Du kan inte ange din plats i Lync från en virtuell dator eller anslutning till fjärrskrivbord

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2500669
PROBLEMET
När du försöker använda funktionen Ange din plats i Microsoft Lync 2010 eller Microsoft Lync 2013 fältetAnge din platsär inte tillgängliga (nedtonade) och du kan inte ange din plats.

Skärmbild av fältet Ange din plats
MER INFORMATION
Detta är förväntat. Det här problemet uppstår när du installerar eller logga in på Lync 2010 eller Lync 2013 på en virtuell dator eller med hjälp av anslutning till ett fjärrskrivbord. När du är inloggad i anslutning till ett fjärrskrivbord eller en virtuell dator, Lync inaktiveras denAnge din platsfält, eftersom den inte korrekt beroende av platsinformation via en virtuell värd. Lync används den platsen Information Service (LIS) utifrån en Nätverkskarta för att identifiera din plats. Lync publicerar sedan automatiskt din plats i organisationen. Men när du använder en virtuell dator, eller om du ansluter till en virtuell dator med anslutning till ett fjärrskrivbord, fastställa LIS inte exakt din plats. Platsen är därför inte tillgänglig.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2500669 – senaste granskning 05/01/2015 15:44:00 – revision: 5.0

Skype for Business Online, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2013, Microsoft Office Communications Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Dedicated

  • o365 o365a o365e o365p o365022013 kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2500669 KbMtsv
Feedback