x 64
Replprov.dll2009.100.1765.0576,86403-Feb-201115:35x 86
Replprov.dll2009.100.1765.0729,44003-Feb-201114:33x 64
Replrec.dll2009.100.1765.0791,90403-Feb-201115:34x 86
Replrec.dll2009.100.1765.0979,80803-Feb-201114:32x 64
Replsub.dll2009.100.1765.0413,02403-Feb-201115:35x 86
Replsub.dll2009.100.1765.0495,96803-Feb-201114:33x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1765.0521,05603-Feb-201115:35x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1765.0896,86403-Feb-201114:32x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1765.0271,71203-Feb-201115:23x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1765.0360,28803-Feb-201114:32x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1765.01,042,78403-Feb-201114:23x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1765.0780,64003-Feb-201115:23x 86
Xmlsub.dll2009.100.1765.0193,37603-Feb-201115:23x 86
Xmlsub.dll2009.100.1765.0309,08803-Feb-201114:23x 64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Dataprofileviewer.exe10.50.1765.0313,18403-Feb-201115:44x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1765.05,920,60803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1765.01,988,44803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1765.01,001,31203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1765.05,928,80003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1765.04,163,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1765.0333,66403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1765.034,65603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1765.011,564,89603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1765.0911,20003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1765.0255,84003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1765.01,812,32003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1765.0317,28003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1765.0264,03203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1765.0153,44003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1765.05,183,32803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1765.0112,48003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1765.01,259,36003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1765.0104,28803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1765.0292,70403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1765.0198,49603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.055,701,85603-Feb-201114:35x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.012,609,88803-Feb-201114:32x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolap100.dll10.50.1765.08,487,26403-Feb-201114:35x 64
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0315,74403-Feb-201114:35x 64
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Sqldest.dll2009.100.1765.0180,57603-Feb-201115:35x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1765.07,579,48803-Feb-201115:34x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0258,40003-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
Txunpivot.dll2009.100.1765.0128,86403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201114:38x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.055,701,85603-Feb-201114:35x 64
Msmdspdm.dll10.50.1765.0178,01603-Feb-201114:32x 86
Msmdsrv.exe10.50.1765.054,782,30403-Feb-201114:39x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.012,609,88803-Feb-201114:32x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolap100.dll10.50.1765.08,487,26403-Feb-201114:35x 64
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0315,74403-Feb-201114:35x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Xmsrv.dll10.50.1765.021,448,54403-Feb-201114:23x 64
SQL Server 2008 R2 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2009.100.1765.02,223,45603-Feb-201114:35x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0473,44003-Feb-201114:35x 64
Dtsconn.dll2009.100.1765.0448,86403-Feb-201114:35x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.01,090,40003-Feb-201114:35x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.042,33603-Feb-201114:35x 64
Exceldest.dll2009.100.1765.0260,96003-Feb-201114:35x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201114:36x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201114:32x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1765.0210,78403-Feb-201114:38x 64
Oledbdest.dll2009.100.1765.0260,96003-Feb-201114:33x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0286,04803-Feb-201114:33x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Sqldest.dll2009.100.1765.0264,54403-Feb-201114:32x 64
Txderived.dll2009.100.1765.0618,84803-Feb-201114:23x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0477,53603-Feb-201114:23x 64
Txsplit.dll2009.100.1765.0611,68003-Feb-201114:23x 64
Txunpivot.dll2009.100.1765.0194,40003-Feb-201114:23x 64
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201114:38x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1765.0567,13603-Feb-201114:38x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1765.071,52003-Feb-201114:38x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1765.034,65603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1765.034,65603-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1765.011,564,89603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1765.0255,84003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1765.0255,84003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1765.01,812,32003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1765.01,812,32003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1765.0317,28003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1765.0317,28003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1765.0264,03203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1765.0264,03203-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1765.0153,44003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1765.0153,44003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1765.05,183,32803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1765.05,183,32803-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1765.0112,48003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1765.0112,48003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1765.01,259,36003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1765.01,259,36003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1765.0104,28803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1765.0104,28803-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1765.051,04003-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1765.0182,11203-Feb-201114:37x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1765.059,23203-Feb-201114:36x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1765.059,23203-Feb-201114:36x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1765.0292,70403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1765.0292,70403-Feb-201114:36x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1765.0198,49603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1765.0198,49603-Feb-201114:36x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.055,701,85603-Feb-201114:35x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.012,609,88803-Feb-201114:32x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolap100.dll10.50.1765.08,487,26403-Feb-201114:35x 64
