Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda verktyget Regsvr32 och felsöka Regsvr32-felmeddelanden

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Om den här artikeln inte innehåller någon beskrivning av felmeddelandet som visas kan du få detaljerade förklaringar av felmeddelanden, rekommenderade åtgärder och ytterligare supportresurser på webbplatsen Center för händelser och felmeddelanden.
Sammanfattning
Regsvr32 är ett kommandoradsverktyg för registrering och avregistrering av OLE-kontroller, som DLL:er och ActiveX-kontroller i Windows-registret. Regsvr32.exe är installerat i mappen %systemroot%\System32 i Windows XP och senare versioner av Windows.

Obs! På en 64-bitarsversion av ett Windows-operativsystem finns två versioner av filen Regsv32.exe:
 • 64-bitarsversionen är %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-bitarsversionen är %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
Syntaxen för kommandot Regsvr32
RegSvr32.exe har följande kommandoradsalternativ:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Avregistrerar server
/i - Anropar DllInstall och anger en valfri [kommandorad]. Om detta används tillsammans med /u anropas dll uninstall
/n - Anropar inte DllRegisterServer. Detta alternativ kräver /i
/s – Tyst, visa inga meddelanderutor
Vanliga lösningar på fel med Regsvr32
Testa någon av de följande metoderna vid fel i Regsvr32:
 • Metod 1: Kör kommandot Regsvr32 på nytt från en upphöjd kommandotolk

  Öppna en upphöjd kommandotolk så här:
  Windows 8.1 och Windows 8
  Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök. Skriv Kommandotolk i sökrutan, högerklicka på Kommandotolk och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Windows 7 och Windows Vista
  Klicka på Start, skriv Kommandotolk eller cmd i sökrutan, högerklicka på Kommandotolk och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Windows XP
  Logga in med ett administratörskonto eller ett konto som har administratörsbehörighet och öppna sedan en kommandotolk.
 • Metod 2: Använd 32-bitarsversionen av Regsvr32 och registrera en 32-bitars DLL på en 64-bitarsversion av Windows

  Gör så här om ett felmeddelande viss när du registrerar en 32-bitars DLL på en 64-bitarsversion av Windows:
  1. Öppna en upphöjd kommandotolk.
  2. Om 32-bitars DLL finns i mappen %systemroot%\System32 flyttar du den till mappen %systemroot%\SysWoW64.
  3. Kör följande kommando:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <fullständig sökväg för DLL>
Regsvr32 – felmeddelanden

Regsvr32.exe-felmeddelanden i Windows Vista och senare versioner av Windows

Följande tabell innehåller RegSvr32-felmeddelanden och möjliga orsaker:
FelmeddelandeOrsak
Kommandoflaggan ""%1"" är inte giltig. Granska kommandosyntaxen och försök igen.En ogiltig kombination av alternativ skickades i kommandoraden till regsvr32.exe.
Det här kommandot är endast giltigt om ett projekt i Microsoft Visual Studio med OLE ActiveX Control öppnas.Regsvr32.exe anropades av Visual Studio, men inga moduler har angetts i kommandoraden.
Du måste ange ett binärt namn för att registrera en modul.Regsvr32.exe anropades utan att några moduler i kommandoraden angavs.
Det gick inte att köra kommandot OleInitialize. Datorn kan ha ont om minne. Stäng alla öppna program och försök igen.Regsvr32 måste initiera COM-biblioteket innan det går att anropa de COM-biblioteksfunktioner som krävs och avinitiera biblioteket när det stängs. Dessa felmeddelanden kan visas om ett försök att initiera eller avinitiera COM-biblioteket misslyckas.
Det gick inte att läsa in modulen ""%1"".\n\n Kontrollera att den binära filen finns på den angivna sökvägen eller felsök den för att kontrollera om det är några problem med den binära filen eller beroende .dll-filer.\n\n%2.Ett fel uppstod vid inläsning av en modul som angavs i kommandoraden. Feltexten visas som en del av meddelandet.
Modulen ""%1"" lästes in, men startadressen %2 hittades inte.\n\nKontrollera att ""%1"" är en giltig DLL- eller OCX-fil och försök igenRegsvr32.exe kunde inte hitta den startadress som krävs i modulen som anges i kommandoraden. Det kan inträffa om startadresserna inte exporterats som de ska från modulen eller om modulen inte är en giltig DLL- eller OCX-fil.
Modulen ""%1"" lästes in, men anropet till %2 misslyckades med felkoden %3.\n\nMer information om problemet hittar du genom att söka online med felkoden som sökvillkor.Ett fel uppstod när regsvr32.exe anropade startadressen i modulen som anges i kommandoraden. Felkoden visas som en del av meddelandet.
Modulen ""%1"" kanske inte är kompatibel med den Windows-version du använder. Kontrollera om modulen är kompatibel med en x86- (32-bitars) eller x64-version (64-bitars) av regsvr32.exe.Felet kan till exempel uppstå om regsvr32.exe körs på en x86-dator och den modul som anges i kommandoraden är en 64-bitarsmodul.

