Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här anger du Exchange Online-postlådor och begränsningar i Office 365-miljö

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2490230
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs hur du använder Exchange Online PowerShell att ställa in Exchange Online-postlådor och gränser i Microsoft Office 365-miljön.
PROCEDUREN
Använd någon av följande metoder om du vill ange storleksbegränsningar för Exchange Online-postlådor.

Ange storleksbegränsningar för en enskild användare

 1. Ansluta till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör följande PowerShell-kommando för att ange storleken på postlådan för en användare:

  Set-Mailbox <UserID> -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>

  Obs! I det här kommandot <User id="">platshållare representerar UPN, e-postadress eller GUID för användarens postlåda och <Value>platshållare representerar ett tal i megabyte (MB), kilobyte (KB) eller GB (Gigabyte). Till exempel om du vill ange storleken på postlådan med 20 GB, ange skicka 19 GB och utfärda en varning vid 18 GB, kör du följande kommando:</Value> </User>

  Set-Mailbox JDoe@contoso.com -ProhibitSendQuota 19GB -ProhibitSendReceiveQuota 20GB -IssueWarningQuota 18GB
 3. Kontrollera att den aktuella listan över kvoterna är kopplad till postlådan. Det gör du genom att köra följande kommando:

  Get-Mailbox <User ID> | Select *quota<User ID> | Select *quota

Ange storleksbegränsningar för flera användare

 1. Ansluta till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör följande PowerShell-kommando för att ange storleken på postlådan för alla användare i en organisation:
  Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>
  Ytterligare filter kan tillämpas på den Get-postlåda cmdlet eller till den Get-användare cmdlet att styra användare som ändringen gäller. Följande är ett exempel där tre cmdlets som används för att filtrera kommandot på försäljningsavdelningen för en organisation:

  Get-User | where {$_.Department -eq "Sales"} | Get-Mailbox | Set-Mailbox -ProhibitSendQuota <Value> -ProhibitSendReceiveQuota <Value> -IssueWarningQuota <Value>
MER INFORMATION
Läs mer om storleksgränsen för postlådan i Exchange Online Lagringsgränser för postlåda.

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2490230 – senaste granskning 07/13/2014 20:40:00 – revision: 10.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2490230 KbMtsv
Feedback
ml>