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0315,74403-Feb-201114:35x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1765.01,300,32003-Feb-201115:44x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1765.01,460,06403-Feb-201114:32x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0131,93603-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0163,68003-Feb-201114:32x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1765.0164,70403-Feb-201114:32x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1765.02,175,32803-Feb-201114:39x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1765.055,13603-Feb-201114:32x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1765.01,607,52003-Feb-201114:32x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1765.01,980,25603-Feb-201114:32x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1765.01,333,08803-Feb-201115:44x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Sqlrsos.dll2009.100.1765.015,20003-Feb-201114:32x 64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Appidpackage.dll10.50.1765.01,066,84803-Feb-201115:44x 86
BCP.exe2009.100.1765.096,60803-Feb-201114:39x 64
Copydatabasewizard.exe10.50.1765.0661,34403-Feb-201115:44x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1765.0313,18403-Feb-201115:44x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1765.04,163,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1765.0333,66403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1765.0345,95202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1765.083,80803-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1765.03,290,97603-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1765.09,193,31203-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1765.0386,91203-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1765.05,617,50403-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1765.063,32803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1765.092,00003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,767,77603-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Objectexplorer.dll10.50.1765.03,372,89603-Feb-201115:34x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Radlangsvc.dll10.50.1765.0145,24803-Feb-201115:34x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1765.02,910,04803-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0131,93603-Feb-201115:34x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1765.01,333,08803-Feb-201115:44x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
SQLCMD.exe2009.100.1765.0345,95203-Feb-201114:35x 64
Sqldest.dll2009.100.1765.0180,57603-Feb-201115:35x 86
Sqleditors.dll10.50.1765.01,242,97603-Feb-201115:34x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1765.07,579,48803-Feb-201115:34x 86
Sqlresolver.dll10.50.1765.038,75203-Feb-201115:34x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0258,40003-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
Txunpivot.dll2009.100.1765.0128,86403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2009.100.1765.0937,82403-Feb-201115:42x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.02,223,45603-Feb-201114:35x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0473,44003-Feb-201114:35x 64
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0448,86403-Feb-201114:35x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.01,090,40003-Feb-201114:35x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.042,33603-Feb-201114:35x 64
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0260,96003-Feb-201114:35x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Mergetxt.dll2009.100.1765.030,04803-Feb-201115:37x 86
Mergetxt.dll2009.100.1765.034,65603-Feb-201114:35x 64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1765.0505,69603-Feb-201115:44x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1765.05,920,60803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1765.01,988,44803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1765.01,001,31203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1765.05,928,80003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201114:36x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1765.0280,41603-Feb-201114:36x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201114:32x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.055,701,85603-Feb-201114:35x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.012,609,88803-Feb-201114:32x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolap100.dll10.50.1765.08,487,26403-Feb-201114:35x 64
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0315,74403-Feb-201114:35x 64
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0260,96003-Feb-201114:33x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0286,04803-Feb-201114:33x 64
Spresolv.dll2009.100.1765.0180,06403-Feb-201115:35x 86
Spresolv.dll2009.100.1765.0216,92803-Feb-201114:33x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Ssradd.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssradd.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201114:32x 64
Ssravg.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssravg.dll2009.100.1765.047,45603-Feb-201114:23x 64
Ssrdown.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Ssrdown.dll2009.100.1765.031,07203-Feb-201114:23x 64
Ssrmax.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrmax.dll2009.100.1765.045,40803-Feb-201114:23x 64
Ssrmin.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrmin.dll2009.100.1765.045,40803-Feb-201114:23x 64
Ssrpub.dll2009.100.1765.027,48803-Feb-201115:23x 86
Ssrpub.dll2009.100.1765.031,58403-Feb-201114:23x 64
Ssrup.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Ssrup.dll2009.100.1765.030,56003-Feb-201114:23x 64
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Fd.dll2009.100.1765.0690,01603-Feb-201114:35x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43202-Feb-201115:22x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201114:35x 64