Regsvr32.exe-felmeddelanden i Windows XP

Följande tabell innehåller RegSvr32-felmeddelanden och möjliga orsaker:
FelmeddelandeOrsak
Okänd flagga: /invalid_flagDu angav en ogiltig kombination av flaggor eller växlar.
Ingen DLL-fil angavs.Du inkluderade inget namn på en .dll-fil.
DLL-filen lästes in, men startadressen för DllRegisterServer eller DllUnregisterServer hittades inte.Det angivna namnet på DLL-filen är inte en .dll- eller .ocx-fil. Felmeddelandet genereras om du till exempel skriver regsvr32 wjview.exe.
DLL-filen är inte en körbar fil och ingen registreringshjälp har registrerats för den här filtypen.Den angivna DLL-filen är inte en körbar fil (.exe, .dll eller .ocx). Felmeddelandet genereras om du till exempel skriver regsvr32 autoexec.bat.
DLL-filen går inte att registrera själv eller en skadad version finns i minnet.Felmeddelandet returneras om du till exempel skriver regsvr32 icwdial.dll eftersom filen Icwdial.dll inte går att registrera själv. Om du misstänker att en skadad version av DLL-filen finns i minnet kan du försöka starta om datorn eller extrahera originalversionen av filen på nytt.
OleInitialize misslyckades (ellerOleUninitialize misslyckades)Regsvr32 måste initiera COM-biblioteket innan det går att anropa de COM-biblioteksfunktioner som krävs och avinitiera biblioteket när det stängs. Dessa felmeddelanden kan visas om ett försök att initiera eller avinitiera COM-biblioteket misslyckas. Filen Ole32.dll kan till exempel vara skadad eller det kan vara fel version.
LoadLibrary ("DLL-filen") misslyckades. GetLastError returnerade 0x00000485Från Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). vilket betyder "Det går inte att hitta en biblioteksfil som behövs för att köra programmet". Felmeddelandet returneras om du till exempel skriver regsvr32 missing.dll om filen Missing.dll saknas.
LoadLibrary ("DLL-filen") misslyckades. GetLastError returnerade 0x00000002Från Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). vilket betyder "Det gick inte att hitta angiven fil". Med andra ord kunde en beroende DLL inte hittas. Felmeddelandet returneras om du till exempel skriver regsvr32 icwdial.dll och Tapi32.dll (ett beroende) saknas.
LoadLibrary("dskmaint.dll") misslyckades. GetLastError returnerade 0x000001fFrån Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). vilket betyder "En enhet som är ansluten till datorn fungerar inte". Det här kan inträffa om du försöker registrera en .dll-fil för Win16. Felmeddelandet returneras om du till exempel skriver regsvr32 dskmaint.dll.
DllRegisterServer (eller DllUnregisterServer) i DLL-filen misslyckades. Returkoden var: strängSök i Winerror.h efter strängen som anges i meddelandet.
regsrv32
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 249873 – senaste granskning 03/18/2014 14:36:00 – revision: 4.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Feedback