Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdateringar för Lync Server 2010

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2493736
Introduktion
Denna artikel innehåller en lista över tillgängliga uppdateringar för Microsoft Lync Server 2010 och anger tillämpligheten av uppdateringar för varje serverroll.
Mer Information

Uppdateringar som ges ut för Lync Server 2010

 • Säkerhetsuppdatering för Standard/Enterprise edition Server
  2982385 MS14-055: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Lync Server 2010: 9 September 2014
 • Uppdatering för Standard/Enterprise edition Server
  2957044 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010: April 2014
 • Uppdatering för Conferencing Server
  3012065 December 2014 kumulativ uppdatering 4.0.7577.708 för Lync Server 2010 Server för konferens
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime
  2884620 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010 Unified Communications hanterade API 3.0 Runtime: oktober 2013
 • Uppdatering för webbserver-komponenter
  2963286 MS14-032: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Lync Server 2010 (komponenter webbserver): 10 juni 2014
 • Uppdatering för kärnkomponenter
  2953590 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, huvudkomponenter: April 2014
 • Uppdatering för arkiveringstjänsten
  2859580 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010 arkiveringstjänsten: juli 2013
 • Uppdatering för mobilitet
  2847899 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, Mobility Service: juli 2013
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0, Windows Workflow aktiviteter Runtime 64-bitars
  2847897 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, UCMA 3.0 Windows Workflow aktiviteter Runtime: juli 2013
 • Uppdatering för webbserver-konferens
  2708616 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, Web Conferencing Server: juni 2012
 • Uppdatering för konferens Attendant
  2954004 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010 Attendant konferens: April 2014
 • Uppdatering för Administrationsverktyg
  2670358 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, Administrationsverktyg: februari 2012
 • Uppdatering för bandbredd Policy Service
  2650037 Beskrivning av uppdatering för Lync Server 2010 bandbredd Policy Service: December 2011
 • Uppdatering för medling Server
  2640253 Beskrivning av kumulativ uppdatering för Lync Server 2010, medling Server: November 2011
 • Säkerhetsuppdatering för svar grupptjänst
  2982388 MS14-055: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Lync Server 2010 (grupp svarsservice): 9 September 2014

Installationsmetoder

Om du vill installera uppdateringar för Lync Server 2010 måste du följa de här stegen.

Steg 1: Installera de kumulativa uppdateringarna

Metod 1 kumulativa Server Update Installer
Om du vill installera dessa uppdateringar måste du installera uppdateringarna med hjälp av kumulativa uppdateringen installationsprogrammet för servern.

Obs! Installationsprogrammet för den kumulativa Server gäller alla uppdateringar för rollen lämpligt med ett klick.

Gör följande om du vill använda installationsprogrammet för den kumulativa Server.

Obs! Om kontroll av användarkonto (UAC) är aktiverat, måste du starta installationsprogrammet för den kumulativa Server med förhöjd behörighet. Detta säkerställer att alla uppdateringar har installerats korrekt.
 1. Hämta installationsprogrammet för uppdateringen av kumulativ Server. Genom att gå till följande Microsoft Download Center-webbplats:

  HämtaHämta paketet LyncServerupdateInstaller.exe nu.

  Om du vill hämta uppdateringar för Lync Server 2010 (KB2982385, KB2982388) finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:
  HämtaHämta paketet med uppdateringen nu.
 2. Kör installationsprogrammet för uppdateringen för kumulativa Server via Användargränssnittet eller genom en kommandorad.

  Obs! Användargränssnittet innehåller ett tydligt angivande av vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