Browser-tjänst för SQL Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdsrv.rll10.50.1765.0830,81603-Feb-201114:44x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200919:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200920:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200920:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200919:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200919:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200920:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1765.014,17603-Feb-201122:35
Sqlncli10.dll2009.100.1765.02,574,17603-Feb-201123:23
Sqlncli10.dll2009.100.1765.02,838,88003-Feb-201122:32

Version av Itanium-arkitektur

SQLServer 2008 R2 databas Services Core delade
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
BCP.exe2009.100.1765.0169,31203-Feb-201113:59IA-64
Distrib.exe2009.100.1765.0209,24803-Feb-201113:59IA-64
DTS.dll2009.100.1765.04,293,98403-Feb-201113:46IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0957,28003-Feb-201113:46IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1765.0800,09603-Feb-201113:46IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.02,030,94403-Feb-201113:46IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.083,80803-Feb-201113:46IA-64
Exceldest.dll2009.100.1765.0588,64003-Feb-201113:46IA-64
Logread.exe2009.100.1765.01,128,80003-Feb-201113:56IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1765.073,05603-Feb-201113:46IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201113:48x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1765.0153,44002-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1765.0345,95202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1765.083,80803-Feb-201113:47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.1765.0452,44802-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,767,77603-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.02,663,77603-Feb-201113:47IA-64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1765.03,049,31202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1765.0186,20803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1765.01,140,57602-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201113:47x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0590,68803-Feb-201113:38IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0655,71203-Feb-201113:38IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1765.01,841,50403-Feb-201113:38IA-64
Replagnt.dll2009.100.1765.018,78403-Feb-201115:35x 86
Replagnt.dll2009.100.1765.029,02403-Feb-201113:38IA-64
Repldp.dll2009.100.1765.0192,35203-Feb-201115:35x 86
Repldp.dll2009.100.1765.0527,71203-Feb-201113:38IA-64
Replmerg.exe2009.100.1765.0973,66403-Feb-201113:56IA-64
Replsync.dll2009.100.1765.0278,88003-Feb-201113:38IA-64
Snapshot.exe10.50.1765.013,66403-Feb-201113:59x 86
Spresolv.dll2009.100.1765.0509,79203-Feb-201113:38IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
SQLCMD.exe2009.100.1765.0546,14403-Feb-201113:56IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1765.0436,06403-Feb-201113:25IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1765.0201,05603-Feb-201113:25IA-64
Ssradd.dll2009.100.1765.095,58403-Feb-201113:25IA-64
Ssravg.dll2009.100.1765.095,58403-Feb-201113:25IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1765.061,79203-Feb-201113:25IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1765.089,95203-Feb-201113:25IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1765.089,95203-Feb-201113:25IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1765.064,86403-Feb-201113:25IA-64
Ssrup.dll2009.100.1765.062,30403-Feb-201113:25IA-64
Txderived.dll2009.100.1765.01,276,76803-Feb-201113:25IA-64
Txsplit.dll2009.100.1765.01,257,82403-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2-tjänster Core databasinstansen
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Atxcore.dll2009.100.1765.063,32803-Feb-201113:46IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1765.0477,02403-Feb-201113:46IA-64
Rsfxft.dll2009.100.1765.056,16003-Feb-201113:38IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1765.0392,03203-Feb-201113:31x 86
Sqlagent.exe2009.100.1765.01,206,11203-Feb-201113:56IA-64
Sqlos.dll2009.100.1765.022,36803-Feb-201113:25IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1765.020,83203-Feb-201113:25IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1765.04,617,05603-Feb-201113:25IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1765.0121,770,84803-Feb-201113:56IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1765.0188,76803-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2 databas Services gemensam grundläggande
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1765.0243,55203-Feb-201113:48x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1765.0153,44002-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.Sfc.dll10.50.1765.0452,44802-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1765.05,617,50403-Feb-201113:47x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1765.03,049,31202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1765.0186,20803-Feb-201113:47x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1765.01,140,57602-Feb-201119:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1765.0203,10403-Feb-201115:37x 86
Msgprox.dll2009.100.1765.0538,46403-Feb-201113:46IA-64
Replerrx.dll2009.100.1765.0120,67203-Feb-201115:35x 86
Replerrx.dll2009.100.1765.0301,92003-Feb-201113:38IA-64
Replisapi.dll2009.100.1765.0272,73603-Feb-201115:35x 86
Replisapi.dll2009.100.1765.0766,30403-Feb-201113:38IA-64
Replprov.dll2009.100.1765.01,647,96803-Feb-201113:38IA-64
Replprov.dll2009.100.1765.0576,86403-Feb-201115:35x 86
Replrec.dll2009.100.1765.02,134,36803-Feb-201113:31IA-64
Replrec.dll2009.100.1765.0791,90403-Feb-201115:34x 86
Replsub.dll2009.100.1765.01,121,12003-Feb-201113:38IA-64
Replsub.dll2009.100.1765.0413,02403-Feb-201115:35x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1765.01,534,30403-Feb-201113:25IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1765.0521,05603-Feb-201115:35x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1765.0271,71203-Feb-201115:23x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1765.0712,54403-Feb-201113:25IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1765.02,727,26403-Feb-201113:25IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1765.0780,64003-Feb-201115:23x 86
Xmlsub.dll2009.100.1765.0193,37603-Feb-201115:23x 86
Xmlsub.dll2009.100.1765.0563,55203-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.070,511,45603-Feb-201113:46IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1765.0178,01603-Feb-201113:31x 86
Msmdsrv.exe10.50.1765.072,371,04003-Feb-201113:56IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.015,833,95203-Feb-201113:31IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.010,518,88003-Feb-201113:46IA-64
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0463,71203-Feb-201113:46IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
Xmsrv.dll10.50.1765.047,734,62403-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2 Integration Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
DTS.dll2009.100.1765.04,293,98403-Feb-201113:46IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0957,28003-Feb-201113:46IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1765.0800,09603-Feb-201113:46IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.02,030,94403-Feb-201113:46IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.083,80803-Feb-201113:46IA-64
Exceldest.dll2009.100.1765.0588,64003-Feb-201113:46IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201113:48x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201113:47x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1765.0210,78403-Feb-201113:59IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1765.0590,68803-Feb-201113:38IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0655,71203-Feb-201113:38IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
Sqldest.dll2009.100.1765.0605,02403-Feb-201113:38IA-64
Txderived.dll2009.100.1765.01,276,76803-Feb-201113:25IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0943,96803-Feb-201113:25IA-64
Txsplit.dll2009.100.1765.01,257,82403-Feb-201113:25IA-64
Txunpivot.dll2009.100.1765.0447,84003-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201113:48x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1765.0567,13603-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1765.071,52003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1765.034,65603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1765.034,65603-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1765.0563,04003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1765.0563,04003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1765.011,564,89603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1765.0255,84003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1765.0255,84003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1765.01,812,32003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1765.01,812,32003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1765.0317,28003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1765.0317,28003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1765.0264,03203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1765.0264,03203-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1765.0153,44003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1765.0153,44003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1765.05,183,32803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1765.05,183,32803-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1765.0112,48003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1765.0112,48003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1765.01,259,36003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1765.01,259,36003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1765.0104,28803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1765.0104,28803-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1765.051,04003-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1765.0182,11203-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1765.059,23203-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1765.059,23203-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1765.0292,70403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1765.0292,70403-Feb-201113:48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1765.0198,49603-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1765.0198,49603-Feb-201113:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.070,511,45603-Feb-201113:46IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.015,833,95203-Feb-201113:31IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.010,518,88003-Feb-201113:46IA-64
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0463,71203-Feb-201113:46IA-64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1765.01,300,32003-Feb-201115:44x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1765.01,460,06403-Feb-201113:31x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0131,93603-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0266,59203-Feb-201113:31IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1765.0242,01603-Feb-201113:31IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1765.03,581,28003-Feb-201113:56IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1765.055,13603-Feb-201113:31x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1765.01,607,52003-Feb-201113:31x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1765.01,980,25603-Feb-201113:31x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1765.01,333,08803-Feb-201115:44x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1765.022,36803-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Appidpackage.dll10.50.1765.01,066,84803-Feb-201115:44x 86
BCP.exe2009.100.1765.0169,31203-Feb-201113:59IA-64
Copydatabasewizard.exe10.50.1765.0661,34403-Feb-201115:44x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1765.0313,18403-Feb-201115:44x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1765.04,163,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1765.0333,66403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1765.01,251,16803-Feb-201115:40x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1765.02,557,79203-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201115:40x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1765.0345,95202-Feb-201119:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1765.083,80803-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1765.03,290,97603-Feb-201115:39x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1765.09,193,31203-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1765.0386,91203-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1765.05,617,50403-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1765.063,32803-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1765.0378,72003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1765.092,00003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1765.01,767,77603-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1765.0296,80003-Feb-201115:38x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201115:34x 86