  Om du vill köra installationsprogrammet med hjälp av kommandoraden kör du följande kommando:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Obs! Följande parametrar kan användas med kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Växeln /silentmode gäller för alla uppdateringar i bakgrunden.
  • /Silentmode /forcereboot -växeln gäller alla uppdateringar i bakgrunden. Om det är nödvändigt, växla sedan automatiskt startar om servern i slutet av installationen.
  • Växeln /extractall uppdateringar från installationsprogrammet och sparar sedan uppdateringarna i en undermapp som heter "Extraherad." Den finns i mappen där du körde kommandot.
Metod 2 Microsoft Update
Du kan använda Microsoft Update för att installera uppdateringar för Lync Server 2010.
Metod 3 manuell installation
Om du väljer att manuellt installera uppdateringarna hjälper i den här artikeln dig att avgöra mappningen mellan uppdateringarna och annan server-roller. Du bör dock följande rekommendationer för manuell distribution:
 • Alla uppdateringar för en roll måste distribueras. Dessutom skall alla uppdateringar på samma serverroll på nivån för senaste uppdatering.
 • Lync Server Standard Edition och Lync Server Enterprise Edition konsoliderade kräver också alla uppdateringar för alla roller som används på servern. Alla uppdateringar måste också vara på nivån för senaste uppdatering.
 • Dessutom gäller följande rekommendationer till Lync Server 2010 distribuerade Enterprise Edition:
  • Uppdatera hela topologi med den senaste kumulativa uppdateringen för varje komponent på samma gång. Denna metodtips rekommenderas starkt.
  • Installera den senaste kumulativa uppdateringen på åtminstone alla pooler och även om tidigare rekommendation inte kan följas samtidigt.

Steg 2: Tillämpa uppdateringar för backend-databas

Efter installation av uppdateringen för serverrollen kärnkomponenterna i en frontend-server Lync Server 2010 Enterprise Edition, sjönk de uppdaterade filerna i SQL-databasen till dator med installerad serverroll kärnkomponenterna. Detta gäller även för en server med Lync Server 2010 Standard Edition. Tillämpa ändringar i databasen genom att köra följande cmdlets:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -UseDefaultSqlPaths
Kommentarer
 • I en miljö med Lync Server 2010 Standard Edition kör du cmdlet på server Standard Edition.
 • I en miljö med Lync Server 2010 Enterprise Edition som har arkivering eller övervaka tjänster collocated med ett Enterprise Edition backend-server som kör denna cmdlet på Enterprise Edition backend-servern.
 • I en miljö med Lync Server 2010 Enterprise Edition som saknar arkivering och övervaka tjänster collocated med ett Enterprise Edition backend-server som kör denna cmdlet på frontservern Enterprise Edition.
Om du kör cmdlet utan parametern UseDefaultSqlPaths kan RTCDyn databaser tas bort. Därför kör du följande cmdlet om du vill återställa RTCDyn databaser:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -DatabasePaths <RtcDyn log path>, <RtcDyn data path>
Obs! RtcDyn-loggfilen ligger längs sökvägen till filen rtcdyn.ldf. RtcDyn-data finns under sökvägen till filen rtcdyn.mdf.
Lista över serverroller och uppdateringar som gäller för dem.

Lync Server 2010-Server Standard Edition

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för Conferencing Server - KB 3012065
 • Uppdatering för komponenter webbserver - KB 2963286
 • Uppdatering för Standard/Enterprise edition Server - 2957044 KB
 • Säkerhetsuppdatering för Standard/Enterprise edition Server - 2982385 KB
 • Uppdatering för Web Conferencing Server - KB 2708616
 • Uppdatering för konferens Attendant - KB 2954004
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 – Enterprise Edition – frontend

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för Conferencing Server - KB 3012065
 • Uppdatering för komponenter webbserver - KB 2963286
 • Uppdatering för Standard/Enterprise edition Server - 2957044 KB
 • Säkerhetsuppdatering för Standard/Enterprise edition Server - 2982385 KB
 • Uppdatering för Web Conferencing Server - KB 2708616
 • Uppdatering för konferens Attendant - KB 2954004
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 – Enterprise Edition – fristående A / V Conferencing Server

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för Conferencing Server - KB 3012065
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 – Övervakningsserver

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 – kant-Server

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 – fristående medling Server

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för medling Server - KB 2502810
 • Uppdatering för enhetlig kommunikation Managed API 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 – Administration Tools – topologi Builder

 • Uppdatering för kärnkomponenter - KB 2953590
 • Uppdatering för Administration Tools - KB 2670358

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2493736 – senaste granskning 12/02/2014 13:14:00 – revision: 10.0

Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition, Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2493736 KbMtsv
Feedback