Objectexplorer.dll10.50.1765.03,372,89603-Feb-201115:34x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Radlangsvc.dll10.50.1765.0145,24803-Feb-201115:34x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1765.02,910,04803-Feb-201115:34x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1765.0131,93603-Feb-201115:34x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1765.01,333,08803-Feb-201115:44x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
SQLCMD.exe2009.100.1765.0546,14403-Feb-201113:56IA-64
Sqldest.dll2009.100.1765.0180,57603-Feb-201115:35x 86
Sqleditors.dll10.50.1765.01,242,97603-Feb-201115:34x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1765.07,579,48803-Feb-201115:34x 86
Sqlresolver.dll10.50.1765.038,75203-Feb-201115:34x 86
Txderived.dll2009.100.1765.0414,04803-Feb-201115:23x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1765.0258,40003-Feb-201115:23x 86
Txsplit.dll2009.100.1765.0410,46403-Feb-201115:23x 86
Txunpivot.dll2009.100.1765.0128,86403-Feb-201115:23x 86
SQL Server 2008 R2 Verktyg och komponenter för arbetsstation
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Autoadmin.dll2009.100.1765.0937,82403-Feb-201115:42x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1765.046,94403-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.01,439,07203-Feb-201115:42x 86
DTS.dll2009.100.1765.04,293,98403-Feb-201113:46IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0334,68803-Feb-201115:42x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1765.0957,28003-Feb-201113:46IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1765.0285,02403-Feb-201115:42x 86
Dtsconn.dll2009.100.1765.0800,09603-Feb-201113:46IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.02,030,94403-Feb-201113:46IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1765.0696,67203-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.032,60803-Feb-201115:42x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1765.083,80803-Feb-201113:46IA-64
Exceldest.dll2009.100.1765.0173,92003-Feb-201115:42x 86
Exceldest.dll2009.100.1765.0588,64003-Feb-201113:46IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1765.087,90403-Feb-201115:41x 86
Mergetxt.dll2009.100.1765.030,04803-Feb-201115:37x 86
Mergetxt.dll2009.100.1765.073,05603-Feb-201113:46IA-64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1765.0505,69603-Feb-201115:44x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1765.05,920,60803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1765.01,349,47203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1765.01,988,44803-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1765.01,001,31203-Feb-201115:41x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1765.05,928,80003-Feb-201115:41x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1765.067,42403-Feb-201113:48x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1765.0280,41603-Feb-201113:48x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1765.0108,38403-Feb-201113:47x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.028,062,04803-Feb-201115:37x 86
Msmdlocal.dll10.50.1765.070,511,45603-Feb-201113:46IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.015,833,95203-Feb-201113:31IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1765.08,672,09603-Feb-201115:34x 86
Msolap100.dll10.50.1765.010,518,88003-Feb-201113:46IA-64
Msolap100.dll10.50.1765.06,671,71203-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0272,73603-Feb-201115:37x 86
Msolui100.dll10.50.1765.0463,71203-Feb-201113:46IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1765.0174,43203-Feb-201115:35x 86
Oledbdest.dll2009.100.1765.0590,68803-Feb-201113:38IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0186,72003-Feb-201115:35x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1765.0655,71203-Feb-201113:38IA-64
Spresolv.dll2009.100.1765.0180,06403-Feb-201115:35x 86
Spresolv.dll2009.100.1765.0509,79203-Feb-201113:38IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
Ssradd.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssradd.dll2009.100.1765.095,58403-Feb-201113:25IA-64
Ssravg.dll2009.100.1765.041,82403-Feb-201115:23x 86
Ssravg.dll2009.100.1765.095,58403-Feb-201113:25IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Ssrdown.dll2009.100.1765.061,79203-Feb-201113:25IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrmax.dll2009.100.1765.089,95203-Feb-201113:25IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1765.040,28803-Feb-201115:23x 86
Ssrmin.dll2009.100.1765.089,95203-Feb-201113:25IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1765.027,48803-Feb-201115:23x 86
Ssrpub.dll2009.100.1765.064,86403-Feb-201113:25IA-64
Ssrup.dll2009.100.1765.026,97603-Feb-201115:23x 86
Ssrup.dll2009.100.1765.062,30403-Feb-201113:25IA-64
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Fd.dll2009.100.1765.01,141,60003-Feb-201113:46IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48802-Feb-201117:06IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Fd.dll2009.100.1753.01,141,60011-Dec-201022:15IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1753.019,29611-Dec-201022:15IA-64
Browser-tjänst för SQL Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Msmdsrv.rll10.50.1765.0830,81603-Feb-201113:00IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201113:46IA-64
SQL Server 2008 R2 Native Client
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831-Mar-201006:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200919:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200921:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200921:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200919:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200921:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200919:28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1765.019,29603-Feb-201121:46
Sqlncli10.dll2009.100.1765.02,574,17603-Feb-201123:23
Sqlncli10.dll2009.100.1765.05,872,48003-Feb-201121:25

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet

Så här avinstallerar du det kumulativa uppdateringspaketet:
  1. Öppna Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på ändra eller ta bort program .
  3. Klicka på kryssrutan Visa uppdateringar om du vill se alla uppdateringar för SQL Server 2008 R2-installationen.
  4. Avinstallera den kumulativa snabbkorrigeringspaket.
Referenser
Mer information om inkrementella Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En stegvis Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 Nytt system för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2489376 – senaste granskning 11/02/2013 22:36:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2489376 KbMtsv
Feedback